A Semmelweis Egyetem január 27-i online nyílt napján bemutatkozott az intézmény mind a hat kara, középfokú szakképző iskolái és tehetséggondozó programja is. Az orvos- és egészségtudományok iránt érdeklődő középiskolások és szüleik interaktív előadások, érdekes kisfilmek és bemutatók révén ismerhették meg az itt folyó képzéseket, a hallgatói életet, az ösztöndíj- és karrierlehetőségeket. A karok hallgatói fórumain kérdezni is lehetett az egyetem hallgatóitól, oktatóitól. A programokon több mint 3000 érdeklődő vett részt.

„A mai napon minden lényeges információt megtudhatnak egyetemünkről, az itt zajló képzésekről, a hallgatói életről, a párhuzamosan futó programok során valamennyi karunk, szakképző iskolánk, továbbá a tehetséggondozó tevékenységünk is bemutatkozik – fogalmazott a megnyitó beszédében dr. Merkely Béla, hangsúlyozva, hogy az online formátum tavalyi sikere miatt idén is lehetőséget teremtettek a virtuális találkozásra. A rektor szólt a pályaválasztásról való döntésről, a hivatás választásának fontosságáról és a fiatal generációk szerepéről is. Akik az orvos- és egészségtudomány mellett kötelezik el magukat, mások életére is fontos hatással lesznek – fogalmazott, és hozzátette: elfogult, de határozott véleménye szerint nem lehet ennél szebb célja az embernek, és nem lehet ennél szebb hivatása sem. A rektor kitért a Semmelweis Egyetem célkitűzéseire is. Mint elmondta, az intézmény célja, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljön, és az elmúlt időszakban öles léptekkel haladt előre ennek elérésében. Kiemelte, hogy a Times Higher Education 2022-es világrangsorában 149 helyet javítva a 277. helyre került a Semmelweis Egyetem. „Fontos számunkra, hogy Európa legkiválóbb orvosait és egészségügyi szakembereit képezzük Magyarország számára” – fogalmazott. Szólt attól is, hogy az orvosképzés tantervét itthon elsőként a Semmelweis Egyetem újította meg: a gyakorlatorientált kurrikulumreformnak köszönhetően a hallgatók több időt töltenek a laborban, a kórteremben és a betegágy mellett is – emelte ki.

A hallgatói életről szólva dr. Merkely Béla felhívta a figyelmet az egyetemen tanuló külföldi diákok magas arányára. Mint elmondta, ennek köszönhetően már az egyetem falai között szoros nemzetközi szintű baráti-kollegiális kapcsolatok alakulhatnak ki. A rektor azt is hangsúlyozta, hogy az egyetem nagy gondot fordít a hallgatókat szolgáló programok és terek folyamatos fejlesztésére, és ösztönzi a hallgatókat arra is, hogy a tanulás mellett vegyenek részt kulturális, sport- és szabadidős programokon.

Minden képzésünk végső soron ugyanazt a lehetőséget biztosítja az ide jelentkezőknek: egy hivatást, amit a legmagasabb fokon, maximális szakmaisággal és a lehető legnagyobb emberséggel művelhetnek

– emelte ki a rektor, aki a COVID-19 járvány kapcsán arról is beszélt, hogy büszke azokra, akik a mai napig kiveszik részüket a pandémia elleni küzdelemből. Hangsúlyozta, hogy a hallgatók mindezt tanulmányaik és egyéb elfoglaltságaik mellett teszik. Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem többek között az ő áldozatos munkájukkal állt a vírus elleni harc élére: az egyetem polgárai a kezdetektől fogva megfeszített munkával ott vannak a betegágyaknál, a laborokban, az oltópontokon – fogalmazott. Rámutatott: az egyetem munkatársai által beadott oltások száma mára meghaladta a félmilliót. Beszédében a rektor reményét fejezte ki, hogy az érdeklődők közül minél több diákot köszönthet hamarosan hallgatóként, majd kollégaként.

