Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

Az egyetemi vezetés jelentős átalakulása várható a kancellári rendszer bevezetésétől. Kinevezett kancellárunk, dr. Szász Károly hatalmas tapasztalattal rendelkező közgazdász. November elseje óta közalkalmazotti státuszban egyetemünkön dolgozik és gőzerővel folytat tárgyalásokat a Semmelweis Egyetem vezetőivel és áttekinti a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Segítsége a két és fél évvel ezelőtt megindult költségvetési racionalizálási folyamatok stabilizálásában és továbbvitelében nagyon fontos. A szabályszerűség betartásának nem lehet alternatívája. Ezt vallja a november 15-én hivatalba lépő kancellár, és ezt vallom a Semmelweis Egyetem rektoraként magam is.

Mindketten tisztában vagyunk azzal, hogy a szabályok az egyetemi és kutatói környezetben nem mindig érvényesülnek kedvező módon, mégis be kell tartani azokat, mivel az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal bírságait minden áron el kell kerülnünk. Ugyanakkor cselekvési tervünkben jelentős szerep jut azoknak a törvénymódosítási kezdeményezéseknek, amelyek révén az egyetemek gazdálkodása racionalizálható lesz majd.

A kancellár a törvényi megfogalmazás szerint a fenntartói szándékok és érdekek megvalósításáért fáradozik. Nagy örömömre szolgált, hogy dr. Szász Károly hitvallásában ugyanaz a gondolat szerepel, amelyet magam többször kifejtettem: a kancellár nemcsak a fenntartói szándékot képviseli az egyetem irányában, hanem az egyetemi érdekeket is artikulálja a fenntartó irányában.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a Semmelweis Egyetem kancellárját. Egyben minden egyetemi polgár figyelmébe ajánlom dr. Szász Károly motivációs levelét, amelyet kancellári pályázatához csatolt, és azt az interjút, amelyet a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság munkatársai – immár kinevezése után készítettek vele.

Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora

 

Dr. Szász Károly: Nagy kihívás a kancellári feladat

 

RS24598_KA-20141111-IMG_5441-szasz-karoly-scrA működés átláthatóságának, hatékonyságának és szakszerűségének további erősítését tartja egyik legfontosabb feladatának dr. Szász Károly, a Semmelweis Egyetem november 15-én hivatalba lépő kancellárja. Munkáját információgyűjtéssel és helyzetfelméréssel kezdi, az új Szervezeti és Működési Szabályzat január közepére készül el, a jogszabály hatvan naptári napot ad erre.

„Egy egyetem működésének hatékonyságát javítani, átláthatóságát növelni és a szakszerűséget biztosítani legalább akkora kihívást jelent, mint egy összetett struktúrájú vállalat gazdasági vezetőjének lenni” – jellemezte dr. Szász Károly a kancellár tevékenységét. Az oktatás és kutatás mellett gyógyító tevékenységet is ellátó Semmelweis Egyetem esetében még összetettebb feladatot jelent a kancellári munka, éppen ezért – mint mondta – különösen örül, hogy ezen az egyetemen sikerült a posztot elnyernie.

Dr. Szász Károly honlapunknak adott interjújában úgy vélte, korábbi felsővezetői tapasztalataiból számos dolgot tud az egyetemen hasznosítani. Két időszakban összesen mintegy hét évig volt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke, valamint hitelintézetek vezetői pozícióiban is tevékenykedett. „A munka szeretete, az új lehetőségek és a minden szempontból kifizetődő megoldások keresése, a kockázatok felmérése, az üzleti hozzáállás a véremben van. Egy ilyen egyetemen, ahol ennyire összetett a struktúra, rengeteg dolog van, amit érdemes ilyen szempontokból megközelíteni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy alapértéknek tartja a jogszerűséget és szakszerűséget, amelyet magától és munkatársaitól is mindig megkövetel.  

A felsőoktatási intézményekben a kancellár egyrészt az állam kinyújtott kezeként működik, de az érem másik oldala, hogy az egyetem kinyújtott keze is lesz az állam irányába. „Mindkét irányba tudni kell képviselni az érdekeket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy alapvető az egyetem vezetésével való együttműködés. A rektorhoz és a kancellárhoz tartozó feladatköröket a jogszabály pontosan körülírja. Az oktató, kutató és gyógyító munkát érintő szakmai kérdésekkel összefüggő döntések a rektorhoz tartoznak, míg a kancellár az intézmény működtetését és az infrastruktúrát biztosítja mindehhez – ismertette dr. Szász Károly. Mint elmondta, úgy szeretne dolgozni, hogy az ő területéhez tartozó jelentős döntések előzetes tájékoztatás, illetve konzultáció nyomán szülessenek meg.

RS24612_KA-20141111-IMG_5313-szasz-karoly-scr (1)A kancellár munkáját információgyűjtéssel és helyzetértékeléssel kezdi, további konkrét tervekről ezt követően tud tájékoztatást adni. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozására hatvan napot ad a jogszabály, így január közepéig kell elkészülnie.

A pluszforrások bevonásának lehetőségeiről azt mondta: az egészségügybe akkor kerül majd több pénz, ha valóban átlátható és szakszerű gazdálkodás folyik. Meggyőződése, hogy ahhoz, ami jól, transzparensen és ellenőrzötten működik, sokkal könnyebb támogatást kapni.

A kancellári pályázathoz csatolt motivációs levelében dr. Szász Károly kiemelten foglalkozott az egyetem hírnevének további növelésével is. Mint írja, a munkatársak, oktatók, kutatók, orvosok egyéni boldogulása, elismertsége, hírneve elválaszthatatlanul összekapcsolódik az intézményével. Az egyéni hírnév emelkedése az egész egyetem hírnevének erősítésével kell együtt történjen. A Semmelweis egy tiszteletet ébresztő, patinás név, fontos, hogy ha valaki bárhol felszólal, nyilatkozik vagy éppen publikál, látszódjon, hogy nem magánemberként, hanem az egyetem nevében teszi, az egyetem infrastruktúrájának segítségével. Ugyanakkor mindez fordítva is igaz: az egyetemnek is meg kell becsülnie a munkatársait, és biztosítani kell számukra a megfelelő hátteret – fejtette ki dr. Szász Károly, megjegyezve, hogy fontos feladat megkísérelni hazacsábítani külföldről is a legjobbakat.

Dr. Szász Károly hitvallásaként egy bibliai mondást említ, mely úgy szól: aki az eke szarvára tette kezét, hátra ne tekintsen. Ha az ember valamit komolyan, jól és hatékonyan akar csinálni, akkor előre kell tekintenie, és csak a feladatra koncentrálva haladni előre – vallja.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.