Semmelweis Ignác szülőházánál, a mai Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárban kezdődött, majd a Belső Klinikai Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódott a Semmelweis Nap alkalmából rendezett egyetemi ünnepségsorozat. (A délelőtti programokról szóló cikk ide kattintva érhető el.) 

RS49903_KA-20160630-IMG_4295-scrA Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséget dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg, aki emlékeztetett arra, hogy a névadó Semmelweis Ignác születésnapja az egyetem legnagyobb ünnepe, amely hagyományosan egyben az akadémiai év lezárása is. A rektor röviden végigtekintette az elmúlt év eredményeit. Beszámolt egyebek mellett a Klinikai Központ létrehozásáról, mint mondta, a többi orvosképzéssel foglalkozó egyetemhez hasonlóan ezáltal a Semmelweis Egyetemen is viszonylagos függetlenséget élvez a betegellátás tekintetében a Klinikai Központ elnöke, ő a felelős az egészségügyi szolgáltatás szervezéséért.

RS50053_KA-20160630-IMG_3696-scrSzólt az Onkológiai Tanszékhez rendelt Klinikai Onkológiai Tanszéki Csoport létrehozásáról, valamint az önálló Onkológiai Központ kialakításáról. Emlékeztetett arra, hogy elkezdődött a párhuzamosan működő intézetek egyesítése: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, valamint a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetként működik tovább. Megtörtént a Neurológiai Klinika és a Kútvölgyi Klinikai Tömb Neurológiai Klinikai Csoportjának összevonása, valamint a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály egyesítése. A Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika tanszéki csoportja lett. Tanszéki csoport jött létre az Asklepios Campus Hamburg részlegén annak érdekében, hogy az egyetemi klinikák szorosabb szakmai kontrollt gyakoroljanak a Hamburgban folyó képzés fölött.

A rektor a kiemelkedő szakmai eredmények között említette, hogy a Transzplantációs és Sebészeti Klinika az első helyen áll a nem élődonoros veseátültetések számát tekintve az Eurotransplanthoz tartozó 77 vesetranszplantációs centrum között, valamint azt is, hogy beindult a hazai tüdőtranszplantáció az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikán. A rektor szólt arról is, hogy az egyetem megőrizte évek óta tartó elsőségét a nemzetközi rangsorokban a hazai egyetemek között.

A tavaly év legnagyobb lélegzetű eseménysorozatának nevezte a Semmelweis-emlékév kapcsán rendezett programokat, amiért köszönetet mondott dr. Monos Emil professor emeritusnak, a Semmelweis-év Emlékbizottság elnökének. Mint fogalmazott, az ő személye volt a garancia arra, hogy az emlékév összes programja a legmagasabb színvonalon realizálódott. Dr. Monos Emil a 2016-os Semmelweis Nap alkalmából elkészített, egyedi, vésett, sorszámmal ellátott Semmelweis Emlékérmet vehetett át. A bizottság több tagja is elismerésben részesült. Ezüst Pro Universitate Emlékérmet vehetett át Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár főigazgatója, dr. Rosivall László, az egyetem volt rektora, dr. Táncos László, a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. igazgatója és dr. Molnár László, a Központi Levéltár igazgatója. Az emlékév céljainak megvalósításához munkájával hozzájárult, és ezért elismerő oklevelet vehetett át a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság három munkatársa, Dobozi Pálma, Mézes Dorottya és Fekete-Zán Tímea, valamint Fosztóné Halász Andrea, a Semmelweis Egyetem Baráti Körének előadója és Oravecz Lászlóné, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet laboratóriumi asszisztense.

RS50036_KA-20160630-IMG_3747-scrA díszünnepség ünnepi beszédét dr. Ács Nándor, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója tartotta. Hangsúlyozta: Semmelweis a gyermekágyi láz okának kutatásában és annak megelőzésében találta meg a maga igazságát, amelyért élt és halt. Felismerése igazának biztos tudatában 1847-től Semmelweis makacs kitartással próbálta ismereteit közkinccsé tenni, és a szülészeti gyakorlatot megváltoztatni, a szerencsétlen anyák halálozásának megelőzése érdekében.

