Emlékszimpóziummal ünnepelték 2022. június 2-án a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) aulájában a szegények orvosaként ismertté vált Boldog Batthyány-Strattmann László bronz domborműve leleplezésének 10 éves jubileumát. A műalkotást, ami a vatikáni Magyar Szentek Kápolnájában 2004-ben felavatott márványszobor “másolata”, alkotója, a magyar származású, Milánóban élő szobrász, Olah Arré Éva ajándékozta az egyetemnek 2012-ben. A jubileumi megemlékezésen Boldog Battyhány-Strattmann László szellemiségének felidézése mellett levetítették az alkotóról készült portréfilmet, valamint a Dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület által kiírt pályázat nyertesei is szóltak.

2012 júniusában az EOK aulájában ünnepélyes keretek között avatták fel a szegények orvosaként emlegetett Boldog Batthyány-Strattmann László munkásságának emléket állító domborművet. A 10 évvel ezelőtti eseményt 2022. június 2-án emlékszimpózium keretében elevenítették fel a dombormű felállításának helyszínén. Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja a jubileumi megemlékezés bevezetőjében úgy fogalmazott, aki belép a Semmelweis Egyetem központi épületének aulájába, nem kerülheti el, hogy szemét a Boldog Batthyány-Strattman Lászlót ábrázoló cizellált bronz domborműre vesse, amely a közel 50 éve Milánóban élő, nemzetközi hírű magyar szobrászművész, Olah Arré Éva alkotása. Szavai szerint a 10 évvel ezelőtti ceremóniát felidéző rendezvény egyúttal szimbólum, amely nap mint emlékeztet rá, hogy az egyetem az a hely, ahol tanár és diák ugyanazt akarja, ez pedig nem más, mint példaképpé válni.

Dr. Merkely Béla rektor előadásában kiemelte: Batthyány-Strattmann László a legrangosabb főúri családba született, ám mégis a legelesettebbek segítője lett. Ismerői nagyra becsülték, betegei már életében áldották a nevét.

Nekünk pedig az a felelősség jutott, hogy emlékét őrizzük, és szellemiségét tovább vigyük

– fogalmazott dr. Merkely Béla.

A rektor szavai szerint az EOK kiemelt pontján elhelyezett dombormű mindannyiunkat az orvoslás, a gyógyítás eredeti, igazi céljára és értelmére emlékeztet. Arra az elkötelezettségre és hivatástudatra, aminek át kell hatnia mindenkit, aki az élet és az egészség megőrzésére, az emberek segítésére tette fel az életét.

Mint azt a rektor kiemelte, a műalkotás az odaadás, a szolidaritás és a segítés parancsát hirdeti az egyetemen, akárcsak a vatikáni Magyar Szentek Kápolnájában 2004 óta álló eredeti mása. Egyben kifejezi azt is, hogy a gyógyítás hivatása, ha a lelkiség megélésével párosul, a legmagasabb értelmet adhatja egy ember életének – tette hozzá dr. Merkely Béla, megköszönve Olah Arré Éva művésznőnek, hogy az egyetem számára megalkotta a Vatikánban látható eredeti márványszobor aranyozott bronz változatát.

A rektor köszönetet mondott a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány-Strattmann László Egyesületének is, amiért annak idején kezdeményezték a dombormű elhelyezését, és azóta is ápolják Batthyány-Strattman László emlékét, továbbá megköszönte a Dr. Batthyány-Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesületnek, hogy az orvostanhallgatók számára kiírt pályázatukkal segítik, hogy a névadó szellemisége, hatása élő és eleven példa maradjon a pályára most készülő generáció számára.

Beszéde zárásaként hangsúlyozta, az emlékszimpózium is jól példázza, hogy a Batthyányi-Strattmann hagyományt ápoló egyesületek kitartó igyekezete egybeesik az egyetem által képviselt értékekkel.

Dr. Salacz György, a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány-Strattmann László Egyesület vezetője elmondta, a dombormű egyetemi elhelyezésének gondolata az egyesület korábbi elnökéhez, dr. Fazekas Margithoz kötődik, ő vette fel a kapcsolatot a Milánóban élő, neves magyar szobrászművésszel. Olah Arré Éva süttői mészkőből készült alkotását 2004-ben, Batthyany-Strattmann boldoggá avatása után egy évvel leplezték le a vatikáni Magyar Szentek Kápolnájában. A dombormű egy olyan pillanatot ábrázol, amelyben a szegények orvosa és asszisztense, aki egyben a felesége volt,  leveszi a kötést egy évek óta vak lány szeméről. A művésznő ennek a műnek a bronzmásolatát ajándékozta az egyetemnek 2012-ben. A jubileumi rendezvényen a szobrász személyesen nem tudott jelen lenni, az egyetem rektorához és az emlékszimpóziumhoz címzett levelét azonban felolvasták és levetítették az életéről szóló portréfilmet.

Galéria

7kép

A Batthyány család szolgálatáról, a szegény betegeket ingyen gyógyító, bevételeinek kétharmadát jótékonykodásra fordító orvos dédapáról a család nevében Batthyány Boldizsár beszélt.

Battyhány példájának követéséről, hitvallásának, szellemi örökségének továbbadásáról, az orvostanhallgatókat támogató, Boldog László ösztöndíjat alapító Dr. Batthyany László Orvoskör Közhasznú Egyesület vezetője, dr. Faigl Ilona tartott előadást. Az ösztöndíjprogram támogatását alapítása, azaz 2018 óta eddig 20 orvostanhallgató élvezhette. 

Az emlékszimpóziumon elhangzott a legfrissebb ösztöndíjasok – Bognár Judit, Semmelweis Egyetem, ÁOK, ötödéves orvostanhallgató, Kárász Nóra, Semmelweis Egyetem ÁOK, ötödéves orvostanhallgató, dr. Marx-Gombocz Eszter, háziorvos rezidens, Szili Annamária, SZTE ÁOK, negyedéves orvostanhallgató, dr. Újházy Domonkos János – ÉKC Szent János Kórház Gyermekosztály, gyermekorvosi rezidens – tanúságtétele.

Szepesi Anita
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.