Márciusban, Strasbourgban rendezték meg az első European Student Assembly-t (ESA), amelyen 38 Európai Egyetemi Szövetség 275 hallgatója vett részt. A European University for Well-being (EUniWell) egyetemi szövetséget a Semmelweis Egyetem három hallgatója képviselte a találkozón. Az esemény a programsorozat első olyan rendezvénye volt, amelynek alapvető célkitűzése az Európai Egyetemi Szövetségekben résztvevő hallgatók együttműködésének elősegítése volt.

2021. végén több mint 800, Európa különböző területéről érkező hallgató jelentkezett, hogy ott lehessen az European Student Assembly (ESA) alakuló ülésén. A jelentkezési időszakot követően, 2022. március 3-4. között 275 európai hallgató érkezett az európai parlament jelenlegi székhelyére, Strasbourgba, hogy részt vegyenek az ESA első ülésén. A konferencia legfőbb törekvése, hogy az európai egyetemek szövetségén belül elősegítse a tagok közötti együttműködést. A „Conference on the Future of Europe (Konferencia Európa jövőjéről) projekt lehetőséget nyújtott a hallgatóknak arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket prezentációk és írásos ajánlások formájában.

Az European Student Assembly rendezvényére 38 hallgatói szövetség kapott meghívást, köztük a EUniWell is. A EUniWellt Amel Anane (a EUniWell hallgatói tanács volt elnöke, a birminghami testület elnöke), Sloan Kudrinko (EUniWell hallgatói vezető testületének tagja), Takács Félix (EUniWell hallgatói testületének tagja, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alelnöke) és Tripolszky Bálint (a Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzatának elnöke) képviselte.

A rendezvény előtti felkészülési időszakban a résztvevő hallgatókat a klímaváltozás, a kiberbiztonság, a közgazdaság és az egészségügy kérdéseivel foglalkozó tíz munkacsoportba osztották be, melyben a munkacsoport tagjai különböző Európai Uniós témákat érintő kérdésekre keresték a választ.

Az ESA ülését megelőző két hónapban minden csoport legalább két olyan találkozót szervezett, amelyen a résztvevők a panel témájának területéről érkező szakértőnek tehettek fel kérdéseket. Az előadások után a hallgatók részletesen megvitathatták a témát az adott terület szakértőjével. Amel Anane, a külpolitikai munkacsoportban vett részt, hiszen ő korábban egészségügyi gazdaságtan és nyelvészet szakon végezte tanulmányait. Sloan Kudrinko, Takács Félix és Tripolszky Bálint, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar hallgatói az egészségüggyel foglalkozó csoportban dolgoztak. A munkacsoportok célja az volt, hogy tíz megoldási javaslatot tegyenek a megfogalmazott problémákra. Az így összegyűjtött javaslatokat az Európa jövőjéről szóló konferencia platformjára is benyújtják a szervezők.

Az ESA rendezvény első napján az Európai Parlamentben gyűltek össze a hallgatók, ahol betekintést nyertek a szervezet felépítésébe, valamint abba, hogy az Európai Parlamenten belül a tagok hogyan működnek együtt a bizottságok és politikai pártok segítségével.

Sloan Kudrinko, Takács Félix és Tripolszky Bálint az egészségügyi munkacsoportban többek között arról is tárgyaltak, hogy hogyan lehetne az európai egészségügyi rendszert jobbá tenni, valamint megvitatták, hogy szükséges lenne-e az Európai Egészségügyi Unió létrehozása. A találkozók során szó volt egy olyan egységes megközelítés kidolgozásáról, amely a tagországok közös problémáit küszöbölhetné ki. Az eredményes megbeszéléseknek köszönhetően az egészségügyi panelnek sikerült tíz javaslatot tennie az ESA konferenciáján. A javaslatok létrehozásában az alábbi területek játszottak döntő szerepet: digitális egészségügy, egészségpolitika/szabályozások, szuverenitás vs. szolidaritás, a tudományos kutatás és az egészségügy kapcsolata, egészségügyi dolgozók, országközi egészségügy költségei, határokon átnyúló egészségügyi ellátás, mentális egészség, klímaváltozás és az „Egy az egészség” program.

A plenáris ülés során az egészségügyi panel megbeszélésének eredményeit a European Student Assembly résztvevőinek is bemutatták. A hallgatók a konferencián több európai parlamenti képviselővel és európai hallgatói szervezettel is találkoztak, valamint betekintést nyertek az európai felsőoktatási rendszerbe. A rendezvénynek köszönhetően több mint 30 európai ország egyetemi hallgatói ismerhették meg egymás gondolatait és prioritásait.

További információ a EUniWell az alábbi weboldalakon található: 

www.euniwell.eu és https://semmelweis.hu/nki/en/euniwell/

Feliratkozás a EUniWell hírlevélre: www.euniwell.eu/participate/newsletter-subscription

Turopoli Eszter (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága)

Fotók: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.