Április 7-én ismét online hallgatói fórumot tartott dr. Merkely Béla rektor elsősorban az egyetem végzős hallgatói számára. Mint elhangzott: a társegyetemekkel is egyeztetve várhatóan négyhetes csúszással kapják majd meg diplomájukat az utolsó évesek. A rektor hangsúlyozta, hogy a kimaradó gyakorlatokat bizonyos keretek között pótolni lehet önkéntes munkával, de a kurrikulum minden fontos elemét el kell végeznie a hallgatóknak a jelenlegi rendkívüli helyzetben is.

A Semmelweis Egyetem és a társegyetemek vezetői megegyeztek abban, hogy – egyes karok képzési sajátosságaitól függően – legfeljebb egy hónapnyi csúszással zajlanak majd az államvizsgák, természetesen a veszélyhelyzet feloldási időpontjának függvényében – tájékoztatott dr. Merkely Béla, hozzátéve, hogy a dátumok a többi hazai képzőhelyen is ugyanígy alakulnak majd.

Az egyetem karainak többségénél a gyakorlatok igen jelentősek, ezek teljesítése nélkül senki nem kaphat diplomát, de a hiányzó gyakorlatok pótlására rugalmasan igyekeznek megtalálni a lehető legjobb megoldást az önkéntes munka meghatározott szabályok szerinti beszámításával. Fontos, hogy az önkéntességnek legyen kapcsolata a hiányzó szakirányú gyakorlattal, ennek részleteit az érintett tanszékvezetőkkel kell egyeztetni – mondta dr. Merkely Béla. Mindenkinek, aki önkéntes gyakorlatot végez, igazolást kell leadnia az ellátott feladatokról, enélkül nem lehet elszámolni az önkéntességet.

Hallgatói kérdésekre válaszolva a rektor elmondta, hogy a mostani ötödéves hallgatók a hatodéves gyakorlataikat várhatóan legkésőbb augusztus elején meg tudják kezdeni. A transzfúziológiai képzéssel kapcsolatban tájékoztatott, hogy annak elméleti részét szükség esetén távoktatás keretében szervezik meg, a gyakorlat pedig csak az intézménylátogatási tilalom végén tartható meg; ennek elvégzése nélkül nem lehet diplomához jutni.

Dr. Merkely Béla és a dékánok a fórum részeként karonként lebontva is tájékoztatást adtak a hallgatók számára. Az Általános Orvostudományi Kar hatodéves hallgatói az ország valamennyi betegellátó intézményében és háziorvosi rendelőkben is végezhetnek önkéntes munkát. Itt négy héttel csúszhat el várhatóan az államvizsga időpontja – mondta el a rektor. Dr. Kellermayer Miklós dékán hozzátette, hogy a kar igyekszik megadni minden segítséget a hallgatók számára, akik hamarosan egy tájékoztató dékáni körlevelet is kapnak majd, amiben minden fontos tudnivaló szerepel.

Dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja tájékoztatott, hogy az eredeti vizsgaidőszakban online lehet letenni a szigorlatokat, majd – az intézménylátogatási tilalom megszűnése után – a még hiányzó gyakorlatokat is pótolhatják a hallgatók, ezután következik majd a záróvizsga a végzősök számára. Mindez legfeljebb négyhetes csúszást jelent majd.

A Gyógyszerésztudományi Kar esetén a közforgalmú gyógyszertárakban végzett önkéntességgel teljes mértékben teljesíthető az elvárt gyakorlat, itt a járványügyi helyzet miatt bevezetett intézménylátogatási korlátozás miatt két hét csúszásra számíthatnak a végzősök – ismertette dr. Zelkó Romána dékán.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja elmondta, hogy a vizsgákat igyekeznek az eredeti dátumoknak megfelelően megtartani, a hiányzó gyakorlatokat augusztusban és szeptemberben lehet majd pótolni.

A Pető András Karon az elméleti oktatás májusban lezárul, ezt követően az eredeti időpontokban megtartják a vizsgaidőszakot, és megtörténhet a záróvizsga szóbeli része és a szakdolgozatvédés akár elektronikus formában is – tájékoztatott dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea. Itt a kimaradt gyakorlatokat a köznevelési intézmények újraindulása után lehet majd elvégezni.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar esetén a járványügyi helyezettől függetlenül az eredeti dátumoknak megfelelően befejezhető a tanév. A dékánok arra kérték a hallgatókat, hogy kérdések esetén forduljanak az illetékes dékáni hivatalokhoz.

A korábbi online hallgatói fórumról készült összefoglaló az alábbi linken olvasható.

Keresztes Eszter
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.