Az immár második alkalommal megrendezett online nyílt napon közel száz előadás mutatta be a Semmelweis Egyetem hat karát, szakközépiskoláit, tudományos diákköri munkáját és tehetséggondozó programját. A virtuális térben megtartott programokra előzetesen több mint 1700-an regisztráltak. Legtöbben az Általános Orvostudományi Kar, az Egészségtudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar tájékoztatóira jelentkeztek, de minden előadást és tájékoztatót nagy érdeklődés kísért. Idén a Semmelweis Egyetem képzései iránt érdeklődő diákok az Educatio kiállításon is találkozhattak az intézmény rekordnagyságú, interaktív standjával. A nyílt napon közel 70 egyetemi oktató és hallgató segítette az érdeklődőket, akik több mint 30 előadás mellett közel 20 élő hallgatói és oktatói fórumba interaktívan is bekapcsolódhattak. Az egyetem oktatói és hallgatói minden kérdésre válaszoltak, legyen szó a kollégiumi elhelyezésről, az ösztöndíjakról, a legfontosabb tantárgyakról vagy éppen a kutatómunkáról. 25 bemutatkozó videón keresztül az egyetem rejtett zugaiba is bepillantást nyújtó „tárlatvezetésekkel”, körsétákkal is készültek a karok, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az oktatási, kutatási, gyógyítási és közösségi terekbe, de olyan különleges helyszínekkel is megismerkedhettek, mint például a boncterem.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK): Gyakorlati oktatás, pezsgő hallgatói élet

Az ÁOK programja dr. Kellermayer Miklós dékán köszöntőjével indult, melyben összegezte az orvosképzés megújításával kapcsolatos változásokat, kiemelve a kurrikulum felépítését, illetve a gyakorlati oktatás átalakulását. Ezután dr. Masszi Tamás dékánhelyettes általános tájékoztatója következett az oktatásról, valamint a felvételi eljárásról. A program dr. Alpár Alán, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatójának előadásával folytatódott, melyben az orvosi hivatás szépségeit mutatta be. Takács Félix orvostanhallgató, a HÖK alelnöke egy videó segítségével körsétára vitte a nyílt nap résztvevőit. A kisfilmből kiderült, milyen ikonikus épületekben, előadókban tanulnak és szabadidejükben milyen hallgatói terekben pihenhetnek az ÁOK-ra felvételt nyert hallgatók. A nézők bepillanthattak többek között az Elméleti Orvostudományi Központba, az Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet bonctermébe és az intézet nagyelőadójába is. Az oktatói fórum keretében az első év során oktatott tantárgyak intézetei mutatkoztak be, de lehetőség nyílt kérdezni is az előadóktól. A program további részében rövid videókban személyes vallomások hangzottak el arról, miért érdemes a Semmelweis Egyetemet választani, milyen tudást, tapasztalatot adhatnak az itt eltöltött évek, milyen távlatok nyílhatnak meg a hazai és nemzetközi színtéren annak, aki úgy dönt, ebben a felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. A hallgatói fórum keretében bemutatkozott az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzata is, a Tudományos Diákköri Tanács – mely az egyetem összes hallgatója számára kínál kutatási lehetőséget, akár már az első évtől kezdve –, valamint a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program is.

Völcsei Norbert, az HÖK ÁOK kari vezetője sikeresnek ítélte meg a nyílt nap programsorozatát. Mint elmondta, azt tartja legfontosabbnak, hogy idén az érdeklődők első kézből, maguktól a hallgatóktól szerezhettek információkat az egyetemi életről. Kiemelte, a hallgatói fórumra beérkező több száz kérdés közül a legtöbb a hallgatói életre, a sportolási lehetőségekre és a lemorzsolódási arányra vonatkozott. A válaszokban nemcsak a Semmelweis Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyét emelték ki, de az egyedülálló szórakozási lehetőségeket is. Völcsei Norbert hasznosnak tartotta az egyetemi épületeket, hallgatói tereket bemutató előadást, de szerinte az is lényeges, hogy az orvosképzés első évének fontosabb tárgyait oktató tanárok húszperces előadások keretében mutatták be, pontosan mivel is foglalkoznak majd a leendő orvostanhallgatók. Mint elmondta, a legtöbb lehetőség közül ezen az egyetemen választhatnak a hallgatók akár kutatásról, akár a szabadidő eltöltéséről vagy az aktív kikapcsolódásról van szó. 

