A 11 európai egyetemet magában foglaló European University for Well-Being (EUniWell) szövetség vezetői, döntéshozói és szakemberei kétnapos konferencián vettek részt, melynek célja a konzorcium közös oktatási és kutatási eredményeinek megosztása és az európai egyetemi szövetség jövőbeli stratégiájának meghatározása volt.

November 9-10-én a Murciai Egyetem adott otthont a EUniWell által szervezett Becoming a Voice for Well-Being konferenciának és a 6. EUniWell Rektori Közgyűlésnek. A spanyolországi esemény lehetőséget adott az elmúlt három évnyi együttműködés sikereinek és eredményeinek ismertetésére, valamint az európai egyetemi szövetség 2030-ig megfogalmazott stratégiai célkitűzéseinek definiálására.

A 11 egyetemet, több mint 330 ezer hallgatót, közel 60 ezer egyetemi alkalmazottat és ezer kutatócsoportot magában foglaló EUniWell szövetségnek jelenleg az alábbi egyetemek a tagjai: Birminghami Egyetem (Egyesült Királyság), Firenzei Egyetem (Olaszország), Konstanzi Egyetem (Németország), Kölni Egyetem (Németország), Linnaeus Egyetem (Svédország), Murciai Egyetem (Spanyolország), Nantesi Egyetem (Franciaország), Santiago de Compostelai Egyetem (Spanyolország), Semmelweis Egyetem (Magyarország) és a Taras Shevchenko Nemzeti Egyetem (Ukrajna). 

A EUniWell vezetőségének tagjai, köztük (jobbról-balra az első sorban) dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, dr. José Luján Alcaraz, a Murciai Egyetem rektora, dr. Beatrix Busse, a Kölni Egyetem rektorhelyettese és a EUniWell Chief Development Officere, Prof. Carine Bernault, a Nantes-i Egyetem rektora és dr. Antonio López Díaz, a Santiago de Compostela Egyetem rektora

A EUniWell Szövetség 2023. novembertől az Európai Bizottság támogatásával újabb négyéves időszakra kötelezte el magát. A EUniWell tagegyetemek, köztük a Semmelweis Egyetem a kezdeti eredményekre építve folytatják közös tevékenységüket egy olyan fenntartható európai egyetemmé válás útján, amely a jóllétre összpontosít.

A EUniWell rektori találkozón és EUniWell Showcase konferencián a Semmelweis Egyetemet dr. Merkely Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője, Szepesi Dóra, a Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság vezetője és a EUniWell projekt menedzsment tagjai képviselték.

A konferencia első napjának kiemelt eseményei közé tartozott Vanessa Debiais-Sainton, az Európai Bizottság európai felsőoktatási politikájáért és programjáért felelős osztályvezetőjének beszéde, aki kiemelte az európai egyetemek jelentőségét az akadémiai, regionális és globális kontextusban. A nap során a résztvevők megismerkedhettek a EUniWell 2030 stratégiai keretrendszerével, amely a tervek szerint megalapozza majd a tudományos kiválóság és jóllét jövőjét.

A délutáni szekciót dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem dékánja, a EUniWell Steering Board tagja moderálta, mely szekció a jólléttel kapcsolatos kutatás és oktatás előmozdítására összpontosított, kiemelve a EUniWell kutatási terület és Seed Funding projektjei által végzett munkát olyan kulcsfontosságú területeken, mint a mentális egészség, az egyéni és társadalmi jóllét, valamint a környezeti jóllét.

A szekcióban előadást tartott dr. Sloan Kudrinko, a Semmelweis Egyetem volt hallgatója és a EUniWell Student Board korábbi tagja a Budapesten megrendezett EUniWell Mental Health Symposium projekt eredményeiről.

A konferencia második napján, a EUniWell konzorcium társadalmi szerepvállalásának különböző formáiról, a jólléti politikáról, valamint hallgatói kezdeményezésekről tartottak a EUniWell tagegyetemek munkatársai és hallgatói előadásokat. Ebben a szekcióban ismertette dr. Varjú Imre, Semmelweis-alumnus a EUniWell Science Communication munkacsoport eredményeit. Szintén ebben a szekcióban tartott előadást Oláh Flóra a Semmelweis Egyetem hallgatója a EUniWell School Ambassador Programban végzett munkájáról.

A konferencia záró szekciójában, a Rektori Panelbeszélgetésen dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának részvételével a felkért rektorok többek között a EUniWell szövetségen belüli együttműködések hatására történt intézményi átalakulásról és a tudományos kiválóság fokozásáról tárgyaltak. A munkavállalói és hallgatói jóllétre fókuszáló kérdésre válaszul dr. Merkely Béla egy példaként ismertette a Semmelweis Egyetemen egyedülálló Családbarát Egyetem Programot és az egyetem által elnyert Globális Hallgatói Elégedettségi Díjat, mely által a Semmelweis Egyetem büszkélkedhet a legjobb hallgatói életminőséggel egy globális felmérés szerint.

