Január 27-én immár harmadik alkalommal rendezték meg az egyetem mind a hat karát, középfokú szakképző iskoláit és tehetséggondozó programját is bemutató Semmelweis Online Nyílt Napot. Az eseményen az érdeklődők kisfilmekből, interaktív előadásokból és hallgatói fórumokból, közvetlenül az intézmény hallgatóitól és oktatóitól ismerhették meg többek között a képzéseket, a kutatási- és ösztöndíj-lehetőségeket, valamint a hallgatói életet. A programokon közel 1500-an vettek részt.

„A mai eseményen életük egyik legfontosabb döntésében, a felsőoktatási intézmény-választásban kívánunk segítségükre lenni, miközben reményeim szerint a tartalmas időtöltés közben még jobban megismerhetik az orvos- és egészségtudományi képzés területét” – fogalmazott online köszöntőjében dr. Merkely Béla. Hozzátette: az egyetemen nem pusztán a jövő orvosgenerációit, egészségügyi- és rehabilitációs szakembereit képezik, hanem kiemelkedően szorgalmas, elhivatott és lelkiismeretes segítő szakembereket, akik készek példát mutatni, amikor erre a legnagyobb szükség van. A rektor kiemelte: a Semmelweis Egyetem egy olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelez mindenkit, aki itt dolgozik vagy tanul, több mint 250 éves tradícióit, az elődök hagyományait és értékeit pedig nemcsak megőrizni, hanem gyarapítani is szükséges.

Dr. Merkely Béla kiemelte: orvos- és egészségtudományi területen hagyományosan az egyetem képzései a legnépszerűbbek, az őszi szemeszterben pedig minden eddiginél többen kezdték meg tanulmányaikat az intézményben. A több mint 14 ezer hallgató harmada külföldi, akik a világ csaknem 110 országából érkeztek. Felhívta a figyelmet a nemzetközi orvosképzés elindulásának jubileumát ünneplő International 40 programsorozatra, valamint a nemzetközi felsőoktatási rangsorokra, melyeknek az egyetem nemcsak a legsikeresebb magyar szereplője, de ezek alapján Kelet-Közép-Európa vezető egyetemének számít. „A Times Higher Education (THE) legfrissebb világrangsora a világ 250 legjobb egyeteme közé sorol bennünket, a 236. helyre. Kardiovaszkuláris területen a világ 43. legjobbja vagyunk, fogorvostudományi képzésünk a top 200-ban található – először fordul elő, hogy nemzetközi rangsorban ilyen előkelő helyet ér el egy magyar egyetem ezen a téren” – húzta alá, kiemelve, hogy a cél a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye és Európa top 5 gyógyító szakegyeteme közé kerülni.

Ehhez pedig szükségünk van a következő szemeszterben hozzánk jelentkezők elhivatottságára, érdeklődésére, tudásszomjára is. Ezek viszik ugyanis előre intézményünket, amely a kurrikulumreformnak köszönhetően nemcsak magas szintű elméleti tudást, de gyakorlatorientált oktatást is kínál hallgatóinak

– fogalmazott. A rektor felhívta a figyelmet a hallgatói életre, a magas szintű oktatáshoz ugyanis szerinte elengedhetetlen a hallgatók jó közérzete, az őket szolgáló programok változatossága és a hallgatói terek folyamatos fejlesztése. „A Semmelweis Polgárokat pezsgő hallgatói élet, rendszeres és kiváló közösségi programok, sportolási lehetőségek és kulturális rendezvények várják. Kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezünk, partnereink között megtalálhatóak a világ legjobb oktatóhelyei a Harvard Egyetemtől a Karolinska Intézetig” – magyarázta dr. Merkely Béla, jó időtöltést, tartalmas tájékozódás és sok sikert kívánva az érettségi vizsgákhoz.