Egészségtudományi Kar (ETK): széles képzési kínálat

A ETK programján dr. Dörnyei Gabriella dékán és dr. Vingender István dékánhelyettes köszöntötte az érdeklődőket, röviden bemutatva a kart. A nyílt nap során a résztvevők megismerhették az ETK széles képzési kínálatát, a szülésznő, a védőnő, a mentőtiszt, a dietetikus, a népegészségügyi ellenőr, az egészségturizmus-szervező mellett az újabb szakirányok is bemutatkoztak, köztük a radiográfia, az optometria vagy éppen az addiktológiai konzultáns. Betekintést nyerhettek a táplálkozástudományi mesterképzésbe, a gyógytornász szakirányba, a fizioterápia, valamint az egészségügyi tanár mesterképzésbe, továbbá a hang-, beszéd-, és nyelésterapeuta szakirányba. Dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes és a tanulmányi osztály munkatársai különböző, szakiránytól független tanulmányi kérdésekre is válaszoltak. Ezt követően bemutatkozott a TDK és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program is.

Az ETK programjait egész nap sok érdeklődő követte, az egyes képzésekkel és szakirányokkal kapcsolatban a bemutatók után számtalan kérdés is érkezett – mondta el Német Dorottya, a HÖK ETK kari vezetője, aki két hallgatótársával együtt a Hallgatói fórumon személyesen is tájékoztatást adott a résztvevőknek. „Sokakat érdekelt, hogy mi hogyan érezzük magunkat az egyetemen, mit szeretünk a legjobban és mely tárgyak okozzák a legnagyobb nehézséget” – emelte ki. „Az ETK egy nagyon sokszínű kar számtalan képzéssel – a legtöbb egészségtudományi szakterület nálunk megtalálható, így minden, ez iránt érdeklődő megtalálhatja a számára legmegfelelőbb lehetőséget” – mutatott rá Német Dorottya, aki a kart elsősorban azoknak ajánlja, akik emberekkel szeretnének foglalkozni és segíteni akarják az egészségügyet.

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK): az egészségügy jövője

Az EKK dékáni köszöntőjében dr. Szócska Miklós röviden bemutatta a kart, külön kiemelve az egészségügyi szervező alapképzést, valamint az egészségügyi menedzser mesterképzést. A szakok bemutatása mellett szó volt a digitális egészségügy helyzetéről és fejlődési lehetőségeiről, az egészségügyi innovációk szerepéről is. A jelenlévők fontos információkat tudhattak meg a 2021 őszétől nappali munkarendben is elindult egészségügyi menedzser MSc képzésről is.

Az EKK szempontjából is rendkívül hasznosnak tartotta az online nyílt napot dr. Papp Zsombor Mátyás, a HÖK oktatásért felelős alelnöke. Mint elmondta, tapasztalatai szerint a fiatalabb generáció online, valamint írásban sokkal bátrabban kérdez, így a kar rengeteg érdeklődést kapott. „Leginkább olyan, praktikus dolgokról kérdeztek, mint a kreditrendszer, a kollégiumok működése vagy a gyakorlatok szervezése, de volt, akit a női és férfi hallgatók aránya érdekelt” – magyarázta. Dr. Szócska Miklós dékán izgalmas előadást tartott az egészségügy jövőjével és digitalizációjával kapcsolatban, emellett pedig bemutatkozott az Egészségügyi szervező alapszakunk is, amelyet ha elvégez valaki, azt kiemelkedő, 93 százalékos foglalkoztatottság és az átlag feletti kereset várja – mutatott rá dr. Papp Zsombor Mátyás. Az Egészségügyi menedzser mesterképzési szak tavalyi évtől kezdve már nappali munkarendű képzésként is elérhető, mely dedikáltan a frissdiplomásokat célozza – tette hozzá.

