Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Huszonkilencen vehették át diplomájukat, tizenkilencen pedig a képzés elvégzését bizonyító igazolást a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzésének diplomaosztó ünnepségén. Dr. Török Péter intézetigazgató köszöntő beszéde után a hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek arra, hogy a mesterképzés során megszerzett ismeretek birtokában segítő hivatásukat a legnagyobb lelkiismeretességgel fogják gyakorolni, munkájukat  a szociális munka etikai kódexének szellemében végzik. Az ünnepségen dr. Török Péter átadta az Embertárs-díjat is, melyet idén Rábai Ildikó vehetett át. Az Embertárs-díjjal kitüntetett hallgató személyének kiválasztásában fontos szerepe volt a tanulmányi eredmény mellett a szociális munka iránti elkötelezettségnek, és a kiválasztott hallgató embertársai iránt tanúsított felelősségnek.

SzZs