Az eseményen több mint 80 előadás mutatta be a Semmelweis Egyetem karait, szakközépiskoláit, tudományos diákköri munkáját és tehetséggondozó programját. A virtuális térben megtartott programokon közel 1500-an vettek részt. Az intézmény mind a hat kara tartott online fogadóórát, ahol az érdeklődők az oktatóknak, hallgatóknak feltehették kérdéseiket is. Az orvos- és egészségtudomány iránt érdeklődő diákok és családtagjaik 25 bemutatkozó filmben és kisvideón ismerhették meg az egyetemi épületeket, az itt folyó oktatást és tudományos munkát, valamint a hallgatói életet. A képzéseket közel 55, nagyrészt interaktív előadás mutatta be.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

A programok során a kar vezetői ismertették az ÁOK-n elérhető képzéseket. Elsőként dr. Kellermayer Miklós dékán összegezte az orvosképzés megújításával kapcsolatos változásokat, kiemelve a kurrikulum felépítését, illetve a gyakorlati oktatás átalakulását. Ezután dr. Masszi Tamás dékánhelyettes általános tájékoztatója következett az oktatásról, valamint a felvételi eljárásról. A program dr. Törőcsik Beáta, a Biokémiai Tanszék igazgatóhelyettesének előadásával folytatódott, melyben az orvosi hivatás szépségeiről beszélt. Az Általános Orvostudományi Karon folyó oktatás, tanulás vagy épp a kutatás legjellegzetesebb helyszíneire egyetemi körsétán keresztül Takács Félix, Hallgatói Önkormányzat (HÖK) alelnöke, orvostanhallgató kalauzolta el az érdeklődőket. A videóból kiderült, milyen ikonikus épületekben, előadókban tanulnak és szabadidejükben mely hallgatói terekben frissülhetnek fel a hallgatók. A nézők bepillanthattak – többek között – az Elméleti Orvostudományi Központba (EOK), az Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani intézet bonctermébe, de az intézet nagyelőadójába is. A kar a nyílt nap keretében online fórumot is tartott, ahol az érdeklődők választ kaphattak az oktatás mellett az ösztöndíjakról, a különböző egyetemi rendezvényekről, hallgatói életről, kollégiumokról, pályázati lehetőségekről, valamint a felvételi eljárásról. A program további részében rövid videókban személyes vallomások hangzottak el arról, miért érdemes a Semmelweis Egyetemet választani, majd bemutatkozott a Tudományos Diákköri Tanács (TDT), mely az egyetem összes hallgatója számára kínál kutatási lehetőséget, akár már az első évtől kezdve. Ismertették a hallgatók tudományos munkáját támogató programokat, pályázati lehetőségeket, valamint az évente megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK) is. Az online eseményen betekintést nyújtottak a TDT kezdeményezésére indított, a „Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaiba” című tantárgyba is, ahol a hallgatók megismerhetik a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető készségeket. A nyílt nap keretében bemutatkozott a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program. Dr. Fekete György, a Tehetséggondozó Program elnöke, valamint hallgatók és mentorok beszéltek a 2007 óta működő programról.

Völcsei Norbert, a HÖK ÁOK kari vezetője sikeresnek ítélte meg a nyílt napot, mint elmondta, a HÖK ezúttal is egy önálló, a diákokhoz szóló interaktív fórummal készült, ahol a szervezet vezetői vezető hatvan percben, hallgatói aspektusból mutatták be az egyetemet, számoltak be személyes élményeikről, tapasztalataikról, az egyetem adta lehetőségekről és a színes hallgatói életről. Emellett lehetőség volt kérdéseket is feltenni: főleg az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyéről, az ÁOK-n folyó gyakorlati oktatásról, az ösztöndíjakról, a kollégiumokról, a sportolási lehetőségekről és a hallgatói rendezvényekről érdeklődtek. „Emellett az oktatói fórumon a diákok első kézből ismerkedhettek meg majdani oktatóikkal, az általuk oktatott tantárgyakkal, az orvosi és kutatói hivatás szépségeivel, s természetesen az előadóknak itt is feltehették kérdéseiket” – mutatott rá Völcsei Norbert, aki szerint az eseményen minden érdeklődő megbizonyosodhatott arról, továbbtanuláskor miért érdemes a Semmelweis Egyetemet választani.

