Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Általános információk

A Városmajori Klinikai Tömbigazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság funkcionális szervezeti egysége. Biztosítja a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Mellkassebészeti Klinika,  illetve a Városmajori Klinikai Tömbben működő egyéb egységek működési és üzemeltetési feltételeit. Ellátja a működésükhöz szükséges gazdasági, műszaki, logisztikai, informatikai, személyügyi és adminisztratív tevékenységeket. Szervezete felett közvetlenül a gazdasági főigazgató gyakorol ellenőrzést.

A Városmajori Klinikai Tömbigazgatóság vezetője Kovács Péter igazgató.

Elérhetőségek

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

E-mail: kovacs.peter@semmelweis-univ.hu

Telefon: +36-1-458-6700*

Belső mellékek: 56790 (igazgató), 

Fax: +36-1-458-6747 

 

Szervezeti felépítés és feladatok

organogram_varosmajor

Az igazgatóság négy csoportból épül fel:

 

 1. Anyaggazdálkodási csoport

vezető: Bíró Gábor

A csoport feladatai:

 • A tömb egészségügyi és ellátotti textilnemű-forgalmának lebonyolítása.
 • A partner szervezeti egységek alkalmazotti munka- és védőruha ellátásának      megszervezése.
 • Általános és szakmai fogyóanyag-beszerzés lebonyolítása.
 • Anyagmegrendelés, áruátvétel, raktározás és raktári kiadások végrehajtása.
 • Elfekvő készletek és  feleslegessé vált eszközök raktározása.
 • Áruátvétel: hétköznapokon 7 és 14 óra között.

Elérhetőség:

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

E-mail: biro.gabor@semmelweis-univ.hu

Telefon: +36-1-458-6767

Mellék: 56767

Fax: +36-1-458-6794

 1. Gazdasági csoport

vezető: Treszkai Gyöngyi

A csoport feladatai:

 • Az SAP gazdasági informatikai rendszer teljes körű kezelése, tömbön belüli      menedzselése.
 • A partner szervezeti egységek humánerőforrás gazdálkodási feladatainak      segítése, támogatása, technikai részfeladatainak lebonyolítása.
 • Bérszámfejtés előkészítése, munkaügyi ügyintézés.
 • Eszköz – és szolgáltatás-beszerzési feladatok előkészítése, támogatása és      adminisztratív ügyintézése.
 • Pénzügyi és számviteli ügyintézés, a számla- és készpénzforgalom lebonyolítása.
 • Leltári      nyilvántartás-vezetés, leltározás.
 • A tömb szervezeti egységei selejtezési feladatainak ellátása.
 • Közbeszerzések előkészítése, közbeszerzési eljárások támogatása.
 • A tömb kézbesítői és futárszolgálatának működtetése. A szállítási szolgáltatás      megszervezése és ügyintézése.
 • A tömb valamennyi épülete portaszolgálatának, biztonságvédelmének, takarításának  és őrzésvédelemének megszervezése.
 • Költség-kontrolling tevékenység.
 • A  partner szervezeti egységek költségvetésének tervezése, előkészítése, a      decentralizált költségvetések menedzselése.

Elérhetőség:

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

E-mail: treszkai.gyongyi@semmelweis-univ.hu

Telefon: +36-1-458 6751, +36-1-458 6791

Mellék: 56751, 56791

Fax: 458-6747

 1. Oktatástechnológiai és informatikai csoport

vezető: Dobrosi Csaba

A csoport feladatai:

 • A tömb oktatástechnológiai, számítástechnikai szoftver- és hardver rendszereinek működtetése.
 • Az informatikai és távközlési hálózatok üzemeltetése és felügyelete.
 • A tömb szervereinek és aktív hálózati eszközeinek felügyelete és menedzselése.
 • Az  egyetemi integrált rendszerek felhasználó-menedzsment feladatainak      ügyintézése.
 • Az integráns számítástechnikai eszközpark felügyelete, karbantartása,      javításának, pótlásának és fogyóanyag-ellátásának megszervezése.
 • Az  egyetemi informatikai stratégia és biztonságpolitika érvényesítése, az      informatikai biztonság elősegítése.
 • Az oktatási és tudományos munka számítástechnikai segítése.

Elérhetőség:

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

E-mail: dobrosi.csaba@semmelweis-univ.hu

Telefon: +36-1-458-6722 Mellék: 56722

Fax: +36-1-458-6747

 1. Műszaki csoport

vezető: Veréb Csaba

A csoport feladatai:

 • A tömb épületeinek felügyelete, karbantartásának és javításának megszervezése.
 • Az épületgépészeti elemek (felvonók, klímák, orvosi gázrendszer,energia-ellátás, közműrendszerek stb.) felügyelete és üzemeltetése.
 • Kapcsolattartás a szerződött épület- és épületgépészeti karbantartó szolgáltatókkal, tevékenységük helyszíni támogatása és ellenőrzése.
 • A partner szervezeti egységek állandó feladatellátása technikai hátterének,      folyamatos karbantartási anyagellátásának biztosítása.
 • Az azonnali beavatkozást igénylő műszaki veszély- és kárelhárítási feladatok      elvégzése.
 • A tömb hulladék-kezelésének és gazdálkodásának megszervezése, lebonyolítása.
 • A tömb parkjainak, udvarainak és külső környezetének ápolása.
 • A tömb épületeinek recepciós szolgálatának működtetése.

Elérhetőség:

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

E-mail: vereb.csaba@semmelweis-univ.hu

Telefon: 20/663-2685