Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet négy képzésének – szociális munka mesterképzés, a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzés, az integrált szülő-csecsemő szakirányú továbbképzési szak, valamint a laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak – végzős hallgatói, összesen 64-en kapták kézhez diplomájukat a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) Dísztermében. Délután pedig ugyanitt a mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak 91 hallgatója vehette át oklevelét.

Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója elmondta: három közös pont van a képzéseikben: mindegyikre jellemző a gyakorlatból hozott tudás és tapasztalat tudományos megalapozása és visszacsatolása, a preventív és rendszerszemlélet kialakítása és erősítése, és az, hogy a hallgatókat szakmailag támogatják mind a képzés alatt, mind utána. Ezeket a képzéseket a társadalmi felelősségvállalás hívta életre, ugyanis igyekeznek megoldást adni a problémák egyéni és társadalmi szintű megközelítéséhez. Így például ahhoz, hogyan segítsenek az édesanyáknak, hogyan erősítsék az anyák kapcsolatát a kisgyermekekkel, hogyan segítsenek a lelki, anyagi és/vagy egzisztenciális problémákkal küzdő pároknak és családoknak. Az igazgató szerint az utóbbi években nőtt a képzések iránti érdeklődés.

Az ünnepi beszéd után díjátadással folytatódott a program. A szociális munka mesterképzési szakon a dr. Csáky-Pallavicini Roger emlékére alapított Embertárs díjat idén Visnyei Emőke vehette át, az először átadott Integrált szülő-csecsemő/kisgyerek konzultációért hallgatói díjat Szücs Enikő kapta, míg a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen a JoAnn Scottról elnevezett elismeréssel Komenda Renátát tüntették ki.

Ezután a fogadalomtétel következett, majd dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgatótól átvehették diplomájukat a végzős hallgatók. A szociális munka mesterképzési szakon 33-an, az integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzésen 20-an, a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen heten, míg a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzésen négyen kaptak oklevelet.

Délután a mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak 91 hallgatója vehette át oklevelét a NET Dísztermében.

Nyitó beszédében dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes emlékeztette a végzős hallgatókat arra, hogy a diplomaátadójuk éve egybe esik az egyetem névadójának, Semmelweis Ignácnak a 200. születési évfordulójával. Kiemelte, hogy a mentálhigiéné olyan holisztikus szemléletű tudományterület, amelyben az rászorulók segítése mellett a prevenció, a mentális betegségek megelőzése is fontos szerepet kap. Emlékeztetett, hogy a Semmelweis Ignác által felfedezett eljárás is a prevención alapult, aki az anyák megmentésével egyben a családok védelmét is feladatául tűzte ki. „Kívánom, hogy legyenek és váljanak Semmelweisszé a saját szakterületükön” mondta a végzett szakembereknek.

Dr. Pethesné Dávid Beáta ünnepi beszédében felidézte, hogy 1987-ben a mentálhigiéné képzés indulása a maga interdiszciplináris szemléletével szokatlan és innovatív volt. Tomcsányi Teodóra, a képzés folyamatának innovátora hosszú távra tekintve épített csapatot, amely team a mai napig bővül és formálódik, folyamatosan stabil alapot biztosítva az oktatásnak. Az igazgató a képzés népszerűségét, és egyre erősebb társadalmi beágyazódását figyelembe véve a fő feladatnak azt tartja, hogy az oktatást az elmúlt harminc év örökségének megőrzése mellett a mai kor igényeihez igazítsák. Úgy vélte „a képzés állandóságát éppen a folyamatos mozgás, változtatás biztosítja”. Kiemelte, hogy az itt töltött két év során a hallgatók és oktatók között szoros és erős emberi és szakmai kapcsolatok alakultak ki, és kitért arra is, hogy az itt tanulók javaslatai is segítik a képzés jobbítását.

Semsey Gábor, a szak csoportvezetője azt hangsúlyozta, hogy bár a hallgatók és oktatók sokféle alapszakmával rendelkeznek, és az élet számos területét máshogy látják, mégis összeköti őket az, ahogy embertársaikhoz és önmagukhoz viszonyulnak. Mint elmondta, a „mentálosok nagy közössége” a racionalitás mellett az érzelmekre is nagy hangsúlyt helyez, az embereket pedig komplex személyiségként vizsgálja, közös jellemzőjük a partneri együttműködés keresése, valamint a folyamatos reflexió. „Mindannyian azért küzdünk, hogy lelkileg egészségesebb emberek, családok, közösségek, intézmények és társadalom vegyen körül minket, és közben mi is megőrizzük a lelki egészségünket” – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár az intézményesített tanulmányok véget értek, azonban a szakma képviselőinek állandó önfejlesztésre van szüksége. Beszédét egy Vörösmarty Mihály idézettel zárta.

A hallgatók közül Borszékiné dr. Cserháti Erika Nóra és dr. Török Ádám mondtak személyes hangvételű beszédet, melyben mindketten kiemelték a közösséggé formálódás erejét, valamint a kapcsolatok jelentőségét. Ezt követően három rövid humoros jelenetben tartottak a végzettek a képzés során elsajátított segítő beszélgetésről görbe tükröt. Az ünnepség közös énekléssel folytatódott, amelyet egy zenei meglepetés követett. Tóth Emese Gyöngyvér (ének), valamint Nagy Csaba (lant) XVI-XVII. századi darabokat adtak elő, amelyek az érzelmek feldolgozását, átélését mutatták be. Az ünnepséget az oklevelek átadása és pezsgős koccintás zárta.

Sági Zenina, Treszkai Mária
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.