Egészségtudományi Kar (ETK)

A ETK programjának kezdetén dr. Dörnyei Gabriella dékán és dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes köszöntötte az érdeklődőket, röviden bemutatva a kart. A nyílt nap során a résztvevők megismerhették az ETK széles képzési kínálatát, a radiográfia, az optometria, a szülésznő, a védőnő, a mentőtiszt, a dietetikus, a népegészségügyi ellenőr, az egészségturizmus-szervező és az addiktológiai konzultáns szakirányok is bemutatkoztak. Betekintést nyerhettek a táplálkozástudományi mesterképzésbe, a gyógytornász szakirányba, a fizioterápia, valamint az egészségügyi tanár mesterképzésbe, továbbá a hang-, beszéd-, és nyelésterapeuta, illetve a podiáter szakirányba. A felvételi és tanulmányi kérdezz-felelek rovatban dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes és a Tanulmányi Osztály munkatársai válaszoltak a különböző tanulmányi kérdésekre, majd pedig az Egészségtudományi Kar hallgatói képviselete a szociális támogatások, a hallgatói élet, a kari hallgatói érdekképviselet témáit járták körül.

Bánhidi Panna, a HÖK ETK kari vezetője a nyílt nap tapasztalataiból kiemelte: a már jól ismert szakirányok mellett, mint például a gyógytorna, dietetika vagy védőnő, szó esett a radiográfia, optometria és az egészségturizmus-szervező képzésekről is. Az alapszakos szakirányokon túl voltak előadások a karon végezhető mesterképzésekről is. A kisebb csoportos beszélgetéseket a tanszékek munkatársai vezették, akik azon kívül, hogy meséltek a hivatásuk szépségeiről, minden kérdésére válaszoltak. „A kar rendkívül sokszínű, ezért rengeteg érdeklődött vonzott a nyílt napon, a potenciális hallgatók pedig sok kérdést tettek fel az egyes szakirányokkal kapcsolatban. Összességében rendkívül pozitív volt a rendezvény hangulata, bízom benne, hogy minél többen választják a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karát azok közül, akik arra vágynak, hogy segítsenek az embereken” – mutatott rá Bánhidi Panna.

Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK)

Az EKK programja dr. Szócska Miklós dékán köszöntőjével kezdődött, mely során bemutatta a kart, valamint annak képzéseit. Ezt követően külön előadásokban mutatták be az a Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzését valamint az alapozó tantárgyakat, és a digitális egészségügy gyakorlati oktatását. Az érdeklődők külön előadást hallgathattak meg a digitális egészségügy helyzetéről és fejlődési lehetőségeiről melyben többek között megismerhették az eHealth-ben rejlő innovációkat is. Ezt követően az egészségügyi menedzser mesterképzésről szóló tájékoztatóra került sor, melyben összefoglalták a képzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Az EKK programja interaktív hallgatói fórummal zárult, melynek házigazdája Marosi Gergely szakmai irányító és a HÖK két hallgatója volt.

Hámori Attila, a HÖK EKK kari vezetője elmondta: a karra elsősorban olyanok jelentkeznek, akik háttéremberként szeretnék kivenni részüket az egészségügyi munkából, statisztikával, menedzsmenttel, vagy épp informatikával foglalkozva. A nyílt nap során az érdeklődők betekintést nyerhettek ezekbe a munkákba, megismerhették a kar alap- és mesterképzését is. „A hallgatói fórumon főleg a kar életéről tettek fel kérdéseket – a karnak nincs saját épülete, így sokakat érdekelt, hol zajlik az oktatás, vagy épp milyen az órarend felépítése” – magyarázta Hámori Attila.

