Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás
Összesen: 860 cikk


Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Medtronic Kft. között 2018.12.10-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Tételesen finanszírozott egyszer használatos szívsebészeti eszközök ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A szerződés SAP száma: 4618006862 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető) A kedvezményezett szervezeti egységek: Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika …PDF formátum Tájékoztatom Önöket, hogy a Vagyon-és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 2018. december 17-től 2019. január 07-ig munkanapokon ügyeleti szolgáltatást nyújt, melyet telefonon vehetnek igénybe. Az ügyelet alatt Grigerné Lucza Katalin csoportvezető lesz elérhető. Telefonszám:       +36-1-459-1500/57735                                +36-1-267-0671 Mobil:            …Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és az Animalab Hungary Kft. között 2018.11.19-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Multifunkcionális moduláris kognitív tesztkészülék beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettünk: A szerződés SAP száma: 4618006424 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető) A kedvezményezett szervezeti egységek: Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet A szerződés nettó …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és Weiser Károly egyéni vállalkozó között 2018.11.08-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika I. emeleti haemato-onkológiai részleg felújítása ” tárgyú szerződés adatait az SAP …TÁJÉKOZTATÓ
az egyetem valamennyi szervezeti egysége részére
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Igazgatóság Főpénztára 2018. december 7-én pénteken, valamint 2018. december 11-én kedden a csekély értékű ajándékutalványok szervezeti egységekhez való eljuttatása érdekében zárva tart.

Kérjük szíves megértésüket.
Budapest, 2018. december 6.
Suti Katalin Irén
Nyitva tartás_12.07Az év végi pénzügyi zárlati feladatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom, és egyben kérem a leírtak szerinti eljárásrend megvalósítását. 1. Átutalásos számlák kezelési rendje A 2018. év zárásakor csak könyvelt állapotú számla lehet az SAP rendszerben. Ennek érdekében az alábbi ügyviteli folyamatok betartását kérem. Szállítói és kiküldetési előlegek átutalása 2018. december 12-ig kérhető. A 2018. …Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Igazgatóság 2018. december 5-én 10:00 órától 16:00 óráig a megszokott ügyrendtől eltérően zárva lesz.
A Főpénztár zárva tart, a kézbesített iratok átvétele, valamint a levelekre, e-mail-ekre, cikkszám kérésekre vonatkozó válaszadás 2018. december 6-án történik.
Budapest, 2018. december 3.
Suti Katalin IrénA Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának 6/2018. (IX. 24.) számú határozatában javasolta, hogy belső szabályozás kerüljön kidolgozásra, amelynek keretében az Egyetem vezetése minden év elején (lehetőleg március hónapig) konszenzuson alapuló vezetői költségvetést terjesszen elő a konzisztóriumi tagok részére. A Konzisztórium javaslatát a Szenátus a 112/2018. (IX. 27.) számú határozatával elfogadta. Fentiek miatt szükségessé vált a Vezetői Költségvetés …T Á J É K O Z T A T Ó  klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és a Medi-Cont Kft. között 2018.11.05-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Fogászati anyagok és fogszabályozási eszközök beszerzése ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettünk. …Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Semmelweis Egyetemnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján adatszolgáltatási kötelezettségét kell teljesítenie 2019. évre vonatkozóan. A terv elkészítéséhez kérem, adják meg az Önök által vezetett szervezeti egység 2019. évre vonatkozó tervezett …

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és a Pentolt Kft. között 2018.11.07-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettünk: A szerződés SAP száma: 4618006169 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető) A …Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és az Ép-Üz-Bau Kft. között 2018.10.16-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű műszaki ügyeleti szolgálat ellátására, valamint azonnali hibaelhárítás és ezzel kapcsolatos helyreállítási munkák végzésére” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettünk: A szerződés SAP száma: 4618005960 (a szerződés szkennelt példánya az …Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és a B. Consulting Kft. között 2018.11.07-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettünk: A szerződés SAP száma: 4618006174 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető) …TÁJÉKOZTATÓ A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységének részére Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem 2013. október 18-án aláírt SZT-32252/1 számú Vagyonkezelési Szerződés-módosítása és Beszerzési szabályzata rendelkezik a jogszabályban meghatározott értékhatár feletti vagyonelem vagyonkezelésbe vételéről. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §. (6) bekezdése alapján, a Semmelweis Egyetem jogosult – ingatlan kivételével – a …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdaági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr!  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és a B. és B. 97. Desing Kft. között 2018.11.08-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „SE tűz gátló ajtók, hő és füstvédelmi megoldások, pánikzárak, vészkijáratok, automata ajtók felülvizsgálata, …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és a B. és B. 97. Desing Kft. között 2018.11.08-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „SE tűz gátló ajtók, hő és füstvédelmi megoldások, pánikzárak, vészkijáratok, automata ajtók felülvizsgálata, …Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem és az Anamed Kft. között 2018.10.30-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Terápiás videobronhoszkóp” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettünk.  A szerződés SAP száma: 4618006021 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető) A kedvezményezett szervezeti egység: Pulmonológia Klinika A szerződés nettó összege: 6.500.000,-Ft. …PDF formátum A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján, egyfordulós zártkörű pályázat keretében meghirdeti a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő Budapest VIII. ker. belterület 38710 helyrajzi számon bejegyzett, természetben Budapest, VIII. kerület Szenes Iván tér …Tájékoztatom, hogy a TIOP-2.2.8-14-2015-0002 és TIOP-2.3.3-1361-2014-0001 projektek keretében az Egyetem által átvett eszközök a kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglaltak alapján az Egyetem használatába kerültek, azonban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) kizárólagos tulajdonát képezik. Az ÁEEK felszólítása alapján a projektben érintett minden szervezeti egységnek azonnali adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesítenie. A mellékelt táblázat tartalmazza az adatszolgáltatással érintett eszközökre …

Összesen: 860 cikk