Dr. Merkely Béla, Semmelweis Egyetem rektora, dr. Giorgia Giovannetti, a Firenzei Egyetem rektorhelyettese és Jean-François Huchet, Inalco Egyetem rektora

A EUniWell célja, hogy a pilot időszakban elért sikerekre alapozva a jövőben nem csak Európában, de globálisan is vezető szövetséggé váljon a jólléttel kapcsolatos témakörökben.

A Semmelweis Egyetem nagyban hozzájárult a EUniWell eddigi sikereihez és továbbra is elkötelezettek vagyunk a EUniWell Szövetségben lévő partneregyetemekkel való együttműködésre. Folytatjuk a megkezdett munkát

– nyilatkozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

A konferencia előadásai teljes terjedelemben megtekinthetőek ezen a linken.

EUniWell a Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetemen a EUniWell támogatásával 2023. április – június időszakban a már korábban ismertetett események és szakmai programok valósultak meg, míg 2023. július – október között az alábbi eredményekről tudunk beszámolni:

  • 2023 októberében a EUniWell Leadership Fellowship Program nyitó megbeszélésén vett részt három kiváló kutatónk: dr. Enyedi Balázs, az Élettani Intézettől, dr. Dunkel Petra, a Szerves Vegytani Intézettől és dr. Nazha Hamdani, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézettől. A EUniWell Leadership Fellowship egy újonnan kidolgozott képzési program a EUniWell Research Training Academy keretein belül, mely innovatív módszertani megközelítéssel támogatja a kutatókat vezetői képességeik fejlesztésében.
  • 2023. október 18-20. között a EUniWell konzorciumban alapító partneregyetem Birminghami Egyetem szervezésében került megrendezésre az UoB Global Visit Week, melyen dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet Igazgatója és dr. Pop Marcel, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgató képviselte a Semmelweis Egyetemet.
  • 2023 októberben a Firenzei Egyetem meghívására, a EUniWell Health and Well-Being munkacsomag jövőbeli stratégiai terveivel kapcsolatos bilaterális megbeszélésen vettek részt dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Pop Marcel, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója és Turopoli Eszter, a EUniWell projekt menedzsere.
  • 2023. október 12-14. között hét EUniWell partneregyetem hallgatói és munkatársai gyűltek össze a EUniWell School Ambassador Program találkozójára, amelynek a Kölni Egyetem adott otthont. A Semmelweis Egyetemet két nagykövet hallgató Oláh Flóra és Baka Máté, valamint a EUniWell projekt menedzsere és a School Ambassador Program vezetője, Turopoli Eszter képviselte.
  • 2023 szeptemberben és októberben a Semmelweis Egyetem szervezésében, a EUniWell Research Communication Programme részeként ingyenes tudománykommunikációs képzések és adatvizualizációs workshopok váltak elérhetővé a EUniWell partneregyetemek, köztük a Semmelweis Egyetem PhD-hallgatói részére.
  • 2023. szeptember 27-29. között a EUniWell partneregyetemek szakértői és projektmenedzserei találkoztak Nantes-ban annak érdekében, hogy a Horizon2020 által finanszírozott EUniWell #Research program utolsó évének cselekvési tervét és a szövetségen belüli közös kutatási és innovációs stratégia lépéseit megvitassák.
  • 2023. szeptember 19-20-án a EUniWell Quality Culture Aréna az oktatási ajánlatok minőségbiztosításával foglalkozó szakértőket fogadta a Kölni Egyetemen, hogy közösen dolgozzanak ki minőségbiztosítási irányelveket a EUniWell mikrobizonyítványokhoz és közös diplomákhoz. A Semmelweis Egyetemet dr. Hollós Sándor és Szilágyi Anna képviselte a megbeszélésen.
  • 2023. szeptember 1-én a Semmelweis International Summer School részeként a EUniWell által kiemelt fizikai és mentális jóllét (physical and mental well-being) tematikájú előadások, pódiumbeszélgetések és szekciók kerültek megszervezésre.
  • 2023. augusztusában a Birminghami Egyetem és a Birmingham City Council közös 6 hetes online gyakornoki programjában vett részt egy Semmelweis hallgató, Evelina Davlieva.
  • 2023. július-augusztus hónapokban a EUniWell Visiting Fellowship Scheme keretein belül a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetének munkatársai dr. Sahin-Tóth Judit, dr. Gugolya Máté, dr. Bartha Árpád és Hummel Dávid vettek részt közel 4 hetes tanulmányúton a Birminghami Egyetemen.

További információ a EUniWell-ről: https://www.euniwell.eu

Turopoli Eszter
Fotó: EUniWell

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.