Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

RS13939_KA-20140314-IMG_1160-marcius-15-unnepseg-scrMárcius 15. a legszebb, legegyértelműbb ünnep – fogalmazott köszöntő beszédében dr. Szél Ágoston rektor, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepségen. Egyebek mellett azért, mert a történelmi mondanivalóját nem tudták semmilyen ideológiai szempontok megváltoztatni, bemocskolni, másrészt mert ilyenkor van a rügyfakadás.

Mint mondta, rektorként ez a második március 15., amit ünnepel. Szavai szerint az elmúlt másfél év nemcsak azért volt nehéz, mert minden átadás-átvétel egy megpróbáltatás, hanem azért is mert számos olyan feladat volt és van is folyamatban, melyet el kell végezni annak érdekében, hogy az egyetem célszerűen és jogszerűen tudjon működni. Úgy fogalmazott: az elmúlt másfél évből sok pozitívumról tud beszámolni annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelem és nehézség áll az egyetem vezetése mögött. RS13828_KA-20140314-IMG_1451-marcius-15-unnepseg-scrAz eredményekre példaként említette a Korányi projekt bokrétaünnepét, amely az intézmény számára mérföldkő, és amelyre büszke lehet. Ide sorolta, hogy a szenátus az elmúlt hónapokban több, a működéshez alapvetően fontos egyetemi szabályzatot fogadott el, valamint átalakítottak és létrehoztak új központi szervezeti egységeket. Kiemelte azt is, hogy az intézmény nagyon sok hazai és külföldi egyetemközi szerződést írt alá, illetve folyamatban van ezek aláírása. Ezzel összefüggésben bejelentette, hogy a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közösen ötmilliárd forintos fejlesztésbe kezd, amelyet hatalmas eredménynek nevezett.

RS13936_KA-20140314-IMG_1191-marcius-15-unnepseg-scr“Minden kő, régi tettek helyén emelve; (…) megannyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni” – idézte Kölcsey Ferencet ünnepi beszédében dr. Zelkó Romána.  A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja úgy látja, e gondolatok ma ugyanúgy érvényesek, mint a 166 évvel ezelőtti események idején, hiszen a nap történéseivel kapcsolatban nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindez teljesen eredménytelen lett volna a reformkor megalapozó éveinek küzdelmeiben érlelődött eredmények nélkül. “A történelmi fordulópont március 15-én volt, de aligha lenne most mire büszkének lennünk, ha a himnuszunk költőjének nem lettek volna követői, akik az ő szellemében cselekedtek, akik képesek voltak először maguk megváltozni azért, hogy ezzel másokat is megváltoztassanak. Így talált a nemzet elszánt vezetőkre, akik maguk mutattak példát arra, hogy létezik újjászületés” – tette hozzá. Felidézte azt is, hogy a Batthyány-kormány egy közös cél szolgálatába állította az egymástól távoli nézeteket valló társadalmi csoportokat. “Lehet újjászületés egy egész közösség életében éppúgy, mint az egyén életében. A reformkor és 1848-49 erre mutat példát nekünk” – fogalmazott, hozzátéve: azért emlékezünk mi, késői utódok rájuk és művükre, hogy tudjuk, milyen nagy tettekhez kell méltóvá válnunk.

Dr. Zelkó Romána kitért arra: az egyetemen is múlik az utódok, vagyis a tanítványok szellemi és morális értékrendje. A forradalom hívószava a szabadság volt, melyet ma erkölcsi értelmében kell hangsúlyozni – vélekedett. Heltai Jenőt idézte: “szabad csak az, akit Szó nem butít, fény nem vakít, Se rang, se kincs nem veszteget meg”. “A tisztesség szabadsága az, amely minden változásban az állandóság nem nélkülözhető elemeként jelen lehet, és amit meg kell teremtenünk, hogy változhassunk. Kölcsey szavai szerint mint a lepke, nemesbnél nemesebb alakokra- zárta beszédét a dékán.

RS13934_KA-20140314-IMG_1202-marcius-15-unnepseg-scrAz ünnepségen több mint százan vehettek át különböző díjat, elismerést. A szenátus a karok előterjesztése alapján címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Hacki Tamás professzornak, amelyet a rektortól vehetett át. A kitüntető címet olyan kiemelkedő személyek kaphatják, akik hosszabb idő óta részt vesznek az egyetemi oktatómunkában.

