Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás
A nemzetközi hallgatók erőteljesebb integrálása az egyetemi életbe, a hallgatók partnerként kezelése és az őket képviselő szervezetekkel való szoros együttműködés, valamint a végzett hallgatókkal való kapcsolatok erősítése is dr. Alpár Alán kiemelt céljai közé tartozik. A nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes – aki az új egységként létrejött Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja vezetője – kulcsfontosságúnak tartja a képzés magas minőségének megőrzését. Kitért arra is, hogy a jubileumi tanévben minden eddiginél több nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait a Semmelweis Egyetemen.

A Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja (NHKK) létrejöttével megvalósult az angol és német nyelvű programban tanulók ügyeinek egységes kezelése – hangsúlyozta dr. Alpár Alán nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, az NHKK vezetője. A Semmelweis Egyetem Szenátusa júliusban hozott döntést arról, hogy a korábbi Külföldi Hallgatók Titkársága bázisán új, és a korábbinál szélesebb feladatkört lefedő szervezeti egység jön létre. A központhoz került az Általános Orvostudományi és a Fogorvostudományi Kar angol, német nyelvű, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) angol nyelvű képzése mellett – melyeket dr. Csala Miklós a Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság keretében irányít – az Egészségtudományi Kar angol nyelvű képzéseivel kapcsolatos munka felügyelete, valamint a GYTK német nyelvű képzése is.

A tanulmányi és felvételi ügyek intézése mellett új feladatként jelenik meg a nemzetközi hallgatók integrálása az egyetem életébe – ismertette dr. Alpár Alán. Ennek egyik tervezett eszköze a közös kurzusok szervezése tudományos igényű, de a tananyagon túlmutató témákban – mondta a rektorhelyettes, példaként említve az életviteli kérdéseket vagy éppen a hálózatkutatást és a bioetikát. A tervek között szerepel közös kulturális- és sportesemények szervezése is. Dr. Alpár Alán hangsúlyozta, nagyon számítanak a hallgatói szervezetek javaslataira, kulcsfontosságúnak tartja ugyanis a hallgatók partnerként tekintését, a nyitást feléjük. Minderre jó példa volt a kurrikulumreform bevezetése, amelyet szavazás előzött meg a nemzetközi hallgatók körében. Ennek során 85 százalék feletti arányban támogatták a gyakorlatorientált blokkokra épülő tanrendet a hallgatók.

A rektorhelyettes kiemelte azt is: a 250. jubileumi tanév minden idők legmagasabb nemzetközi hallgatói létszámával kezdődött meg a Semmelweis Egyetemen. A túljelentkezés a német évfolyamra hagyományosan öt-hatszoros, de az angol évfolyamra jelentkezők között is többszörös.

A német képzésben résztvevők közül sok hallgató a III. évtől Németországban folytatja tanulmányait, amihez alapvizsgát kell tenni. A Semmelweis Egyetem hallgatói ezt a vizsgát kiemelkedően jó arányban sikerrel teljesítik – mutatott rá dr. Alpár Alán. Az angol nyelvű hallgatók a világ 60-70 országából érkeznek, a különbözeti vizsgák rendszere mindenhol más, de a visszajelzések alapján rendkívül magas arányban teszik le sikerrel ezeket is az itt végzettek.

Mindez azt jelzi, hogy a Semmelweis diploma nemzetközi szinten is nagyon erős, a minőség megőrzéséhez az emelkedő hallgatói létszám mellett pedig fontos a humánerőforrás folyamatos fejlesztése – hangsúlyozta. Az NHKK egyik első kezdeményezéseként minden tanszékről jelentkezhettek oktatók német szaknyelvi képzésre annak érdekében, hogy bővüljön a német évfolyamokon előadók száma. A képzésre – amelynek költségeit az egyetem állja és munkaidőben lehet részt venni rajta – eddig több mint százan jelentkeztek.

A rektorhelyettes kiemelte azt a szempontot, hogy a külföldi hallgatók által a Semmelweis Egyetem és Magyarország neve is megjelenik a világban. Mint fogalmazott, az egyetem iránti bizalomról mindent elmond, hogy külföldön dolgozó vezető szakemberek (pl. kórházigazgatók, rektorok) küldik ide tanulni a gyermekeit. Dr. Alpár Alán fontosnak tartja az alumni erősítését, az itt végzettek összefogását a nemzetközi hallgatók esetében is. Az erősebb alumni közösséggel az egyetem nemzetközi képviselete is erősebb lesz, amelynek – a reputációs kérdőívek miatt – a rangsorokban elért eredményre is hatása van.

Dr. Alpár Alán, aki maga is angol és német nyelven oktat az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi tanáraként, 2013-ban tért haza Svédországból, azóta az intézet német tanulmányi felelőseként is tevékenykedett. 2015 óta az egyetem német nyelvű oktatást felügyelő grémiumának a tagja. Személyes motivációjával kapcsolatos kérdésre elmondta, megtisztelő számára csatlakozni az egyetem rendkívül dinamikus vezetéséhez. Mivel az intézetben több félévig oktatják a nemzetközi hallgatókat, erős rálátása alakult ki a képzésükre, a hallgatók ügyeire, és mindig is komoly szakmai kihívásnak, de egyben üdítő feladatnak tartotta az idegen nyelvű oktatást. Új feladatát komoly küldetésnek tartja, hiszen a nemzetközi hallgatókon keresztül az egyetemet lehet képviselni a világban.   

Az NHKK a közelmúltban a Semmelweis Szalonban tartott fórumon is bemutatkozott.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.