Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

1. A Semmelweis Egyetem Vagyon- és helyiséggazdálkodási Szabályzatának 2.9.2. (3) bekezdése alapján 2020-ban a bérbeadással összefüggő árak és díjak meghatározásánál 2020. július 20. napjától a jelen utasításhoz csatolt 1. számú mellékletben szereplő aktualizált tipizált minimum bérleti díjakat kell minimum díjnak tekinteni.
A piaci érték alapján meghatározott tipizált minimum bérleti díjakat a bérbeadó szervezeti egységnek a bérbe adandó helyiségre vonatkozó önköltségével össze kell vetniük.
A bérleti díjszabásnak meg kell haladnia a bérlemény önköltségét.
2. A Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep minimum bérleti díjai külön közzétételben kerülnek szabályozásra.
3. A közüzemi költségek esetében, amennyiben nincs egyedi mérésre lehetőség, a 2. számú melléklet szerinti átalánydíj megállapítást kell alkalmazni.
Budapest, 2020. július …
Tisztelettel:
Baumgartnerné Holló Irén
gazdasági főigazgató
1.sz.melléklet

2.sz.melléklet