Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás

267-en vehették át diplomájukat a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán, a nyilvános ünnepi tanácsülés keretében megrendezett oklevélátadó ünnepségen.

Az angol nyelvű képzésen, az alap- és mesterképzési szakokon, a hagyományos egyetemi és főiskolai szakokon, valamint a  felsőfokú szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatók esküvel tettek hitet amellett, hogy tudásukat a rájuk bízott egyének és közösségek, az ifjúság, a sportolók testi-lelki fejlődésének elősegítésére, egészségének megőrzésére fordítják, és tudásukkal törekszenek arra, hogy a testkultúra, a testnevelés és a sport megbecsülését előmozdítják.

A hallgatókat dr. Tóth Miklós, a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja pedagógussá és sportszakemberré avatta, az oklevelek átadása után dr. Szél Ágoston rektor kézfogásával testnevelő tanárrá, gyógytestnevelő tanárrá, humánkineziológussá, rekreáció-szervezővé, sportmenedzserré és szakedzővé, testnevelő-edzővé, humánkineziológussá, rekreációszervező és egészségfejlesztővé, sportszervezővé, rekreáció-szervezővé, és sportmenedzserré fogadta a végzetteket.

Szél Ágoston az ünnepségen úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem számára a testnevelési kar különlegesen fontos, mert –annak ellenére, hogy a tizenkét éve megkezdett integráció még most is tart – pótolhatatlan módon egészíti ki az egyetem oktatási, tudományos, kutatási palettáját.

Az ünnepségen átadták a 2012. évi mesteredzői díjakat is. A Magyar Edzők Társasága a Mesteredzői Kollégium 2012. május 14-i döntése alapján a nemzetközi eredményekben megmutatkozó kiemelkedő sportedzői tevékenység elismeréseként Mesteredzői címet adományozott Balaska Zsoltnak (öttusa), Csernoviczki Csabának (judo), és Laufer Bélának (torna).

SzZs – KE