Fogorvostudományi Kar (FOK): modern képzések számtalan lehetőséggel

A FOK leendő hallgatóit dr. Gerber Gábor dékán köszöntötte. Az eseményen a felvételizők bepillantást nyerhettek az egyetem és a kar életébe, továbbá tájékoztatást kaphattak a felvételi eljárásról, a tanulmányi előrehaladásról, az elméleti alapozó tárgyakról és a klinikumról is. Az online fogadóóra keretében a nyílt nap résztvevői kötetlen formában tehették fel kérdéseiket a kar vezetőinek, oktatóinak és a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek. A FOK épületeit, legfontosabb oktató és hallgatói tereit online körséta keretében mutatta be dr. Hegedüs Tamás, a Fogpótlástani Klinika klinikai orvosa, mely során az érdeklődők bepillantást nyerhettek többek között abba a tanlaborba, ahol a hallgatók speciális fantomfejeken, vagyis élethű bábukon tanulnak meg fogat fúrni vagy fogsorlenyomatot készíteni. Bemutatkozott a Propedeutikai Tanszék, az Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, a Fogpótlástani Klinika, a Konzerváló Fogászati Klinika, a Parodontológiai Klinika, az Orálbiológiai Tanszék, valamint a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika is.

Kreuter Patrik, a HÖK FOK kari vezetője a nyílt nap tapasztalataiból kiemelte: sokan azt gondolják, hogy a FOK egy túlzottan specifikus kar, de a bemutatkozás során meg tudták mutatni, hogy nagyon sok diszciplína művelhető az itt megszerzett tudás és tapasztalat birtokában. Mint elmondta, a hallgatói fórumra előzetesen beérkezett kérdések inkább általános jellegűek voltak, főként a felvételit, az ösztöndíj-lehetőségeket és az egyetem melletti munka lehetőségére vonatkoztak, de volt olyan is, aki arra volt kíváncsi, hogy mennyi szabadideje van egy fogorvoshallgatónak. A fórum közben viszont jellemzően konkrétabb, például az újonnan induló digitális fogászati tervezés szakra vonatkozó kérdések érkeztek – tette hozzá. Kreuter Patrik kiemelte: nagyon aktívak voltak az érdeklődők, akik a sportolási lehetőségeket és a hallgatói önkormányzatban végezhető munkát is megismerhették.

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK): a gyógyszerészet szépsége

A GYTK iránt érdeklődőket dr. Antal István dékán köszöntötte, aki bemutatta mind a képzés, mind az infrastruktúra jelentős átalakulását, ismertetve a kurrikulumreform eredményeit és a campus fejlesztésének terveit is. Dr. Basa Bálint PhD-hallgató, a GYTK Ifjúsági Tanácsának elnöke előadásából megtudhatták mit és hol tanulnak a gyógyszerészhallgatók, illetve miről szól a kari mentor program. Dr. Béni Szabolcs dékánhelyettes részletesen ismertette, mi mindenre jó a gyógyszerész diploma. Ezt követően Nyariki Noel gyógyszerészhallgató és a kari HÖK vezetője videón kalauzolta végig a programon résztvevőket a karon folyó oktatás, tanulás vagy épp a kutatás legjellegzetesebb helyszínein és hallgatói terein. Bepillantást nyerhettek a többi között a Gyógyszerészi Kémiai Intézet Hallgatói Laborjába, a Tangyógyszertárba és az egyik legikonikusabb helyszínbe, a Hőgyes-előadóba is. A dékáni fogadóórán a képzésről, a tanulmányokról és a különféle lehetőségekről kaphattak információt a kar, valamint a Dékáni Hivatal vezetőitől. Kisfilmek keretében bemutatkoztak a Gyógyszerésztudományi Kar intézetei is, ahol a gyógyszerészképzés és a gyógyszerésztudományi kutatások mindennapjai folynak, a HÖK filmjében pedig a kollégiumokban nézhettek szét a leendő hallgatók.

