GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

az egyetemi szervezeti egységek vezetőinek és gazdasági ügyekért felelős vezetőinek

Tárgy: Minimum bérleti díjak és közüzemi költségekre vonatkozó átalánydíjak meghatározása
2021. július 01-től

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

  1. A Semmelweis Egyetem Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzatának 2.2.1.1. (2) bekezdése alapján 2021-ben a bérbeadással összefüggő árak és díjak meghatározásásnál
    július 1. napjától a jelen utasításhoz csatolt 1. számú mellékletben szereplő aktualizált tipizált minimum bérleti díjakat kell minimum bérleti díjaknak tekinteni.

A piaci érték alapján meghatározott tipizált minimum bérleti díjakat a bérbeadó szervezeti egységnek a bérbe adandó helyiségre vonatkozó önköltségével össze kell vetniük. A bérleti díjszabásnak meg kell haladnia a bérlemény önköltségét.

Filmforgatás esetén a bérleti díj nem tartalmazza az Egyetem részéről nyújtott egyéb szolgáltatás díját pl.: parkolóhely biztosítás, takarítás, örzés és további járulékos egyetemi költségeket.

  1. A közüzemi költségek esetében, amennyiben egyedi mérésre nincs lehetőség, a 2. számú melléklet szerinti átalánydíj megállapítást kell alkalmazni.
  2. A Testnevelési és Sportközpont minimum bérleti díjai külön közzétételben kerülnek szabályozásra.

Budapest, 2021. október 20.

 

Tisztelettel:                                                                                                                                                                        Baumgartnerné Holló Irén

20211020154810949

1 sz. mell

2.sz. mell