Fogorvostudományi Kar (FOK)

A Fogorvostudományi Kar bemutatkozása dr. Gerber Gábor dékán köszöntőjével indult, aki összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a leendő fogorvostan-hallgatók számára. A karon folyó munka általános ismertetése, és a kart bemutató imázsfilm megtekintése után az egyes tudományterületek, tanszékek és klinikák külön is bemutatkoztak. A Propedeutikai Tanszéken tett virtuális sétából egyebek mellett az is kiderült, hogy hogyan tanulnak meg a másod-harmadévesek fogat fúrni vagy fogsort készíteni, mielőtt valódi pácienseket kezelnének. A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet bemutatkozásában a sürgősségi fogászati ellátásról esett szó részletesen. A Fogpótlástani Klinikáról szóló ismertetésben a hagyományos módszerek mellett a modern eljárásokat is bemutatták, mint például a fogpótlások számítógépes megtervezése vagy a 3D nyomtató használata. A Parodontológiai Klinika oktatói a fogínyvérzés okairól és megelőzi lehetőségeiről is beszéltek. A fogászat összes területét érintő blokkok után a Tudományos Diákköri Tanács és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program mutatkozott be. Az érdeklődők ezután a legújabb szakterületről, a Digitális Fogászati Tervezés Szakról tudhattak meg praktikus információkat. Ezután egy online fogadóóra következett, ahol mindenki konkrét kérdéseket tehetett fel a kar képviselőinek. Végül a kar bemutatkozását egy online körséta zárta, amelyet egy frissen végzett fogorvos, dr. Hegedűs Tamás vezetett.

Kreuter Patrik, a HÖK Oktatási Bizottságának kari vezetője kiemelte, mintegy 180 érdeklődő csatlakozott a kart bemutató előadásokhoz. A hallgatói fórumon több mint 40 kérdést válaszoltak meg Fóris Andrással, az Oktatási Bizottsági kari vezetőhelyettesével közösen. Ezek között voltak a kollégiumi lehetőségekkel, a pályázatokkal, ösztöndíjjal kapcsolatos kérdések, de a szakirányokról, az alaptantárgyak nehézségéről, a tanulás mellett fennmaradó szabadidőről és az egyetem melletti munkalehetőségekről, valamint a diplomaszerzés utáni elhelyezkedési lehetőségekről is sokan érdeklődtek. Kreuter Patrik hangsúlyozta, azok előtt, akik a FOK-ot választják, rengeteg lehetőség nyílik meg, ezért is reméli, hogy minél többen jelentkeznek ide.

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

A kar programja dr. Antal István dékán köszöntőjével kezdődött. Ezt követően a kar bemutatkozó animációs kisfilmje következett, majd a dékán tartott előadást a GYTK megújulásáról, melyben kitért a kurrikulumreformra, valamint az infrastruktúra megújulására és a kampusz fejlesztési terveire is. Az érdeklődők a kar egyik oktatójától tudhatták meg, mit és hol tanulnak a gyógyszerészhallgatók, valamint miről szól a kari mentorprogram; az egyik hallgató, Nyariki Noel vezetésével pedig virtuális körsétát tehettek az épületekben, megismerve a legfontosabb oktató- és hallgatói tereket, többek között a Gyógyszerészi Kémiai Intézet Hallgatói laborját, a Tangyógyszertárat és az egyik legikonikusabb helyszínt, a Hőgyes előadót is. Külön előadás szólt arról, mi mindenre jó a gyógyszerész diploma, milyen állások és munkakörök várják az itt diplomát szerzőket. A HÖK körsétája az oktatáselméleti tömböket, az Elméleti Orvostudományi Központot (EOK) és a Nagyvárad téri Elméleti Tömböt (NET) mutatta be. Ezt követően dékáni fogadóóra, majd újabb körséta következett, ezúttal a könyvtárakban. Az eseményen bemutatkozott a GYTK tudományos diákköri munkája, valamint a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó program is. Külön előadás szólt a GYTK intézeteiről, majd a leendő hallgatók hallgatói fórumon vehettek részt, ahol kérdéseiket is feltehették. A program a kollégiumokat bemutató körsétával zárult.

Filipszki Gábor, a HÖK GYTK kari vezetője kiemelte: a nyílt nap során a kar vezetői beszámoltak arról is, hogyan változik majd a felvételi eljárás. „Sokan vettek részt a programjainkon, rengeteg kérdést kaptunk a kémiatanulmányokról, a hallgatói életről, a testnevelésoktatásról és a sportolási lehetőségekről is. Érdeklődtek a külföldi tanulmányok és ösztöndíjlehetőségek után is” – magyarázta Filipszki Gábor, aki kiemelte a GYTK kari kisfilmjét, amit szintén levetítettek az eseményen. A HÖK részéről minden évfolyamból akadt hallgató, aki részt vett a nyílt nap lebonyolításában és segített a kérdések megválaszolásában, így minden érdeklődőnek segíteni tudtak.

