A mentálhigiénés lelkigondozó képzés 42, míg a szociális munka mesterképzés 26 végzett hallgatója vehette át oklevelét a Mentálhigiéné Intézet által szervezett diplomaátadó ünnepségeken.

A lelkigondozó képzés diplomaátadóján dr. Török Gábor adjunktus, a képzés felelőse köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztetett arra, hogy immár tizenharmadik éve működik a kétéves képzés.

RS33051_AG_20150703_0331-scrDr. Bagdy György rektorhelyettes köszöntőjében azt kívánta a most végzetteknek, hogy erős hittel, bizalommal és nagy elkötelezettséggel minél több embernek tudjanak segíteni.

Dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató úgy fogalmazott, reméli, hogy a képzést elvégzők két év alatt sokat tanultak magukról és másokról is. Úgy kell dolgozni, tanítani, segíteni, hogy azok, akik ránk vannak bízva, a külső viharokból a lehető legkevesebbet érezzék – hívta fel a figyelmet beszédében.

A program a hallgatók visszaemlékezéseivel folytatódott, melynek során minden hozzászóló kiemelte, mennyi változást hozott az elmúlt két év; nem ugyanazok, mint a képzés elején.

RS33072_AG_20150703_0077-scrAz ünnepélyes fogadalomtételt követően a mentálhigiénés lelkigondozó képzés 42 végzős hallgatója vehette át oklevelét dr. Bagdy György megbízott tudományos rektorhelyettestől és dr. Pethesné Dávid Beátától, a Mentálhigiéné Intézet igazgatójától a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában tartott rendezvényen. 

A mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolával együttműködésben indította.

A szociális munka mesterképzés most végzett 26 hallgatója az eskütételt követően dr. Bánhidy Ferenc megbízott általános rektorhelyettestől és dr. Pethesné Dávid Beátától vehette át diplomáját.

RS33231_AG_20150703_1309-scr

A képzést elvégzőknek meg kell védeniük azokat, akiket rájuk bíznak majd – mondta dr. Pethesné Dávid Beáta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának II. János Pál Pápa Dísztermében rendezett diplomaátadó ünnepségen. „Kívánom nektek: immáron új diplomával felfegyverkezve legyetek minél sikeresebbek és szerencsések abban, hogy a mindennapok kisebb-nagyobb viharaiban sikerüljön a máért dolgoznotok. A ma legyen az, amit meg kell oldanotok, a holnapért pedig nem kell aggódni, mert valamikor annak is eljön a mája” – mondta a végzetteknek.

RS33205_AG_20150703_1076-scr

A friss diplomások nevében két végzős hallgató beszélt. Gáll Aletta Gabriella megköszönte az intézet oktatóinak, hogy folyamatosan törekszenek a képzést szervezettebbé tenni, egyúttal erősítik a hallgatók hitét választásukban. Pátkainé Szmulai Rita szintén az oktatók munkáját emelte ki: „a két év során megtanultuk, mi a feltétel nélküli elfogadás, a bizalom és az empátia olyanoktól, akik mindezt felénk is gyakorolták.”

Pilinszki Attila, a szociális munka mesterképzés szakcsoport munkatársa beszédében úgy fogalmazott: olyan szakemberekre van szükség, akik az emberek méltóságát tiszteletben tartják és társadalomformáló erőként jelennek meg, képesek kritikai hozzáállással elemezni a társadalmi folyamatokat, mindeközben pedig nyitottak a párbeszédre és képesek a konstruktív együttműködésre.

RS33223_AG_20150703_1242-scr

Tanulmányi eredményeik, illetve a szociális munka iránti elkötelezettségük elismeréseként a végzős hallgatók közül ezt követően többen is elismeréseket vehettek át dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgatótól. Elismerő oklevelet Gáll Aletta Gabriella, Pátkainé Szmulai Rita, Zsuboriné Kovács Mária és Verasztó Edina kapott, míg Embertárs-díjban Bakosi Tamás részesült.

Dobozi Pálma, Nemes-Mozer Mária

Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.