Online konferencia keretében mutatták be a Semmelweis Egyetem részvételével létrejött European University for Well-Being (EUniWell) hálózat tervezett céljait és programjait. Az egyetem együttműködésben betöltött szerepéről, valamint a hallgatók, oktatók, kutatók számára nyújtott előnyökről dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja számolt be. Az eseményt dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg, dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pedig videóüzenetben mondott beszédet. Bemutatkoztak a már eddig támogatást nyert kutatási projektek és kerekasztalbeszélgetésre is sor került, melyre európai egyetemekről érkeztek vendégelőadók és résztvevők.

A Semmelweis Egyetem által szervezett EUniWell: Hello Hungary! Online Konferenciát megnyitó beszédében dr. Merkely Béla rektor rámutatott, hogy az európai felsőoktatás jelenleg komoly átalakulási folyamaton megy keresztül, amit a jelenlegi járványhelyet még tovább gyorsított. Az olyan szövetségek, mint az Európai Egyetemek kezdeményezés által létrehozott EUniWell ennek az átalakulásnak az élén járnak, Magyarországról pedig 11 egyetem, köztük a Semmelweis Egyetem, vesz részt ilyen szövetségben.

A EUniWell egy olyan európai egyetemi szövetség, mely lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem polgárai számára a kutatási és oktatási tevékenységük megerősítésére, valamint új ismeretek és tapasztalatok szerzésére

– mondta dr. Merkely Béla.

Kiemelte, hogy a kutatás és oktatás a Semmelweis Egyetemen mindig is szorosan összekapcsolódott és az egyetem mára regionális kiválósági központ lett az orvostudományok és élettudományok terén. Rámutatott az egyetem nemzetközi jellegére, megemlítve hogy három nyelven folyik képzés és a hallgatók mintegy harmada is külföldi. A EuniWellben résztvevő hét partneregyetem szorosabb együttműködésének eredményeként változatos képzési és tudományos együttműködési lehetőségek, valamint a mobilitás új formái állnak majd rendelkezésre – tette hozzá.

Videóüzenetben üdvözölte a konferencia résztvevőit dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki elmondta, hogy a versenyképesség növelése és Magyarország fenntartható gazdasági fejlődése érdekében a kormány elkötelezett az egyetemközpontú innovációs rendszer kialakítása mellett. Hangsúlyozta, hogy a magyar felsőoktatási intézmények kiemelkedő számban vesznek részt az Európai Egyetemek kezdeményezés részeként formálódó hálózatok kialakításában: a 41 új hálózatban 11 magyar felsőoktatási intézmény szerepel. Kitért arra is, hogy az Erasmus+ az egyik legsikeresebb kezdeményezése az Európai Uniónak, a magyar kormány pedig üdvözli, hogy a program költségvetése majdnem megkétszereződött a 2014-2020 közötti időszakhoz képest. A EUniWellen keresztül a Semmelweis Egyetem a legjobb európai egyetemekkel fog együttműködni, és biztos vagyok benne, hogy ezáltal az egyetem erősíteni tudja nemzetközi szerepét és kutatási kapacitását – tette hozzá dr. Palkovics László.

Dr. Beatrix Busse, a Kölni Egyetem rektorhelyettese és a EUniWell fejlesztési igazgatója a projekt céljairól, terveiről tartott rövid összegzést. Beszélt arról, hogy a cél egy egyszerre több kampuszon működő, határokon átívelő valódi európai egyetem létrehozása, amely nagyon erősen támaszkodik a hallgatók részvételére. Az egyetem több tematikus munkacsomag mentén fog működni, melyek olyan területeket ölelnek át, mint az innovatív pedagógia, virtuális és fizikai mobilitás, illetve közös diplomák és oktatási programok nyújtása. Nagy hangsúly lesz a kutatás fejlesztésén, mivel mind a hét résztvevő egyetem nagyon erősen kutatás-fókuszú – mutatott rá dr. Beatrix Busse. E célra a EUniWell saját pénzügyi alapjából létrehozott ún. Seed Funding pályázatokat is meghirdetett, melyre eddig 104 pályázat érkezett és 16 nyert el támogatást.

A EUniWellről

A EUniWell, azaz a European University for Well-Being a Semmelweis Egyetem, a Leideni Egyetem, a Linnaeus Egyetem, a Birminghami Egyetem, a Kölni Egyetem, a Firenzei Egyetem, és a Nantes-i Egyetem összefogásával létrejött európai egyetemi szövetség, ami több mint negyedmillió hallgatót és 36 000 kutatót, oktatót és munkatársat foglal magába. Küldetése, hogy hozzájáruljon az egyetemi polgárok és az európai emberek életminőségének javításához, amelynek megvalósításához határokon átívelő tanulási lehetőségeket biztosít, és nemzetközi interdiszciplináris kutatási és oktatási projekteket hoz létre.

Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, a EUniWell projekt Semmelweis Egyetemen belüli szakmai vezetője az egyetem hálózatban betöltött szerepéről beszélt. Bemutatta, hogy az operatív működés 7 külön munkacsomagban folyik, melyeknek egy-egy résztvevő egyetem a vezetője és társvezetője – a Semmelweis Egyetem a kommunikáció és terjesztés csomagot vezeti (társvezető a Birminghami Egyetem), míg a kutatás és oktatás csomagban társvezető (vezető a Leideni Egyetem). Elmondta, hogy az egyetem minden csomagon belül megjelölt általa fontosnak tartott prioritásokat is, ilyenek többek között a kurrikulum és a hallgatói visszajelzések fejlesztése, a tehetségek támogatása és mentorálása, valamint a tudásmegosztás. Kiemelte, hogy a EUniWellben való részvétel számos előnyt nyújt a Semmelweis Egyetem hallgatóinak, oktatóinak és kutatóinak egyaránt, többek között a mobilitás, a közös (hagyományos, online vagy hibrid) munka, a tanulás, a tudástranszfer és a tapasztalatcsere által. A EUniWell különlegessége, hogy 2020-ban létrehozott egy belső, „Seed Funding”, úgynevezett „magvető” pályázati programot, amellyel a konzorciumi partnerek együttműködésében kialakított projekteket tudja támogatni – mutatott rá dr. Kellermayer Miklós. Eddig két pályázati körben, összesen hat olyan kutatási és oktatási projekt nyert el anyagi támogatást, melyben a Semmelweis Egyetem együttműködő partnerként vesz részt.

A konferencia során ezek a nyertes projektek is bemutatkoztak. Szerepel köztük a résztvevő egyetemek jó gyakorlatainak hatékony megismerését és megosztását célzó program, csakúgy mint a hallgatói jóllétre koncentráló, a szaktudást és intézményi tapasztalatcserét középpontba helyező pályázat.

Az egyik, a mentális egészség fontosságát hangsúlyozó projekt hallgatói kezdeményezésre jött létre, vezetői a Semmelweis Egyetem orvosi és fogorvosi hallgatói, akik a COVID-19 pandémia miatt különösen aktuálisnak tartják a témát. A EUniWell pályázat remek lehetőséget kínál arra, hogy a projekt keretein belül a résztvevők feltárják a járvány hatásait és segítsenek a hallgatók mentális egészségi állapotának javításában. A Firenzei Egyetemmel közösen folytatott ’Well-beIntercomprehension’ nevű projekt a különböző nyelvű és kultúrájú emberek közötti kommunikáció, az „interkomprehenzió” témáját járja körül, míg a ’MaterialWell’ elnevezésű projekt az anyagtudomány területét érinti. Ez a projekt a Nantes-i Egyetem vezetésével valósul meg, és mind a hét EUniWell partneregyetem együttműködésével, 21 tanszék és több mint 40 kutató bevonásával kutatói és innovációs hálózatot tervez kiépíteni az anyagtudomány területén.

 

A projektbeszámolókat követő kerekasztalbeszélgetés során az európai felsőoktatás jövőjéről, ezen belül az Európai Egyetemi Szövetségek koncepciójáról és potenciális előnyeiről cseréltek eszmét a résztvevők: többek között dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság korábbi kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány elnöke, dr. Betlehem József, a Pécsi Egyetem rektor-helyettese és az EDUC nevű Európai Egyetemek Szövetség szakmai vezetője, valamint a EUniWell vezetői és a hallgatók képviselői. A beszélgetés moderátora dr. Kellermayer Miklós volt. A résztvevők egyetértettek az európai egyetemi szövetségek várható pozitív hatásában az európai felsőoktatásra, és hogy a részvétel növeli a magyar egyetemek lehetőségeit és akár az intézmények rangsorban elfoglalt helyezését is kedvezően befolyásolhatja. Összességében a EUniWell hozzájárulhat ahhoz a kettős európai célhoz, hogy az egyetemek egyszerre szolgálják a kiválóságra való törekvést és a stratégiai társadalmi célok elérését.

Deme Tamás, Turopoli Eszter – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (korábban készült felvétel, kiemelt kép); Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.