Nyariki Noel, a HÖK GYTK kari vezetője a Hallgatói fórum során prezentációban mutatta be a hallgatói életet, külön kitérve a gólyatábora, a kollégiumokra és a tanulmányi elvárásokra. Ezt követően a különböző évfolyamokat képviselő hallgatótársaival együtt tájékoztatta az érdeklődőket. „Nagyon változatos kérdéseket kaptunk, volt akit a szabadidős és kulturális programok, másokat a nyelvtanulási lehetőségek érdekeltek. Mások arról kérdeztek, mennyire nehezek egyes tárgyak, a biológia, a fizika vagy akár a latin nyelv” – magyarázta. Hozzátette: a kar nagy hangsúlyt fektet arra, hogy segítse a hallgatókat a tanulásban, így a kötelező fizikai alapozó mellett idéntől kémiából is felvehetnek alapozó tárgyat azok, akik nem biztosak a tudásukban. Nyariki Noel szerint van, aki úgy jelentkezik a GYTK-ra, hogy határozott elképzelése van arról, hol szeretne elhelyezkedni, míg másokat csak a gyógyszerészet szépsége vonz. „A lényeg, hogy a biológia és a kémia szeretete mellett az ide jelentkező hallgatókban meglegyen a kellő elhivatottság és az az akarat is, hogy segíteni szeretnének az embereken” – mutatott rá.

Pető András Kar (PAK): a világon egyedülálló magyar módszer

A PAK online nyílt napján dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán köszöntötte a konduktor alapszak iránt érdeklődőket, majd egy kisfilm segítségével mutatták be konduktori hivatás szépségeit. Dr. Matos László oktatási dékánhelyettes tájékoztató előadásban ismertette a konduktor alapképzés felépítését, majd Muzslai-Bízik Hanna konduktor azt mutatta be, hogyan telnek egy konduktor napjai, miről szól ez az egyedi magyar módszer, mitől több ez, mint egy munka, és miért egyedülálló a világon ez a fejlesztési rendszer, ezt követően pedig kitért az elhelyezkedési lehetőségekre is. Dr. Balogh Emese Celeszta, a Karrieriroda osztályvezetője a felvételi eljárásról beszélt, külön kiemelve a konduktor alapszakra történő jelentkezés specifikumait, különös tekintettel az alkalmassági vizsgára.

A Pető András Kar online programjaira sokan voltak kíváncsiak, a hallgatói fórumon több mint 40 kérdést tettek fel – mondta el Németh Eszter, a kar Hallgatói Önkormányzata Oktatási Bizottságának tagja. Az érdeklődők elsősorban az ének, a beszéd és a testnevelési alkalmassági vizsgákról kérdeztek, például azt szerették volna megtudni, hogy képzetlen énekhanggal vagy valamilyen sérüléssel bekerülhetnek-e a karra, de többen arról is érdeklődtek, hogyan válhat valaki a hallgatói önkormányzat tagjává – tette hozzá. Németh Eszter arra biztatta a diákokat, hogy merjenek kérdezni, a lehető legtöbb forrásból próbáljanak tájékozódni, kövessék a HÖK Instagram- és Facebook-profilját, ahol sok hasznos információt találnak. Összességében a tavalyinál is sikeresebbnek nevezte az idei online nyílt napot, és úgy gondolja, sok diákot sikerült meggyőzni arról, hogy a Pető András Kart válasszák.

A nyílt napon külön programmal jelent meg az egyetemhez 2019-ben csatlakozott négy középfokú egészségügyi szakképző intézmény, amelyek ingyenes, iskolarendszerű, illetve érettségire épülő, technikumi szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseket kínálnak nappali és esti munkarendben. A képzést elvégzők államilag elismert középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget szereznek. Az érdeklődők videófelvételeken keresztül pillanthattak be a Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézmény, illetve a Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézmény életébe, következő tanévének képzési lehetőségeibe. A Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézmény előadásában szó esett a jelentkezés feltételeiről, az iskola szolgáltatásairól, oktatási-nevelési elveiről, a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségekről is. A Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye prezentáció keretében engedett betekintést az ott folyó képzésbe.

A nyílt nap programjai visszanézhetőek lesznek a karok honlapjain. 

Bódi Bernadett, Pogrányi Péter, Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció); Bartincki Tamara, Varga Zétény, Grőger Nándor, Lefler Máté (videó)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.