Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 24.
391898 Összes oltás

IGÉNYFELMÉRÉS

egészségügyi mobiliák/berendezések tárgykörében

Tisztelt Gazdasági Vezetők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott „Egészségügyi bútor” tárgyú kiemelt termékkörre vonatkozóan igényfelmérést végez.

Az igényfelmérés célja, hogy a központosított közbeszerzési eljárások előkészítése érdekében a KEF átfogó képet kapjon a kötelezett és az önként csatlakozó intézmények 2021. II. félév és a 2022. költségvetési évekre vonatkozóan tervezett egészségügyi mobiliák, berendezések beszerzéseiről.

Annak érdekében, hogy az Egyetem adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni tudja, kérem, hogy a mellékelt igényfelmérő lapot 2021. július 14-én munkaidő végéig küldjék meg a Beszerzési Igazgatóság részére Fanici Julianna Gyöngyvérnek címezve (fanici.gyongyver@semmelweis-univ.hu). A kitöltéssel kapcsolatos kérdéseikre a Beszerzési Igazgatóság Beszerzés-tervezési és minősítési osztály osztályvezetője készséggel áll rendelkezésükre, az alábbi elérhetőségeken: Delényi Gabriella, Tel: 210-9610/112; delenyi.gabriella@semmelweis-univ.hu.

Együttműködésüket kérem, és előre is köszönöm.

Budapest, 2021. július 06.

Tisztelettel:

Dr. Farkas Dénes
igazgató

Egészségügyi bútor – igényfelmérés

Egészségügyi bútor igényfelmérés

igényfelmérő_Eu_Butor