Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

Elfogadta a Szenátus az egyetem 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolót, továbbá megújították a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálására, valamint a hallgatói jogorvoslati eljárás rendjére vonatkozó szabályzatait. Emellett a szenátorok egyetemi kitüntetésekről, az arany pecsétgyűrűk és a Pro Universitate Díjak odaítéléséről és személyi kérdésekről is szavaztak a márciusi ülésükön. Dr. Christoph Jermann, az Asklepios Medical School igazgatója részére pedig Tiszteletbeli Szenátor kitüntető címet adományoztak.

A Szenátus meghallgatta a Semmelweis Egyetem 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő költségvetési beszámolóját, amely 2017. december 31-i fordulónappal értékeli az előző év gazdálkodási tevékenységét. A könyvvizsgáló társaság elemezte, értékelte és nyilatkozatában megállapította, hogy a beszámoló valós és hiteles képet ad az egyetem 2017. évi gazdálkodásáról – mondta dr. Szász Károly kancellár. A Magyar Államkincstárba a beszámoló adatai feltöltésre kerültek, a konzisztórium egyhangúan, írásos szavazás útján a Szenátus felé elfogadásra ajánlotta. Baumgartnerné Holló Irén pénzügyi igazgató tájékoztatása szerint az egyetem a 2017-es évben túlteljesítette az eredeti költségvetésben meghatározott keretszámokat, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat. A költségvetési főösszeg 35 százalékot meghaladó növekedésének forrása (82 milliárd előirányzat helyett több mint 111 milliárd forintos tényleges költségvetés) az előző évi maradvány, a kormányzati intézkedések alapján kapott támogatások (pl. bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék), céltámogatások, pályázati lehetőségek bővülésével elnyert pályázatok, a Pető András Főiskola beolvadása, és az egyetem vezetése által tett gazdasági intézkedések a bevételek növelése érdekében.

A költségvetési bevételek az eredeti csaknem 71 milliárdos (70 797 400 E Ft) előirányzathoz képest több mint 5,7 milliárd forinttal (5 742 232 874 Ft), a költségvetési támogatás a 11,3 milliárdos (11 325 227 E Ft) eredeti előirányzathoz képest 3,2 milliárddal (3 143 689 E Ft) növekedett. A bevételeket növelte még a 19 milliárd forint (19 142 975 E Ft) összegű előző évi maradvány igénybevétele is. Az egyetem kiadásai mintegy 6 milliárd forinttal (6 037 842 572 Ft) lettek magasabbak az eredeti előirányzatnál.

A 2017. évi maradvány összege csaknem 22 milliárd forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. Ez egyrészt abból adódik, hogy a beszámolási évben megkezdett új pályázatok nem fejeződtek be év végére, továbbá a támogatott feladatok ellátása folyamatos, adott évben nem lezárható. Teljesítményalapú NEAK-bevételekből 5,8 milliárd forinttal több képződött az előző évhez viszonyítva, a teljesítmény volumen korlát (tvk) kihasználtsága a fekvőbeteg-ellátásban 103-105 százalék, a járóbeteg-ellátásban 129 százalék volt. A beszámoló szerint az egyetem a gazdálkodás szempontjából alapfeladatait (oktatás, kutatás, betegellátás) teljes körűen ellátta. Az egyetem Szenátusa a bemutatott beszámolót elfogadta.

Az ülésen az SZMSZ egyes, hallgatókat érintő módosításairól is szavaztak. A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó keretszabályai alapján támogatták a fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjéről szóló új szabályzatot, emellett a szenátorok döntése nyomán megújított szabályzat lép életbe a hallgatói jogorvoslati eljárás rendjére vonatkozóan.

Szavazott a testület az arany pecsétgyűrűk és a Pro Universitate Díjak odaítéléséről, továbbá Tiszteletbeli Szenátor (Senator Honoris Causa) kitüntető címet adományoztak dr. Christoph Jermann, az Asklepios Medical School igazgatója részére. A Szenátus támogatta dr. Csala Miklós egyetemi tanár pályázatát a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatóhelyettesi megbízására.

A Szenátus meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette a karokon működő állandó bizottságok (Tanulmányi és Vizsgabizottság, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, továbbá a Pető András Kar tekintetében a Gyakorlati Képzési Bizottság és a Kiadói és Könyvtár Bizottság) munkájáról előterjesztett írásos beszámolókat. A szenátorok a Doktorandusz Önkormányzat képviseletében dr. Szécsényi-Nagy Balázs doktoranduszt delegálták az Egyetemi Etikai Bizottságba.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.