A Semmelweis Egyetem története immár több mint 250 évvel ezelőtt kezdődött. A negyedévezredes jubileum után a 2022/2023-as tanévben újabb jeles alkalmat ünnepel az intézmény: a nemzetközi orvosképzésének 40. évfordulóját. A Semmelweis International 40 programsorozat elindulása alkalmából dr. Merkely Béla, rektor és dr. Alpár Alán, nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes adott interjút honlapunknak.

1983-ban indult el a német nyelvű általánosorvos-képzés, hat évvel később pedig az angol nyelvű az akkori Semmelweis Egyetemen. Az azóta eltelt négy évtizedben a nemzetközi hallgatók aránya és a nemzetközi képzések kínálata is dinamikusan növekedett.

A Semmelweis Egyetemen tanulók csaknem harmada nemzetközi hallgató, a 2022/2023-as tanévben minden korábbinál többen kezdik meg tanulmányaikat az angol és német nyelvű képzésben. Jelenleg az egyetem mind a hat karán és doktori iskoláiban is elérhető valamilyen idegen nyelvű képzés. Magyarországon kívül további öt országban szintén jelen van az intézmény, hiszen Németországban, Romániában, Svájcban, Szerbiában és Szlovákiában is rendelkezik székhelyen kívüli képzéssel.

A több tízezer fős Semmelweis Alumni közösség tagjai kimagasló szakmai tevékenységükkel világszerte támogatják az orvos- és egészségtudományok fejlődését.

„A nemzetköziesítésnek nagy szerepe van egyetemünk életében. A mobilitás nem csupán elvárás, de a szakmánkra, hivatásunkra való felkészülés egyik alapja – hangsúlyozta dr. Merkely Béla. A rektor hozzátette, a betegellátásban és a kutatásban is alapvető szerepe van az együttműködésnek, az egyetem pedig erre is felkészíti hallgatóit.

A nemzetköziség egyik alapja az a cél, hogy a magyar hallgatók is legalább egy évet töltsenek tanulmányaik ideje alatt külföldön, másik pillére pedig az, hogy az egyetem a képzés nagy részét külföldi hallgatók részére is biztosítja. Mindez az egyetemi nemzetközi rangsorokban is különösen fontos szereppel bír, ezeket valamennyi rangsor értéknek tekinti.

„Ezen a területen a Semmelweis Egyetem mindig a legjobbak között szerepel, hiszen Magyarországon belül és más országokhoz viszonyítva is jelentős a külföldi hallgatók képzése

– ismertette dr. Merkely Béla. A legtöbb külföldi hallgató az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon sajátít el tudást.

A külföldi hallgatók egyetemünk nagykövetei, hiszen pozitív, hiteles visszajelzést adnak hazájukban Magyarországról és a Semmelweis Egyetemről, ez pedig nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy létszámuk minden évben jelentős az intézményben – vélekedett a rektor. Az egyetem által nyújtott magas szintű képzés pedig mindenkor érték marad, jól láttuk, hogy olyan kihívások idején is, mint a koronavírus-járvány – emelte ki.

A rektor hangsúlyozta: a Semmelweis Egyetem erőssége a tradíció, a magas szintű oktatás, a gyakorlatorientált, valamint az erős elméleti képzés, a jó tudományos teljesítmény és a nemzetköziesség, amit képvisel az egyetem. Számos fejlesztés megvalósult az utóbbi időszakban, és még tovább kíván lépni az egyetem különösen a digitalizáció és a modern infrastruktúra vonatkozásában. Mindezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk a már ismert teljesítményt nyújtani, sőt tovább tudjunk fejlődni – tette hozzá a rektor.

Dr. Merkely Béla a nemzetközi együttműködések fontosságával kapcsolatban példaként említette a klinikai kutatásokat, amelyek mindig többszereplősek, nemzetközi kapcsolatokon alapulnak, és rendszerint jelentős tudományos tevékenységek születnek belőlük. Éppen ezért lényeges, hogy az egyetem éljen a mindennapos nemzetközi együttműködések lehetőségeivel, és közelebb hozza már a képzés során is minden területen a magyar és nemzetközi hallgatókat.

