Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

TÁJÉKOZTATÓ

az egyetemi gazdálkodó egységek vezetői részére:

ÁOK, FOK, GYTK, ETK, EKK, PAK, KK, SZTOK, SZKIFI Doktori Iskola vezetőinek, központi szervezeti egységek,

továbbá a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek vezetőinek és gazdasági vezetőinek

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a SAP integrált gazdálkodási rendszerben a 2021. gazdálkodási év 2021. január 4-én kerül megnyitásra.

 1. A 2021. évi ideiglenes keretek – a vezetői költségvetés elfogadásáig – a következő módon nyílnak meg:
 1. Költségvetési keretek (OEP, OM, KEPZ), a 2020. évi költségvetési kerettel rendelkező szervezeti egységek esetében
 • Bér- és járulékkeretek (T21-T23): Ideiglenes keretek nem kerülnek megnyitásra. Új, tartós kötelezettségvállalásra – pótlás kivételével – a költségvetés elfogadásáig nem kerülhet sor.
 • Gyógyszerkeret (T26): a 2020. évi gyógyszerterv 95%-a kerül megnyitásra (figyelembe véve a szervezeti és feladatváltozásokat). Nem tartalmazza az egyedi méltányosság és egyéb finanszírozású külön kereteket. Az ideiglenes gyógyszerkeretek a folyamatos gyógyszerellátás biztosítása érdekében már 2021. január 1-jétől elérhetőek lesznek a MedSolution rendszerben.
 • Terápiás keret (T27): a 2020. 1-11. hónapok átlagos havi felhasználása és a 2020. évi elfogadott költségvetési keret alapján kerül a 95% megnyitásra.
 • Dologi keret (T28): a 2020. 1-11. hónapok átlagos havi dologi keret felhasználás és a 2020. elfogadott költségvetési keret figyelembe vételével került megállapításra, amelynek 80%-a kerül megnyitásra. A központi feladatok esetében gazdasági főigazgatói engedély alapján kerülhet megnyitásra ideiglenes keret.
 • Felhalmozási keret (T31): indoklással ellátott gazdasági főigazgatói engedély alapján kerülhet megnyitásra ideiglenes keret.
 • A GMSZ, a labor, az aneszteziológia és a belső6-os keretek megnyitása – előző évi gyakorlathoz hasonlóan – a 2021. évi vezetői költségvetés elfogadását követően kerül véglegesítésre, majd megnyitásra.
 1. b) Devizás kereteken (DEV):

A devizatandíjas oktatás 2020/2021. I. félévének fennmaradó része, vagyis annak január és február hónapra vonatkozó kerete kerül megnyitásra.

 1. c) Egyéb intézményi kereteken (EINT):

A 2021. évi bevétel könyveléséig – a folyamatos működés biztosításához – megelőlegezett keret nyitható gazdasági főigazgatói engedéllyel. A keretképző szabályok beállítása megtörtént így a pénzügyi teljesítést követően a keretek a 2020-as beállítások alapján megképződnek.

A 2020. évi gyakorlatnak megfelelően a COVID 19-el kapcsolatos többletköltségek fedezetére igényelhető keretek továbbra is gazdasági főigazgatói engedéllyel kerülnek megnyitásra.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a szervezeti egység gazdálkodása a vezetői költségvetés elfogadásáig is egyensúlyban kell, hogy maradjon!

 1. Nyitott vevői, szállítói számlák és megrendelések

A 2020. évi „nyitott” vevői, szállítói számlák és megrendelések átvitele több ütemben történik majd, melyről külön tájékoztató kerül kihelyezésre az Intranetre, a gazdálkodási év lezárásának megfelelően.

 1. évi maradványok kezelése

A maradványok összegének megállapítására a 2021. évi vezetői költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

Kérdés esetén kérem, hogy forduljanak bizalommal a Kontrolling Igazgatóság munkatársaihoz (kontrolling@semmelweis-univ.hu).

Budapest, 2020. december 22.

                                                                 Tisztlettel:

                                                                                                         Baumgartnerné Holló Irén

                                                                                                              gazdasási főigazgató