Online hallgatói fórumot tartott dr. Merkely Béla rektor az orvos- és egészségtudományi hallgatók járványügyi védekezésbe való bevonása kapcsán. November 23-ától az Operatív Törzs döntése értelmében két feladatra rendelhetők ki a hallgatók évfolyamtól és kartól függően: a pedagógusok szűrésében való részvételre, valamint betegágy melletti munkára. Emellett továbbra is részt vesznek a hallgatók az Országos Mentőszolgálat által szervezett szűrésekben. A kirendelés miatti hiányzás okán senki nem veszítheti el a félévét – jelentette ki a rektor, hangsúlyozva, hogy az egyetem rugalmas lesz ebben a kérdésben, ugyanakkor bizonyos készségek megszerzése elengedhetetlen.

A rektor a fórum kezdetén megköszönte a hallgatók eddigi segítségét, többek mellett a H-UNCOVER vizsgálatban, a fekvőbetegellátásban való önkéntes részvételben, a hallgatói szűrésekben, valamint a szlovák kétnapos szűrésen tanúsított aktivitásukat. A járvány mindannyiunk életét megváltoztatja, mindenkinek lesz saját tapasztalása a vírussal kapcsolatosan – fogalmazott a rektor, aki elmondta: közeli hozzátartozója COVID-19 betegsége miatt hétfő óta karanténban van, és az ő PCR-tesztje is pozitív lett, szerda óta pedig tünetei is vannak. „Így már saját tapasztalatból állíthatom, hogy ez nem csupán egy nátha, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amely legyőzése teljes embert kíván” – mondta. Kiemelte, hogy nagy szükség van a hallgatókra a járvány megfékezésében, és most részben nekik is szerepük lehet abban, hogy az esetszámok, halálozások csökkenjenek, és egy nyugodtabb átmenetet tudjunk biztosítani a vakcina megjelenéséig.

Dr. Merkely Béla elmondta: a koronavírusjárvány elleni védekezésben az Operatív Törzs döntése szerint két feladat esetében vált szükségessé az orvos- és egészségtudományi hallgatók kirendelése a kormányhivatalok koordinálásában. Eszerint a hallgatók november 23-ától megkezdik a nevelési, oktatási intézmények pedagógusainak szűrését, továbbá fekvőbeteg-intézményekben ellátandó feladatokra is kirendelhetik őket. Ezek mellett tovább folytatódik az október végén elindult Országos Mentőszolgálatnak való segítségnyújtás a szűrésekben.

A kirendelés az egyetemtől független, de az egyetem képviseli a hallgatók érdekeit, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az oktatás, a gyakorlati képzésben való részvétel ebben a helyzetben is teljes mértékben megoldható legyen – jelentette ki a rektor. Ehhez kellő rugalmasságot és segítőkészséget fogunk tanúsítani – tette hozzá. Mint elmondta, egyeztettek a fenntartóval arról, hogy aki már elköteleződött valamilyen feladat mellett önkéntes alapon, azt vegyék figyelembe a kirendelés során, továbbá azt kérték: az I-II. éves orvostanhallgatók amíg lehet mentesüljenek a feladat alól, mivel ezekben az évfolyamokban van a legtöbb elméleti tanulmányi feladat.

A rektor ugyanakkor szólt arról is, hogy miközben maximálisan figyelembe veszik a hallgatók azon igényét, hogy szeretnének a tanulmányaikban előre haladni, a vizsgákat, gyakorlatokat abszolválni, abból nem engedhet az egyetem, hogy a gyakorlati képzést valamilyen formában teljesíteni kell. Arra kérte a hallgatókat, bármilyen probléma esetén forduljanak egyenesen akár hozzá, illetve az egyetem többi vezetőjéhez.

A 250 éves Semmelweis Egyetem rendületlenül működött, világháborúk, forradalmak és szabadságharcok, valamint nagy járványok idején is; most sem lesz ez másként –fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy a lehető legjobb szinten kívánják biztosítani a működést.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes ismertette a kirendelést lehetővé tevő jogszabályi hátteret (509/2000 (XI. 19.), 521/2013 (XII.30.) Korm. rendelet). Eszerint a kirendelést a megyei kormányhivatal végzi, hallgatói munkaszerződés jön létre, amely keretében adott juttatás adómentes (hétköznap napi 5000, hétvégén napi 7500 forint munkadíj), a megszerzett munkatapasztalat kreditértékét kreditátviteli bizottság állapítja meg. A kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését a felsőoktatási intézmény a hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. Vannak általános kizáró okok (pl. várandósság, hozzátartozó tartós, személyes gondozása, stb.), ilyen esetekben méltányossági kérelem nyújtandó be.

Az V.-VI. éves orvos- és fogorvostanhallgatók, valamint III.- IV. éves ápolás-betegellátás szakos hallgatók elsődlegesen fekvőbeteg-intézménybe rendelhetők ki. A III.-IV. éves orvos és fogorvostanhallgatók és a III.-V. éves gyógyszerészhallgatók (és szükség esetén az alsóbb évfolyamosok), valamint I.-II. éves ápolás-betegellátás szakos és további egészségtudományi hallgatók a pedagógusok szűrésében vesznek részt. Mindenkit a kormányhivatal fog e-mailen, valamint telefonon megkeresni. A kirendelések kapcsán szükség esetén szálláshely és napi háromszori étkezés biztosított. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókat megillető utazási kedvezményről itt lehet bővebben olvasni.  

A kirendelés elsődlegesen 2 hetes időtartamra szól, és mindhárom tevékenységért jár a heti két kreditpont a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben ellátott feladatokról című szabadon választható tárgy keretében. Dr. Hermann Péter is hangsúlyozta: a kirendelés miatt senki nem veszítheti el a félévét.

Hallgatói kérdésekre válaszolva a rektor egyebek mellett elmondta: annak érdekében, hogy a vizsgák teljesítése a hallgatói kirendeléssel összeegyeztethető legyen rugalmasság szükséges, egyénre szabottan fogják a lehető legjobb megoldásokat biztosítani, javasolt az adott tanszékvezetővel egyeztetni. A szóbeli vizsga lehet online, a gyakorlati viszont jelenlétet igényel. A kirendelés keretében végzett munka az éppen aktuális gyakorlatba bizonyos mértékig beszámítható, de a gyakorlat specifikus részeit intenzifikálva pótolni kell, ebben szintén rugalmas lesz az egyetem, de abból nem lehet engedni, hogy a meghatározott készségeket megszerezzék a hallgatók. A vizsgaidőszak és a szakdolgozat leadási határidő is kitolható annak függvényében, hogy mennyi lesz a kirendelés időtartama.   

„Az egyetemnek két alapvető érdeke van: az egyik, hogy a hallgatókat felkészítse a hivatásukra, a másik, hogy mint orvosegyetem helyt álljon a járvány egészségügyi kezelésében. Önöknek ez utóbbinak is szerepe van Semmelweis Polgárként, ezt a járványt ugyanis csak együtt tudjuk legyőzni. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt az évet sikeresen abszolválják, tegyenek Önök is így” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.