Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

TÁJÉKOZTATÓ

A Semmelweis Egyetem gazdasági területén dolgozók számára

 

Az áfaalany az Áfa tv. számlaadási kötelezettségre vonatkozó általános szabálya értelmében köteles számlát kibocsátani a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője Ez a kötelezettség az ügylet teljesítéséhez (és nem a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő fizetési kötelezettségéhez) kapcsolódik.

  1. július 1. napjától több ponton módosul az ÁFA tv. számlázással és számla-adatszolgáltatásával kapcsolatos előírása.

 

2020 július 1- jétől nem mentesül a számlaadási kötelezettség alól (számla helyett nem bocsátható ki számviteli bizonylat)

  • a közérdekű jellegére tekintettel adómentes egyéb oktatás (pl. engedéllyel rendelkező vagy jogszabály alapján végzett felnőtt képzés) 
  • a fogorvos, fogtechnikus közérdekű jellegére tekintettel adómentes ügylete,
  • az a közérdekű jellegére tekintettel adómentes egészségügyi tevékenység, amit nem közszolgáltató végez,
  • az együttműködő közösség közérdekű jellegére tekintettel adómentes szolgáltatása,
  • a speciális jellegére tekintettel adómentes ingatlan értékesítés

 

  1. július 1-jétől módosul a számlakötelező adattartalmára vonatkozó előírás. Függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát illetve milyen összegben, fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét.

A belföldi fordított adózás hatálya alá tartozó ügylet esetén az adószám 11 számjegyét kell szerepeltetni a számlán, az első 8 számjegy feltüntetése nem elégséges.

 

A számlát a főszabály szerinti az ügylet – Áfa tv. szerinti – teljesítéséig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül ki kell bocsátani. 2020. július 1-jétől a teljesítéstől számított 8 napon belül kell kibocsátani a számlát.

 

A NAV felé a számla-adatszolgáltatási kötelezettség változása miatt a 2020. június 30. után kiállított/kibocsátott minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amit egy adóalany

  • egy másik belföldi adóalanynak,
  • belföldön teljesített ügyletről

bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül.

 

Adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt, az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe.

Az SAP rendszerben történő számla kiállítás után automatikusan teljesül az adatszolgáltatás a számla meghatározott adattartalmáról.

 

Kézi számla kibocsátása csak az SAP üzemképtelenség esetén lehetséges.

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylatról (kézi számláról) az Online Számla rendszerben adatot kell szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével, ezért ezeket a kiállítást követően 24 órán belül meg kell küldeni a Pénzügyi Igazgatóság titkarsag.penzugy@semmelweis-univ.hu e-mail címére.

 

A NAV a késedelmes adatszolgáltatást, számla kiállítást, illetve ezek elmaradását 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ezért kérem a fentiekben leírtak betartását.

Budapest, 2020.június 18.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                          Reif Lászlóné pénzügyi igazgató

SKMBT_C22020061911170