Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

„Március 15. öröksége olyan mécses, mely mindenki számára világít, még a legnagyobb sötétségben is” – mondta ünnepi beszédében dr. Sótonyi Péter, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika tanszékvezetője. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepségen Pro Universitate-díjakat, kiváló dolgozói és alapítványi elismeréseket is átadtak.

A Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében tartott ünnepséget dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg. Az ünnepi beszédet dr. Sótonyi Péter, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszékének vezetője tartotta, aki párhuzamot vont az orvoslás és a történelem-kutatás között. „Akár a betegünk tüneteinek útvesztőjében járunk, akár a történelemkönyveink megsárgult lapjait olvassuk, ugyanazzal a szakmai és emberi hozzáállással kell felvérteznünk magunkat” – fogalmazott Hippokrátészt idézve: „Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelent, jósold meg a jövőt!” Bár a forradalom történetét vizsgálva az egyéni látásmódok miatt mindenki máshogy ragadja meg a lényeget, a végkövetkeztetéseink kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül ugyanazok lennének: haza, szabadság, haladás, nemzeti egység. Ez emeli a mai ünnepünket a legmagasabb helyre szívünkben, és teszi igazi nemzeti értékké mindannyiunk számára – fogalmazott.

Dr. Sótonyi Péter beszédében felidézte a Semmelweis Egyetem jogelődjének, a Pesti Magyar Királyi Egyetem Orvosi Karának korabeli helyzetét. Az 1848-as év hatalmas fordulópont, mondhatni gyújtópont volt nem csak az ország, hanem az Orvosi Kar életében is – mondta. Emlékeztetett egyebek mellett arra, hogy 1848. március 22-én az Egyetemi Tanács kimondta a magyar nyelv kizárólagos használatát. Szólt a korabeli orvoskarról és annak vezetőjéről, kari igazgatójáról, Balassa Jánosról az 1848/49-es események tükrében. Emlékeztetett rá, hogy Balassa tenni akarása a forradalom leverését követően sem szűnt meg, és olyan találkozókat szervezett kollégáival, többek mellett Markusovszky Lajossal, Semmelweis Ignáccal, melyből kinőtt az a szellemi műhely, melyet Pesti Orvosi Iskolának nevezünk.  Elődeink önzetlen áldozatvállalása, kitartó munkája, az emberi és szakmai alázat, a szilárd erkölcsi alapok és a kiváló szakmai tudás, mely jellemezte őket ma is példaként állhat előttünk – mutatott rá dr. Sótonyi Péter, akinek beszéde teljes terjedelemben ide kattintva olvasható.

Az ünnepi beszédet követően kitüntetések, díjak átadásával folytatódott az ünnepség. A Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át dr. Kleiber Mónika és dr. Várnai Katalin, a Laboratóriumi Medicina Intézet szakorvosai dr. Hermann Péter rektorhelyettestől. E díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.    

A rektor által adományozott kiváló dolgozói elismeréseket és rektori dicséreteket dr. Hermann Péter nyújtotta át, majd következtek a kancellár által adományozott kiváló dolgozói elismerések és kancellári dicséretek, melyeket dr. Szász Károly kancellár adott át a díjazott munkatársaknak. A dékáni dicséreteket dr. Hunyady Lászlótól, az Általános Orvostudományi Kar, dr. Nagy Zoltán Zsolttól, az Egészségtudományi Kar, dr. Gerber Gábortól, a Fogorvostudományi Kar, valamint dr. Zelkó Románától, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjától vehették át a díjazottak.

A rendezvényen kiosztották a Jó tanuló – jó sportoló elismerő díjakat, a Mihálkovics Alapítvány elismeréseit, valamint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének ifjúsági díjait és az Apáthy István Alapítvány által meghirdetett pályázat díjait.

Az ünnepség zárásaként dr. Hermann Péter rektorhelyettes – utalva a közelmúltban Oscar-díjat nyert Mindenki című kisjátékfilmre – a felnőtt társadalom, és azon belül is a pedagógusok felelősségéről szólt a jövő nemzedék oktatásában. Az egyetem vonatkozásában is kiemelte az oktatók szerepét abban, hogy példát adjanak a hallgatóknak, gondolkodó, jóra nyitott, kíváncsi nemzedéket engedjenek útjára. A külföldi diákok esetében pedig egyfajta követei is vagyunk az országnak – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a kitüntetett egyetemi munkatársak olyan színvonalú munkát végeznek, mely elismerésre méltó szűkebb közösségükben is. Mindegy, hogy ki, milyen területen dolgozik, mindannyian egy nagy fogaskerék láncszemeiként tevékenykedünk, és az a jó, ha ezek a láncszemek egy egésszé állnak össze, amit úgy hívnak: egyetem – fogalmazott.

Az ünnepségen elhangzott Bach Kettősversenyének első tétele, a Medikus Zenekar képviseletében Tánczik Zsófiától és Szirmai Mártától, zongorán kísérte őket Dubóczky Gergely.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.