Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) 27 végzős egészségügyi szervező alapszakos hallgatója vehette át oklevelét a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében február 3-án megrendezett ünnepélyes diplomaosztón.

Az egészségügyi szervező szakos hallgatók avatása alkalmából rendezett ünnepi tanácsülésen Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az oklevélátadó ünnepséget. Ezt követően dr. Szócska Miklós, az EKK dékánja osztotta meg ünnepi gondolatait.

Mint fogalmazott, robbanásszerűen beindult a digitalizáció az egészségügyben is, ennek a folyamatnak pedig az lesz az eredménye, hogy 10 éven belül teret hódítanak a digitális ellátási modellek. „Az adat alapú gyógyászati előrejelzések és diagnosztikák a mai képzeletünket meghaladó módon fognak fejlődni a következő évtizedben” – hangsúlyozta.

Rámutatott, az új típusú gyógyító szakemberek – akik nemcsak az orvos és egészségügyi szakmát, hanem az adatot, és az informatikát is értik – egyfajta tolmácsai, irányjelzői lesznek az egészségügynek. „Az orvosok, az ápolók, a klinikai gyógyszerészek, és a rehabilitációban résztvevő szakemberek összehangoltan dolgoznak a beteg érdekében. Az ellátórendszerhez, a digitális egészségügyhöz értő kollégák is ezeknek a csapatoknak lesznek alkotó tagjai. A képzés során erre az életpályára igyekeztünk felkészíteni a hallgatókat” – összegezte dr. Szócska Miklós.

„Bárhova is viszi önöket az élet, akár az állami egészségügyben, akár a projektek, az informatika, vagy az eszközfejlesztés területén helyezkednek majd el, mindig tartsák a szemük előtt azt, hogy végső soron az adat életet ment” – emelte ki a dékán. 

Ezt követően a jelöltek egészségügyi szervezővé avatása, és oklevelük átadása következett, majd a végzősök nevében Farkas-Wodring Kata mondott beszédet.

Az ünnepi tanácsülést Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes gondolatai zárták.

„Önöket most felruháztuk mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek a törvény erejénél fogva az intézményünkben diplomát szerző egészségügyi szervezőket megilletik. Kérem, hogy esküjükhöz híven munkájukkal szolgálják beteg embertársaik gyógyulását, teljesítsék az önökre váró feladatokat. Törekedjenek hivatásuk hibátlan művelésére, ismereteik állandó gyarapítására. Legyenek hazánk gondolkodó és áldozatot vállaló polgárai. Őszintén kívánom, hogy mindaz, amit itt ünnepélyesen fogadtak, életükben a legteljesebb valósággá váljék” – zárta a rektorhelyettes.

Horváth Dóra
Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.