Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

“Ma, amikor oly sok folyamatos vita van nemcsak a közelmúlt, de a 80-100 évvel ezelőtti magyar történelmi események megítélése körül is, örömteli megtapasztalni, hogy 1848. március 15-e eseményei még ma is minden magyar számára a szabadságért, az országért és honfitársainkért való tenni akarás, összefogás lelkesítő példája” – mondta ünnepi beszédében dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja.

RS46809_KA-20160311-IMG_7957-scrFelidézte a március 15-ig vezető út állomásait, valamint beszélt Kossuth Lajos és Széchenyi István elképzelései közötti különbségekről is. Úgy fogalmazott: talán nem jár messze az igazságtól, ha azt állítja, hogy a 168 évvel ezelőtti március 15-e azért kerülhetett kiemelkedő nemzeti ünnepeink sorába, mert országunk akkori vezetői, politikusai, polgárai tisztelettel és elismeréssel fogadták egymás sikereit és nem hagyták, hogy nézetkülönbségeik megakadályozzák a hazáért való közös, egységes kiállást, mely nélkül a forradalmat csírájában fojtotta volna el a császári önkény. Bár a szabadságharcot a császári túlerő végül vérbe fojtotta, őseink nemes harca meghozta gyümölcsét mert a kiegyezés után elkezdődött Magyarország békés polgári fejlődése – hangsúlyozta a dékán. Dr. Gerber Gábor hozzátette azt is, hogy a márciusi ifjak által megfogalmazott 12 pont nyitó sorai  örökérvényűvé váltak: „Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés”RS46678_KA-20160311-IMG_7932-scr

Az ünnepi beszéd után dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes átadta a Pro Universitate Díjakat. E díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához. A Pro Universitate Díj ezüst fokozatában részesült Dr. Forrai Judit, a Népegészségtani Intézet egyetemi docense, valamint Dr. Horváth Zoltánné, az Alkalmazott Egészségtudományi Intézet főiskolai docense. Nyugállományba vonulása alkalmából  Pro Universitate Díjat kapott Dr. Gyires Klára, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi tanára. 

Ezután a dolgozói, hallgatói elismerő okleveleket és díjak átadása következett. A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója elismerést, valamint a Rektori Dicséreteket a rektorhelyettes nyújtotta át. Dr. Szász Károly kancellár kiváló dolgozókat díjazott, majd kancellári dicséreteket adott át. A dékáni dicséreteket Dr. Hunyady Lászlótól, az Általános Orvostudományi Kar dékánjától, dr. Pethesné Dávid Beátától, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyettesétől, illetve Dr. Nagy Zoltán Zsolttól, az Egészségtudományi Kar dékánjától vehették át a díjazottak.

Az egyetem példaképül kívánja állítani azokat a hallgatókat, akik amellett, hogy kiválóan teljesítik tanulmányi kötelezettségeiket, kimagasló eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi sportversenyeken, illetve a szabadidő-sport szervezésében, ezért alapította a Jó tanuló – jó sportoló elismerő díjat. Az elismeréseket Dr. Bánhidy Ferenc adta át.

Az ünnepségen kiosztották a Mihálkovics Alapítvány és a Baráti Kör több elismerését is.

RS46684_KA-20160311-IMG_8358-scrDr. Bánhidy Ferenc az ünnepség végén megköszönte a díjazott hallgatók és egyetemi dolgozók munkáját, majd azt kérte tőlük, folytassák ugyanilyen lelkesedéssel a tevékenységüket és adják tovább ezt a hozzáállást. Ehhez egészséget, kitartást és hitet kívánt mindenkinek.

 

Tóth-Szabó Szilvia

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.