Tisztelt Tömbigazgatók!

Tisztelt Gazdasági Vezetők!

Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem vagyonkezelési szerződéseiben előírt, hasznosításról (helyiség bérbeadás, étel – ital automata üzemeltetés) szóló adatszolgáltatási kötelezettségének következő határideje: 2021. július 15.

Teljesítéséhez kérem, hogy a 2021. április 01. és 2021. június 30. napja között meglévő és megszűnt hasznosításaikról az automatákra vonatkozóan is szíveskedjenek megadni adatszolgáltatásukat a mellékelt táblázat (Bérbeadási táblázat) kitöltésével, a Teljességi nyilatkozat aláírásával, valamint a rendelkezésükre álló és eddig meg nem küldött szerződések, szerződés módosítások másolatainak megküldésével.

Kérem továbbá, hogy az eseti és tartós bérbevételre irányuló szerződéseikről is szíveskedjenek adatot szolgáltatni a csatolt táblázat (Bérbevételi táblázat) kitöltésével és a Teljességi nyilatkozat aláírásával.

Adatszolgáltatásukat a Vagyongazdálkodási Igazgatóság részére papír alapon és elektronikus formában is szíveskedjenek megküldeni 2021. július 09. (péntek) 12:00 óráig.

E-mail: vagyon@semmelweis-univ.hu

Budapest, 2021. június 30.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                     Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató

20210630090019047

20210630090027827

Főigazgatói Tájékoztató_2021.07.15_i adatszolgáltatáshoz_SD korr