Dr. Ács Nándor sorra vette azt is, mi játszhatott szerepet Semmelweis tanainak elutasításában. Szerinte ehhez hozzájárult, hogy elméletét meglehetős vehemenciával próbálta terjeszteni. Az általa előírt higiénés kézmosás akkortájt végtelennek tűnő ötperces procedúra volt, könyve a kortársak számára ijesztő, több mint 500 oldalas kötetben jelent meg. Kiemelte azt is ugyanakkor, hogy Lord Lister, akinek a nevéhez az aszepszis felfedezését kötik, Pasteur mellett Semmelweist tartotta elődjének, s erről nemegyszer hálásan meg is emlékezett. „Egyetemünk névadójának drámai életútja is arra kötelez minket, hogy bármennyire szűkülnek is kereteink, bármennyire szorítanak is a napi gondok, a Semmelweis Egyetem minden intézetében és klinikáján prioritásként kezeljük a kutatómunkát, a tudománynak kulcsát pedig átadjuk mindenkinek, aki új, eredeti ötlettel áll elő, Semmelweis kortársainak bűnét, a felfedezés, az újdonság meg nem értését pedig ne kövessük el ismét” – hangsúlyozta dr. Ács Nándor.

Az ünnepség a médiadíjak átadásával folytatódott. A Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média Díját az idei évben Pataky Enikő és Talum Fruzsina, a Hír Televízió két munkatársa vehette át a „Megszülettünk hirtelen” című munkájukért. A Hírszerkesztői Díjat Szilágyi Szilvia, az MTVA munkatársa kapta, „Immunonkológia” című riportjáért.

A díszünnepségen dr. Ádám Veronika, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston átadták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló okleveleket. A most záruló tanévben habilitációs képesítést szerzett: Dr. Béni Szabolcs (Farmakognózia Intézet), dr. Dőri Ferenc István (Parodontológiai Klinika), dr. Fábián Gábor Tibor (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika), dr. Lang György (Mellkassebészeti Klinika), dr. Sárdy Miklós (Ludwig-Maximilians-Universität), dr. Valent Sándor (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Zsembery Ákos (Orálbiológiai Tanszék).

RS49910_KA-20160630-IMG_4266-scr

A Szenátus döntése alapján öt leköszönő tanszékvezető vehetett át arany pecsétgyűrűt munkássága méltatását követően: dr. Barabás József (Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika), dr. Entz László (Érsebészeti Tanszék), dr. Karádi István (III. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kárpáti Sarolta (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) és dr. Túry Ferenc (Magatartástudományi Intézet).

Dr. Szél Ágoston bejelentette a vezetői hosszabbításokat. Ismét dr. Ferdinandy Péter lett a Farmakológiai és  Farmakoterápiás Intézet vezetője, meghosszabbították dr. Vásárhelyi Barna (Laboratóriumi Medicina Intézet), dr. Harsányi László (I. Sz. Sebészeti Klinika) és dr. Ács Nándor (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) megbízatását. Új vezetői megbízást vehetett át: dr. Igaz Péter (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Masszi Tamás (III. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kovács József (Magatartástudományi Intézet), dr. Sótonyi Péter (Érsebészeti Tanszék), dr. Polgár Csaba (Onkológiai Tanszék). A Klinikai Központot érintő kinevezéseket dr. Merkely Béla elnök adta át: dr. Rudas Gábor áll továbbra is az MR Kutatóközpont élén, új vezetői megbízatást vehetett át dr. Dank Magdolna (Onkológiai Központ).

A Szenátus az egyetem kilenc nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Emeritus címet.

A Semmelweis napi rendezvényen átadták a docensi kinevezéseket, a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, a Klinikai Központ 2016-ban létrehozott Semmelweis Egyetem kiváló szakdolgozója elismeréseket, a dékáni dicséreteket.

Az ünnepség keretében idén hatodik alkalommal adták át a Regöly-Mérei díjakat, kilencedik alkalommal a Dr. Rácz István Alapítvány díjait.

DP
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.