23 egészségügyi szervező vehette át diplomáját a Semmelweis Egyetem Szenátusának ünnepélyes ülésén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kápolnájában. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Digitális Egészségtudományi Intézetében végzett egészségügyi szervezőket eskütételük után dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes, dr. Gaál Péter, az EKK dékánja, valamint dr. Szócska Miklós, az EKK dékánhelyettese avatták diplomássá.

Dr. Szócska Miklós dékánhelyettes, az egészségügyi szervező alapképzési szak vezetője az ünnepélyes ülésen arról beszélt, hogy a 21. században az elektronikus, adatvezérelt egészségügy hasonló jelentőségű, mint a vakcináció elterjedése volt a 20. században. Mint mondta, az egészségügyi szervezők ennek az új ellátási formának a letéteményesei. Hozzátette, az egyetem arra törekszik, hogy az elektronikus egészségügyi szolgáltatások rendszere minél gyorsabban fejlődjön, ennek érdekében például a következő tanévtől a kar egészén megújult számítógépes eszközpark üzemel majd. A digitális egészségügy nemzetközi szakma, ezért az EKK egyik fő küldetése, hogy a szak világszerte elismert műhellyé váljon, illeszkedve a Semmelweis Egyetem hírnevéhez – mondta dr. Szócska Miklós. A dékánhelyettes megemlékezett a 2016-ban elhunyt dr. Daragó László docensről, akinek emlékére egy pályázat elindítását tervezik a karon.

A 23 végzett egészségügyi szervezőt dr. Gaál Péter dékán eskette fel, ezt követően vehették át oklevelüket. A 2013-as évfolyam nevében Göbölös Kristóf mondott köszöntőt, aki felidézte az egyetemi évek meghatározó élményeit, köszönetet mondott az oktatóknak, a felsőbb éveseknek, a hallgatói önkormányzatnak, az Instruktor Öntevékeny Csoportnak, valamint megköszönte a családok és barátok támogatását.

Az ünnepség lezárása előtt dr. Bagdy György rektorhelyettes köszöntötte a friss diplomásokat, akiktől azt kérte, hogy esküjükhöz híven munkájukkal szolgálják a beteg emberek gyógyulását, teljesítsék a rájuk váró feladatokat, törekedjenek hivatásuk hibátlan művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek hazánk gondolkodó és áldozatot vállaló polgárai. „Őszintén kívánom, hogy mindaz, amit itt ünnepélyesen fogadtak, életükben a legteljesebb valósággá váljék” – zárta gondolatait a rektorhelyettes.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.