A Pető András Karon szeptember 1-jén, míg a többi karon szeptember 2-án, a tanévnyitó után kezdetét veszi a beiratkozás, mely karoktól függően, minden elsőéves számára más időpontban van. A regisztrációs héten adminisztrációs feladatok is várják a gólyákat, számos dokumentum bemutatása, illetve másolata is szükséges, minderről a postán kiküldött tájékoztató ad részletes ismertetőt, amit minden felvételt nyert hallgató megkapott.

Az Általános Orvostudományi Kar elsőévesei számára a Neptun rendszerbe a regisztráció, valamint a tárgyak felvétele szeptember 4-én, 13 órától lehetséges. A beiratkozás egyrészt a Neptunon keresztül, a hallgató státusz regisztrálásával, valamint személyesen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, a  beiratkozási és egyéb dokumentumok leadásával történik. Szükségesek az egyetem Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálata által kért dokumentumok (pl. anamnézis lap, tüdőszűrés eredménye) is. További információk, valamint a beiratkozások időpontjai az erről a linkről is letölthető tájékoztatóban olvashatók, melyben az is részletesen szerepel, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatni, beadni a beiratkozáskor. A tanulmányokat megelőzően minden hallgatónak kötelezően munka- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie, melynek időpontjáról és helyszínéről Neptun üzenetben kapnak tájékoztatást. Az elsőévesek tárgyfelvételét az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) is segíti.

Az Egészségtudományi Karon a tantárgyfelvétel a regisztrációs héten, szeptember 2-án 8 órától szeptember 8-a 13.30-ig tart. Szeptember 5-én Kari Sportnap várja a hallgatókat, ahol a testnevelés csoporttal és a Hallgatói Önkormányzattal (HÖK) is megismerkedhetnek. A „Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba” című kurzuson az elsőévesek találkozhatnak az oktatókkal, tutorokkal és a hallgatói képviselőkkel is. Hasznos tanácsokat kapnak a támogatási formákról, a könyvtár- és Neptun használatról is, a nemzetközi mobilitási lehetőségekről is – ismertette a kar Dékáni Hivatala. A tutorok az egyetemi évek alatt több területen segítik a hallgatókat, például tanulmányi, érdekvédelmi ügyekben. A részletes tanévkezdési tájékoztató itt olvasható.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet és az Egészségügyi Menedzserképző Központ leendő hallgatói szeptember 4-től iratkozhatnak be, és vehetik fel tárgyaikat is. A Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező szak ügyvitelszervező specializáció nappali tagozatos elsőéveseinek szeptember 8-án, 10 órakor kezdődik a beiratkozási időszak a Nagyvárad téri Elméleti Tömb 6. sz. szemináriumi termében. Előtte fél 9-től tűz-, munka- és környezetvédelmi oktatáson kell részt venniük – mondta el a kar Dékáni Hivatala. A Neptun hallgatói felülete szeptember 8-án, 9 órától érhető el, így a tantárgyfelvétel is ettől kezdve lehetséges. Részletes tanévbeosztásról itt olvashat.

Szeptember 4-én, 8 órakor kezdődik a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára a regisztráció, valamint a tárgyfelvétel, melyben az IÖCS is a hallgatók segítségére lesz. A beiratkozás a kar Oktatási Centrumának Árkövy előadótermében lesz, ahol kötelező tűz- és munkavédelmi oktatást és egy általános tájékoztató órát is tartanak aznap – tájékoztatott a kar Dékáni Hivatala. A tanítás szeptember 11-én, hétfőn kezdődik. A 2017/2017 tanév beosztásáról részletesen itt olvashat.

A Gyógyszerésztudományi Karon 2017. szeptember 5-én, 20 órakor nyitják meg a Neptun hallgatói felületét, ahol a tanévkönyvben is meghatározott mintatanterv szerinti tárgyakat kell felvenni. Szeptember 7-én, 9 órakor kezdődik a beiratkozás a Hőgyes Tömbben, ahol részletes tájékoztató is várja a hallgatókat – számolt be a kar Dékáni Hivatala. Ugyanitt szeptember 8-án tűz-, munka- és környezetvédelmi oktatáson kell részt venniük az első évfolyamosoknak. Szeptember 11-én elkezdődik az órarend szerinti oktatás. Az eszközök beszerzésével kapcsolatos információk (pl. gumikesztyű, köpeny) az első gyakorlati órán hangzanak majd el.

A Pető András Karon az elsőévesek számára a beiratkozás és a tárgyfelvétel szeptember elsejével kezdődik, míg a szorgalmi időszak szeptember 4-én, hétfőn indul. Szeptember 4-én és 5-én az első évfolyam konduktor szakos hallgatóit egy felkészítő program várja, mellyel elősegítik a beilleszkedésüket, és többek között a pedagógus életpálya lehetőségeit is bemutatják számukra – ismertette a kar Tanulmányi Osztálya. Ezen a két napon egyebek mellett megismerkedhetnek a Humántudományi Intézet tevékenységével, gyakorlóintézményekkel és a kollégiumi férőhelyekről, valamint a sportolási lehetőségekről is szó esik. A program az elméleti órák részét képzi, így a megjelenés kötelező.

Más időpontokról – szorgalmi időszak, záróvizsga, ünnepek – bővebben a 2017/2018-as tanév rendjében található információ.

Homonnay-Bukovenszki Orsolya

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.