Hatan – öt magyar és egy litván hallgató – vehették át oklevelüket az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) klinikai gyógyszerfejlesztési szakirányú továbbképzésén. Dr. Molnár Miklós, az ÁOK graduális képzésért felelős dékánhelyettese az átadón hangsúlyozta: Magyarország nemzetközileg is kiemelkedő gyógyszerkutatási és -fejlesztési hagyományokkal rendelkezik, a hazai gyógyszeripari kutatás pedig ma is elismert szerte a világon. Mint mondta, az évek alatt kialakított kedvező helyzetünk megtartása és további erősítése nagyon fontos feladat, ezért kiemelt jelentősége van a továbbképzésnek.

Dr. Molnár Miklós kiemelte, az EU egyik fő célkitűzése, hogy a gyógyszerkutatás és -fejlesztés terén nemzetközileg vezető szerepet töltsön be. Ennek érdekében az európai gyógyszeriparral közösen kidolgoztak egy összefoglaló, Innovative Medicine Initiative (IMI) elnevezésű átfogó programot, melynek részeként – a PharmaTrain oktatási projekt keretében – a különböző egyetemeken folyó oktatás anyagát harmonizálták, megszervezték a közös minőségellenőrzési rendszert. Ebben a munkában a Semmelweis Egyetem jelentős szerepet vállalt – fogalmazott a dékánhelyettes, hozzátéve, hogy létrejött egy 10 egyetemből álló nemzetközi, regionális egyetemi oktatóhálózat, a Cooperative European Medicine Development Course (CEMDC), amelynek koordinációját a Semmelweis Egyetem látja el. Az első tanfolyam minőségi értékelése alapján a CEMDC a PharmaTrain Center of Excellence minősítésben részesült.

A második tanfolyamot 2013-ban, a harmadikat 2015-ben indították el a társegyetemekkel együttműködve. Az oktatás során a hallgatók 4 modult Budapesten, egy-egy modult pedig Ljubljanában, illetve Pozsonyban végeztek el. A CEMDC most zajló negyedik kurzusának mind a nyolc modulján hét hallgató vesz részt – ismertette az adatokat, hozzátéve, hogy négy modult a SE Doktori Iskolája is akkreditált. A legutóbbi modulon a hét hallgató mellett már 11 PhD-s is részt vett.  Ilyen módon a CEMDC gyógyszeripari szakemberek oktatása mellett ma már a PhD-oktatásban is jelentős szerepet játszik – hangsúlyozta.

A továbbképzés vezetője, dr. Kerpel-Fronius Sándor az ünnepségen elmondta, a CEMDC tíz egyetem oktatói hálózata, amely sikerre vitte azt az alapítói szándékot, hogy meglegyen a magas szintű, harmonizált nemzetközi oktatás lehetősége azokban az országokban is, amelyekben – méretükből vagy a gyógyszeripar fejletlenségéből adódóan – közös program nélkül ez nem lenne reális. Szólt arról is, hogy a kelet-európai országokban a hallgatók mobilitása alacsony, sokkal kevesebb hallgató jelentkezett ezekből az országokból, mint azt várták. Dr. Kerpel-Fronius Sándor úgy véli: nagyon fontos lesz a jövőben, hogy a fiatalság mobilitását megváltoztassák.

dr. Görbe Anikó, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet posztgraduális képzésének felelőse köszöntötte a végzősöket. Elmondta, hogy a gyógyszerfejlesztés magas színvonalú nemzetközi továbbképzése posztgraduális szinten nagyon fontos a tanszék és a Semmelweis Egyetem számára, akár csak a kiváló minőségű diploma kiadása.

Kiss-Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

10kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.