A hazánk határain túlról érkezett diákok nemcsak a képzésben, de az egyetemi sport- és kulturális életben is aktívan részt vesznek. Az intézmény a többnyelvű képzéshez kapcsolódó egyetemi közösségépítésre kiemelt feladatként tekint. Példaként említette a rektor, hogy a Semmelweis Egyetem Sport Klub is várja tagjai közé a külföldi hallgatókat. A klubban megtalálható sportágak száma folyamatosan bővül, az ez évi Medikus Kupa házigazdája pedig a Semmelweis Egyetem lesz, ez is kiváló alkalmat nyújt majd arra, hogy a nemzetközi képzés 40. jubileumát ünnepeljük – folytatta dr. Merkely Béla.

Hangsúlyozta azt, hogy a COVID-19 járvány elleni küzdelem során a hallgatói részvételben nem volt különbség a nemzetközi és a hazai hallgatók között, a nemzetközi hallgatók éppolyan lelkesedéssel vettek részt a szűrésben, az oltásban, valamint a betegellátásban.

Dr. Merkely Béla a Semmelweis International 40 programsorozatról elmondta, hogy az ennek keretében tervezett, nemzetközi szinten is jelentős események mindenkinek szólnak majd.

„Az összetartozás érzését szeretnénk erősíteni, az egyetem által szervezett tudományos, kulturális és sportrendezvények mindenki előtt nyitva állnak

– mondta. „A Semmelweis International 40 projekt célja, hogy visszatekintsünk a 40 év történéseire, a sikerekre és a nehézségekre egyaránt, megnézzük, hogy hol vagyunk most, és világosan kitűzzük magunk elé a célt, hogy hova akarunk eljutni – zárta szavait a rektor.

A nemzetközi kutatási együttműködések kapcsán dr. Alpár Alán, az egyetem nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettese elmondta, hogy a Semmelweis Egyetem nem kizárólag az oktatása, de a kutatási tevékenységben betöltött szerepe révén is ismertté és elismertté vált a világban. „Kiemelten fontos az orvosképzéssel, az oktatással párhuzamosan végzett kutatómunka, és az, hogy ennek jelentőségét kommunikáljuk a hallgatók felé” – hangsúlyozta a rektorhelyettes. Ezeket a gondolatokat a hazájukba visszatérő külföldi hallgatók is „magukkal viszik”, a kutatáshoz itt szerzett lendületet saját országukban is tudják hasznosítani, illetve továbbadni, és a tapasztalatok szerint ezt meg is teszik.

A hallgatói integrációt az oktatás területén is elősegíti az egyetem, hiszen 2020 óta több mint 70 olyan angol nyelvű kurzus létezik, amelyekre bárki jelentkezhet. Ezen szabadon választható tantárgyak a kreditszerzésen túl tudás- és kapcsolatbővítésre is lehetőséget teremtenek – mondta el honlapunknak dr. Alpár Alán.

Mindezeken túl a sport, a zene és a művészet területén lévő lehetőségek különösen jól kiaknázhatók, hiszen nincs nyelvi akadály – jegyezte meg.

Az International 40 rendezvénysorozat eseményeinek szervezéséhez az egyetem nemzetközi hallgatói szervezetei, így a Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis és az International Semmelweis Student Association is tevékenyen hozzájárulnak, aktívan képviselve a külföldről érkezett hallgatók érdekeit – ismertette a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes.

Az egyetem nagykövetei, vagyis már végzett hallgatói 97 országban vannak jelen – ismertette. A nemzetközi alumni-hálózat kiépítésére, aktív fenntartására kiemelt célként tekint az egyetem.

A rektorhelyettes hangsúlyozta a bizalom kiemelt szerepét is a nemzetközi kapcsolatok során. Miként a tudomány világában, úgy az oktatás, az oktatásszervezés során is egyszerre fontos a régi, jól bevált alaposság fenntartása és a fejlődésre, a fejlesztésre való törekvés – mondta. Az immár diplomát szerzett nemzetközi hallgatók személyes reakciói és konkrét adatok is azt bizonyítják, hogy a Semmelweis Egyetemen megszerzett tudás nemzetközi szinten is kiemelkedő. A Semmelweis Egyetem ma már Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézménye. A Semmelweis-diplomát az Európai Unióban és a világ legtöbb országában elismerik.

„Ehhez minőség szükséges. Így lehetséges az, hogy neves, nagy orvosképző múlttal rendelkező országokból is érkeznek hallgatók a Semmelweis Egyetem képzéseire

– tette hozzá a rektorhelyettes.

A jubileumról, továbbá az egész tanévet felölelő International 40 elnevezésű programsorozatról a kapcsolódó aloldalon találhatók részletes információk.

Barta Ágnes
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.