Ezt követően dr. Szél Ágoston Pro Universitate Díjakat adott át. Az elismerésben azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához. Nyugállományba vonulása alkalmából Pro Universitate Díjat kapott dr. Ledniczky Lászlóné, a Farmakognózia Intézet munkatársa és dr. Fidy Judit, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársa. A díj ezüst fokozatában részesült dr. Horváth-Szabó Katalin, a Mentálhigiéné Intézet munkatársa, Lukovich Tamás Pálné, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Radiológiai Diagnosztikai Osztályának munkatársa, valamint dr. Somogyvári Zsolt, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője.

RS13852_KA-20140314-IMG_1394-marcius-15-unnepseg-scrA Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója elismerést, valamint a “Rektori Dicséreteket” dr. Szél Ágoston nyújtotta át. Dékáni dicséreteket adott át dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar, dr. Hermann Péter, a Fogorvostudományi Kar, dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar, dr. Gaál Péter, az Egészségügyi Közszolgálati Kar, illetve dr. Radák Zsolt, a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja. A főigazgatói dicséreteket Dr. Szél Ágostontól vehették át a díjazottak.

RS13826_KA-20140314-IMG_1459-marcius-15-unnepseg-scrA Jó tanuló – jó sportoló díjak kapcsán dr. Szél Ágoston kiemelte: az egyetem példaképül kívánja állítani azokat a hallgatókat, akik amellett, hogy kiválóan teljesítik tanulmányi kötelezettségeiket, kimagasló eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi sportversenyeken, illetve a szabadidő-sport szervezésében. A díjazottak névsorát dr. Kiss Kálmán, a Testnevelési- és Sportközpont igazgatója ismertette.

RS13822_KA-20140314-IMG_1477-marcius-15-unnepseg-scrSzámos alapítványi díjat is kiosztottak az ünnepségen. A dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány díját dr. Stampf György docens, kuratóriumi elnök ismertette, emlékeztetve arra, hogy a díj névadója éppen 125 évvel ezelőtt született. Az idei díjakat dr. Zelkó Romána adta át.

A Mihálkovics Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére. A Mihálkovics-díjakat Dr. Fehér Erzsébet, a Mihálkovics Alapítvány Kuratóriumának titkára adta át.

RS13802_KA-20140314-IMG_1530-marcius-15-unnepseg-scrA Semmelweis Egyetem több mint félezer tagot számláló Baráti Köre 2013-ban is meghirdette ifjúsági tagjai részére a „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatot. A Baráti Kör is odaítélt további két – rendkívüli – ifjúsági díjat. Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 100 ezer forinttal jutalmazta azokat a hallgatókat, akik az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórumon kiváló teljesítményt nyújtottak. A Testnevelési és Sportközpont igazgatója, dr. Kiss Kálmán kérésére a Baráti Kör 200 ezer forintot biztosít a 42. Medikus Kupa megrendezésének támogatására. Az emléklapokat dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke és dr. Némedy Edit, a Baráti Kör vezetőségi tagja adta át.

RS13942_KA-20140314-IMG_1150-marcius-15-unnepseg-scrAz Apáthy István Alapítvány kuratóriuma az alapítványi célok megvalósítása érdekében rendszeresen pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem hallgatói számára a klinikai anatómia izgalmas területeit bemutató preparátumok készítésére, előadásban prezentálására – ismertette az ünnepségen dr. Nemeskéri Ágnes, kuratóriumi elnök, aki a névadóra is visszaemlékezett. Az alapítvány díjait Dr. Szél Ágoston adta át.

A díjak átadását követően a rektor úgy fogalmazott: az ünnepség mindenkit meggyőzhetett arról, hogy a Semmelweis Egyetem bővelkedik a kiválóságokban. RS13770_KA-20140314-IMG_1620-marcius-15-unnepseg-scrDr. Szél Ágoston azzal zárta az ünnepséget, hogy nagyon hálás a rektorhelyetteseknek, a dékánoknak és a főigazgatóknak, akik bíztak abban, hogy a másfél éve kezdődött folyamat jó irányba megy és bíznak benne most is. Bíznak az ügyben, az egyetemben és hiszik azt, hogy van megoldásuk azoknak a nehézségeknek, amelyek elkerülhetetlenek, és ezeket meg is tudjuk oldani – hangsúlyozta a rektor.

Tóth-Szabó Szilvia

Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.