Pető András Kar (PAK)

A PAK részéről dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea köszöntötte a konduktor alapszak iránt érdeklődőket. A bemutatkozó kisfilm megtekintése után részletesen ismertették a konduktorképzés tartalmát, felépítését és követelményeit, majd arról is szó esett, hogy mivel jár a konduktori hivatás, és hol helyezkedhetnek el később, akik ezt a pályát választják. A kar gyakorlóterületeinek bemutatása után hallgató fórumon válaszoltak önkéntesek és oktatók az érdeklődők kérdéseire. A felvételi eljárásról és a követelményekről külön tájékoztatót tartottak, az alkalmassági vizsgáról pedig egy kisfilmet nézhettek meg a diákok. A tehetséggondozással, a TDK-val és a Kerpel Fronius Ödön Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos tájékoztató után pedig online fogadóórán kaphattak választ további kérdéseikre az érdeklődők.

Bakonyi Anna, a Hallgatói Önkormányzat Oktatási Bizottságának kari vezetőhelyettese elmondta, a hallgatói fórumon a sok idén érettségiző diák mellett voltak olyan középiskolások is, akik csak két vagy három év múlva tanulnak tovább – összesen 40 érdeklődőt vonzott az esemény. A beérkező kérdések igen változatosak voltak – emelte ki, hozzátéve, hogy egyebek mellett a kollégiumi jelentkezés feltételeire, a szabadidős lehetőségekre, a munkavállalási lehetőségekre és az alkalmassági vizsgára voltak a legtöbben kíváncsiak. Elmondta, hogy a hallgatói fórumon a karon végzett gyakorlati munkát, az óvodai, iskolai és pedagógiai rehabilitációt első kézből, saját élményeket elmesélve mutatták be az érdeklődőknek. Azok a diákok, akik a Pető András Karon tanulnak tovább, egy nagyon családias, összetartó közösségbe kerülnek, ahol rengeteg színvonalas programon vehetnek részt – fogalmazott Bakonyi Anna.

A nyílt napon külön programmal jelent meg az egyetemhez 2019-ben csatlakozott négy középfokú egészségügyi szakképző intézmény, amelyek ingyenes, iskolarendszerű, illetve érettségire épülő, technikumi szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseket kínálnak nappali és esti munkarendben. A képzést elvégzők államilag elismert középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget szereznek. A rendezvényen bemutatkozott a Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye, mely az embertársaik segítésében, ápolásában elkötelezett hallgatók jelentkezését várja. Az intézmény rövid bemutatását követően ismertették a szakképzés jelenlegi helyzetét és az iskolában folyó ágazati képzéseket, majd lehetőség nyílt interaktív beszélgetésre is az intézmény igazgatójával és egy diákkal. Az ország legnagyobb, humán szakmákat képző intézménye, a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézmény előadásában a technikumi (egészségügy, szociális, oktatás), és a szakképző iskolai (alapápolási munkatárs) képzéseket, a jelentkezés feltételeit, az iskola szolgáltatásait, az oktatási-nevelési elveiket, illetve a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségeket mutatta be. Itt is lehetőség nyílt interaktív beszélgetésekre. A Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézmény az iskola rövid bemutatása után a pályaorientációt segítve áttekintést adott a középiskolák típusairól, valamint az iskola által indítani kívánt ágazatokat, szakmákat és szakmairányokat ismerhették meg jobban az érdeklődők. A Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye prezentáció keretében engedett betekintést az ott folyó képzésbe.

Bódi Bernadett, Pogrányi Péter, Szabó Ádám
Fotó: iStock (fizkes) – illusztráció; Bartincki Tamara, Varga Zétény, Grőger Nándor, Lefler Máté – videó

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.