Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 10.
238718 Összes oltás
14143 Beoltott Semmelweis Polgár
A kurrikulumot teljesíteni kell a diplomához, illetve a szemeszter elvégzéséhez, ugyanakkor az egyetem mindent megtesz, hogy a jelenlegi helyzetben rugalmasan tudja biztosítani a szükséges tudás megszerzését – hangsúlyozta a hallgatóknak tartott online fórumon dr. Merkely Béla rektor. 

A helyzet komplikációját az adja, hogy a gyakorlati képzés nem megkerülhető jóformán egyik karunkon sem – mutatott rá a rektor, aki a kiemelt prioritások közé sorolta, hogy biztosítani tudják a végzős hallgatók diplomaszerzését. Ugyanakkor – tette egyértelművé dr. Merkely Béla – az egyetem olyan kompromisszumot nem köthet, hogy a kurrikulumból bármit is elengedjen, ám a módszertanban lehet változás.

Mivel az orvosképzésben a hatodév döntően gyakorlati képzést jelent, ezért kiemelt lehetőséget adnak az érintetteknek, hogy önkéntes munka keretében el tudjanak helyezkedni a klinikumban, adott esetben a hiányzó gyakorlatnak megfelelően. Az önkéntes munkát annak típusától, mértéktől függően tudják beszámolni a különböző évfolyamokon, a tanszékvezető javaslatára erről a dékán dönt. Kérdésre a rektor kitért rá: a gyógyszerészhallgatók nemcsak az egyetemi patikákban tudnak részt vállalni az önkéntes munkában, de a klinikákon is hatékony segítséget nyújthatnak.

„Alapvető érdekünk, hogy önök elsajátítsák a szakmájukat, a végzős hallgatókból pedig mielőbb diplomás legyen, ugyanakkor ez a kurrikulum teljesítése nélkül nem történhet meg. Célunk, hogy mindehhez egy rugalmas segítséget adjunk ebben a rendkívüli és különleges évben. A jóindulat és a segítőkészség fog vezetni minket abban, hogy a szükséges tudást megszerezzék” – fogalmazott rektor. A szükséges további gyakorlati óraszámot az intézménylátogatási tilalom megszűnését követően várhatóan minden esetben egy rövidebb, de intenzívebb időszakban tudják majd megszerezni a hallgatók.

A rektor a fórum során a hallgatók előzetesen feltett és a fórum közben online küldött kérdéseire is válaszolt. Kitért egyebek mellett arra, hogy a vizsgaidőszak akkor kezdődik, amikor a kurrikulum megfelelő oktatása megtörtént. Ez várhatóan minden évfolyamban máshogy fog kinézni, hiszen az első három évben, ahol az elmélet a hangsúlyos, ez távoktatással szinte teljes mértékben megoldható. Szólt arról, hogy az önkéntes munkát a nyári gyakorlatokba is be tudják számítani, az orvosképzésben például az ápolási gyakorlat, a belgyógyászati gyakorlat teljes egészében, a sebészeti gyakorlat részben elfogadható, amennyiben járványügyi tevékenységgel zajlik a feladatvállalás. Önkéntes munka nemcsak az egyetemi klinikákon végezhető, hanem bármely más egészségügyi intézményben is, igazolást az adott osztály vezetőjétől kell hozni arról, hogy pontosan milyen típusú munka történt, mennyi ideig.

Arra a kérdésre, hogy kötelező-e a Zoom órán résztvenni, a rektor elmondta: a hallgatók 72 óráig megnézhetik az interaktív tanórákat, de ő vallja, hogy a tudás akkor sajátítható el leginkább, ha nemcsak passzív hallgatás van, hanem kérdést is tudunk feltenni. Eddig pozitív a hallgatók aktivitása – jegyezte meg. Szóbeli vizsgákra lehetőséget ad a Zoom rendszer, most is zajlanak szakdolgozatvédések, azt ugyanakkor, hogy az államvizsgák is elektronikus úton történjenek majd nem tartja valószínűnek a rektor. Az elképzelhető szerinte, hogy az elméleti szigorlat megelőzze a gyakorlat vizsgát, de csak ez utóbbi sikeressége esetén lesz érvényes.

A hallgatói fórumra egy kétnapos online konferencia lezárásaként került sor. A hétfőre és keddre elrendelt rektori szünet idejére szervezett, reguláris oktatáson kívüli program számos, a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó témára kitért – tájékoztatott dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes. A hétvége folyamán szervezett előadások megtartására mindenki elfogadta a felkérést, így hétfőn és kedden 6-6 előadás hangzott el – tette hozzá. A Zoom 500 fős limitje szinte azonnal megtelt, ezért utólag is elérhetőek az anyagok, amelyeket vasárnapig tudnak megnézni az egyetem hallgatói.

A témák között szerepelt az infektológia, járványügyi kérdések, a WHO kapcsolódó ajánlásai, az általános infekciókontroll, a mikrobiológiai vizsgálatok, az akut fogászati ellátás a járvány idején, a Semmelweis Egyetemen bevezetett eljárásrend, de a COVID-19-ről is elhangzott egy elődás, valamint a kézhigiéné is szóba került – sorolta a rektorhelyettes.

Dobozi Pálma, Keresztes Eszter
Kiemelt fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.