2020. május 19-étől valamennyi kar végzős hallgatója számára megszűnik az intézménylátogatási tilalom, majd a következő héttől megnyílik az egyetem – részben vagy egészben – minden olyan évfolyam előtt is, ahol van gyakorlat – jelentette be dr. Merkely Béla rektor az online videókonferencián keresztül megtartott hallgatói fórumon.

A fórumon dr. Merkely Béla emlékeztetett arra, hogy a vonatkozó kormányrendelet a rektorok jogosultsági körébe rendeli, mikor és milyen ütemben nyílnak meg az egyetemek. Kiemelte, hogy ő a fokozatosságot tartotta szem előtt, és azt, hogy azok számára szűnjön meg elsőként az intézménylátogatási tilalom, akiknek a legnagyobb szükségük van erre. Éppen ezért május 19-től megnyílt az egyetem valamennyi végzős hallgató előtt, a következő héten pedig ez megtörténik azon évfolyamok esetében, ahol van gyakorlati oktatás. Ebbe a körbe jellemzően a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar 3-4. éves, az Általános Orvostudományi Kar 4-5. éves hallgatói tartoznak. Hasonló általános elvek érvényesülnek majd a többi három karon is. Azon tárgyak esetén, ahol nincs gyakorlati rész, továbbra is lehet online, Zoomon keresztül vizsgázni; ez jellemzően az első két évfolyamot érinti.

A rektor kijelentette, hogy a járványügyi szempontok továbbra is első helyen jelennek meg, így a logisztikában minden esetben szem előtt tartják, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását zárt térben és az egyetem területén kötelező a maszkviselés. „Célunk, hogy az önök teljesítményét lehető legobjektívebben meg tudjuk mérni és lehetővé tegyük, hogy ha nehezebb körülmények között is, de az évet és a diplomát abszolválják” – mondta a hallgatóknak a rektor. Egyértelművé tette ugyanakkor, hogy az egyetem színvonalából nem lehet engedni, és a kurrikulumban előírt nélkülözhetetlen tudást át fogják adni és számon fogják kérni, ám példaként említette, hogy a vizsgák időbeosztásánál figyelembe fogják venni, ha valakinek a vizsga napjának reggelén kell Budapestre utaznia vidékről.

A rektor elmondta, hogy az anatómiai gyakorlatok pótlása egy kicsit meghosszabbított évvel megoldható lesz, ápolástani gyakorlat szintén lesz, de lehet másodév végén is teljesíteni, a harmadéves nyári gyakorlatokat pedig intenzifikálva szervezik meg, egy héttel rövidebb időintervallumban, de magasabb napi óraszámmal.

Megnyílnak az egyetemi könyvtárak is, amit most kizárólag egyetemi polgárok vehetnek igénybe, külsősök átmenetileg nem. A szolgáltatásokat a védőtávolság betartása mellett lehet igénybe venni, oda kell figyelni a kézhigiénére, és itt is kötelező a maszk használata. A kollégiumokba való visszatérés lehetősége a hatodéveseknek mindenképp biztosított lesz, ez egyébként most is adott, mivel az önkéntes munka vállalásához ez kapcsolódott. Ugyanakkor itt is fő szempont a zsúfoltság kerülése, a csoportos rendezvények, az esti bulik nem megengedettek.

Külföldön nem rekedhet hallgató, az egyetem minden nemzetközi hallgatójának biztosítja a belépéshez szükséges igazolást – mutatott rá a rektor. Kérdésre válaszolva szólt arról is, hogy az orvosavatókat a képzés részeként megtartja az egyetem, de megfelelő óvintézkedésekkel (védőtávolság betartása, maszk viselése). Ezen a speciális doktoravatáson csak a hallgatók lehetnek jelen, hozzátartozók most sajnos nem kísérhetik el szeretteiket.
A magasabb kockázati csoportba tartozó hallgatók csak negatív PCR eredmény után léphetnek be az egyetem területére, ennek részleteiről a hallgatók Neptun-üzenetben kaptak tájékoztatást. A térítésmentes tesztet az egyetem szűrőállomásain végzik el, egy online felületen történő időpontfoglalást követően.

