Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepségen Pro Universitate-díjakat, kiváló dolgozói és alapítványi elismeréseket is átadtak. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott megemlékezést dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – idézte Széchenyi István szavait dr. Sárdy Miklós egyetemi tanár, a Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója ünnepi beszédében. Felidézte a forradalmi eseményeket, kitérve a reformkor fontos tudományos, ipari, építészeti, nyelvészeti, valamint olyan kulturális értékeire, amelyek a mai napig meghatározóak a magyar identitástudat szempontjából. Szólt a reformkor politikusairól és kiemelte, hogy a radikális generáció, az „országgyűlési ifjak”, mint Petőfi, Vasvári és Jókai legnagyobb célja hazánk politikai és gazdasági függetlenségének elérése volt. A szabadságharcról szólva elmondta, a kegyetlen megtorlás ellenére is előkészítette egy bölcs kiegyezés lehetőségét, egy szinte példátlan fejlődést 1867-től az első világháborúig. Hangsúlyozta: a forradalmat az egész nemzet összefogása, egysége vihette sikerre, és a mai kor kihívásaiban is hasonló szemléletre, reformokra való nyitottságra, összefogásra, egységre, kitartásra, tenni akarásra és egymás megbecsülésére van szükség. Dr. Sárdy Miklós úgy vélte, a Semmelweis Egyetemen ilyen szellem uralkodik.

Az ünnepi beszédet követően az ünnepség kitüntetések, díjak átadásával folytatódott. A Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át Kahlichné dr. Simon Márta, az Egészségtudományi Kar (ETK) Családgondozási és Módszertani Tanszékének nyugalmazott főiskolai tanára, dr. Pinkola Krisztina, az I. Sz. Sebészeti Klinika klinikai főorvosa, dr. Szabó Krisztina, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika klinikai főorvosa, dr. Hrabák András, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi docense, valamint dr. Rényi-Vámos Ferenc, a Mellkassebészeti Klinika egyetemi docense. A díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához. A kancellár által adományozott Pro Universitate Díj ezüst fokozatában részesült Hinora Ferenc Jánosné, a Szolgáltatási Igazgatóság szolgáltatási osztályvezetője.

Az ünnepségen ezt követően dr. Szél Ágoston átadta a kiváló dolgozói elismeréseket és rektori dicséreteket, majd dr. Szász Károly nyújtotta át a kancellár által adományozható kiváló dolgozói elismeréseket és kancellári dicséreteket. A dékáni dicséreteket az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) dr. Hunyady László dékán, az ETK-n dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán, a Fogorvostudományi Karon (FOK) dr. Németh Zsolt dékánhelyettes, a Pető András Karon (PAK) pedig dr. Zsebe Andrea mb. dékán adták át a díjazottaknak.

Az ünnepségen átadták a „Jó tanuló – jó sportoló” díjakat, a Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány elismeréseit, valamint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének díjait.

Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar képviseletében Pásztor Zsófia és Szalay Ágnes Doppler Ferenc Magyar fantáziájának 35. opusát adták elő, zongorán kísérte őket Andor Krisztián.

A megemlékezés végén dr. Szél Ágoston rektor gratulált valamennyi díjazottnak és szólt róla, hogy bár még többen megérdemelték volna, hogy ilyen módon is elismerjék munkájukat, a díjak épp attól válnak értékessé, hogy csak korlátozott számban adják át őket. Semmelweis Ignác 200. születésének évfordulójához kapcsolódóan szólt az egyetem névadójának kortársairól – Balassa János, Markusovszky Lajos, Korányi Frigyes – akik aktívan tevékenykedtek a forradalom idején.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.