Tisztelt Tömbigazgatók!
Tisztelt Gazdasági Vezetők!
Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) modellváltásával kapcsolatban kérem az alábbi feladatok végrehajtását.

  1. Az Egyetemen használatban lévő készpénzátutalási megbízások („sárga csekkek”) 2021. július 31-e után az adatok változása miatt nem használhatók, helyettük újak kerülnek kiadásra.

Erre tekintettel kérem a készpénzátutalási megbízások kiadáskor figyelembe venni szíveskedjenek, hogy a jelenlegi bankszámlák 2021. július 31-ig élnek, azokra ezt követően befizetés nem teljesíthető. Abban az esetben, ha a bevétel 2021. július 31. napjáig nem érkezik meg a bankszámlára, az visszautasításra kerül a befizető részére.

Kérem, hogy levelem kézhezvételét követően kiadott megbízások esetén a befizetőt értesíteni szíveskedjenek a fentiekről a következők szerint:

„Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Semmelweis Egyetem bankszámla száma 2021. július 31. napjával megszűnik. Kérjük, hogy a készpénzátutalási megbízás használatával történő befizetését legkésőbb 2021. július 20. napjáig teljesíteni szíveskedjék. Abban az esetben, ha a bevétel 2021. július 31. napjáig nem érkezik meg a megjelölt bankszámlára, az visszautasításra kerül az Ön részére.

Együttműködését köszönjük!”

 

A fel nem használt készpénzátutalási megbízásokat kérem a Pénzügyi Igazgatóságra legkésőbb 2021. augusztus 2. napjáig megküldeni.

 

  1. A pénztárgépek a NAV felé a jogszabályi előírások alapján bejelentési kötelezettséggel rendelkeznek, az adatokban bekövetkező változásról szintén jelenteni kell. Az Egyetem adószáma 2021. július 31. napjával megszűnik, így az online pénztárgépek a jelenlegi beállításokkal ezt követően nem használhatók.

Az átalakulással az Egyetem új adószámot kap, melyet a pénztárgépek további használata előtt be kell állítani. Kérem az átállítással kapcsolatban a pénztárgépeket üzemeltető szervezeti egységek intézkedni szíveskedjenek. Az új adószám legkorábban 2021. augusztus 2. napján kerül kiadásra, az átállítás ezt követően hajtható végre.

Továbbá a pénztárgépek új adószámra való bejelentése is feltétele a használatba vételnek, melyről a Pénzügyi Igazgatóság fog gondoskodni.

 

  1. Az Egyetem üzemeltetésében levő automatákkal kapcsolatos változások is bejelentési kötelezettség alá esnek a NAV felé.

A pénztárgépekhez hasonlóan az automaták 2021. július 31. után az új adószámra való bejelentés megtörténtéig nem használhatók.

 

Az új adószámra való bejelentésről szintén a Pénzügyi Igazgatóság fog gondoskodni.

 

Kérem a fentiek végrehajtását, a modellváltással kapcsolatos teendők gördülékenységének elősegítése céljából!

Budapest, 2021. június 4.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                     Reif Lászlóné pénzügyi igazgató

csekkek, pénztárgép