Dr. Kellermayer Miklós dékán több, az Általános Orvostudományi Kar hallgatóival kapcsolatos kérdést részletezett. Elmondta: az ötödévesek számára kidolgoznak egy mechanizmust, hogy legkésőbb július 12-ig le tudják tenni a gyakorlati pótlással együtt a szükséges vizsgákat, hogy megkezdődhessen ezt követően a hatodéves turnusbeosztás. Negyedéven, ahol gyakorlati pótlásra van szükség, megfelelő blokkokba beosztva tudják ezt megvalósítani, a tömbösített oktatásnak megfelelően. Az első három évfolyamon – amelyből az első két évfolyam gyakorlatilag megegyezik a fogorvostanhallgatók képzésével – alapvetően elméleti a képzés, egyedül az anatómia, az élettan és a belgyógyászati propedeutika esetében van szükség gyakorlati pótlásra, melyekhez gyakorlati vizsga is kapcsolódik. Az ÁOK záróvizsgán továbbra is lesz betegvizsgálat és ötfős vizsgabizottság előtt kell számot adni a tudásról.

Dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja elmondta, hogy az ötödéveseknél a korábban meghirdetett módon, június közepéig tart a vizsgaidőszak, majd ezt követi június 15-től a gyakorlatok pótlása. Az írásbeli záróvizsgára július 6-án, a gyakorlattal egybekötött szóbeli záróvizsgára pedig július 8-9-10-én kerül sor.

Dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja a gyakorlatok pótlásával kapcsolatban szólt arról, hogy a 7 hét vizsgaidőszakot követően biztosítanak 3 hét pótlási lehetőséget. Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy amennyiben azt az ELTE szabályozása nem teszi lehetővé, szükség esetén kari keretek között biztosítják a laboratóriumi gyakorlatokat. A harmadéven kötelezően választható nyári gyakorlat részben vagy egészben kiváltható az önkéntes munka vállalásával, de ezt lehetőség lesz nyáron vagy a későbbiekben is elvégezni.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja elmondta: gyakorlati teljesítés az ápoló hallgatók esetében jelenthet egyedül kérdést, a vizsgaidőszakot követően tudják a hallgatók pótolni ezt, amikor a kórházakban, klinikákon erre lehetőség lesz. A cél, hogy július elejére mindenki teljesítse a félév elméleti, gyakorlati követelményeit egyaránt.

Dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja kérdésre válaszolva elmondta, hogy a magas kockázattal rendelkező idősotthonokban, hajléktalanszállón dolgozó hallgatóikra külön figyelemmel lesznek, itt a járványügyi megfontolásokat figyelembe véve szóba jöhet az online vizsga lehetősége.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a Pető András Kar dékánja beszámolt arról, hogy a karon a tervezetteknek megfelelően június 15-ig tart a vizsgaidőszak mind a 4 évfolyamon, addig a végzős hallgatók teljesíteni fogják a gyakorlati szigorlati követelményeiket is, a záróvizsga pedig június 17-18-án lesz. Az első 3 évfolyam gyakorlati óráinak pótlása megkezdődött, illetve folytatni fogják június 22-től, de ez részben az őszi félévre is tolódhat a köznevelési intézmények megnyitásától függően.

Dr. Merkely Béla a fórum kezdetén beszámolt a hallgatóknak az aktuális koronavírus-helyzetről és a Semmelweis Egyetem vezetésével, a négy orvosképző egyetem részvételével indított H-UNCOVER országos, reprezentatív szűrővizsgálat részeredményeiről is. Kitért arra, hogy a koronavírus ún. reprodukciós rátája – az idősotthonokat nem számítva – a fővárosban és vidéken is 1 alá került, és azzal számolnak, hogy ez a nyári időszakban még alacsonyabb lesz.

Dobozi Pálma
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.