Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 15.
535976 Összes oltás

Tájékoztató az orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk beszerzéséről

  A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III.28.) Korm. rendelet alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK), mint központi beszerző szervezet „Orvosi kesztyű beszerzés magyarországi fekvőbeteg intézmények részére” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen keretmegállapodásokat (továbbiakban: keretmegállapodás) kötött, melyben a Semmelweis Egyetem, mint kötelezett Intézmény szerepel.

Az ÁEEK 4 részben hat hónapos időtartamra 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időbeli hatállyal az alábbi termékkörökre kötött keretmegállapodásokat:

 

Rész

Tárgy

ÁEEK –kel szerződő fél

2

„Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű, latex alapanyagból, porozott”

Mercator Medical Kft.

SAP: 4619003311

5

„Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű, latex alapanyagból, pormentes”

Mercator Medical Kft.

SAP: 4619003310

8

„Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott”

Sempermed Mo. Ker. Kft.

SAP: 4619003303

11

„Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes”

Mercator Medical  Kft.

SAP: 4619003305

 

  1. július 1. napjától az Egyetem szervezeti egységeinek valamennyi – a keretmegállapodások tárgyi hatálya alá tartozó beszerzését – a fenti keretmegállapodások szabályainak figyelembevételével kell megvalósítani.

 

A beszerzés/megrendelés folyamata:

  • A keretmegállapodás II. részében a Szállító és az Egyetem között a szállítási kötelezettséget eredményező Egyedi Szerződés a Szállítónak küldött megrendeléssel jön létre, melyet a szállító 1 munkanapon belül köteles visszaigazolni.
  • A megrendelésen a Megrendelőlap mintán (3. sz. melléklet) szereplő adatok feltüntetése kötelező, de a Szállító köteles más formátumú megrendelést is elfogadni.
  • A Szállító köteles a vizsgáló kesztyűt a megrendelés munkaidőben (munkanapokon 8 és 16 óra közötti időtartamban) történő kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a megrendelésben meghatározott szállítási helyre a Keretmegállapodásban meghatározott áron (1. melléklet) és minőségben leszállítani.
  • Az ár (1. sz. melléklet) tartalmazza a csomagolás és az Intézmény telephelyére történő szállítás költségeit.
  • A megrendelést a legkisebb csomagolási egységre (3. sz. melléklet) tekintettel kell meghatározni.
  • A Szállító köteles Intézményenként (a Semmelweis Egyetem egy Intézmény) a tárgyhavi első megrendelést elfogadni amennyiben annak értéke eléri a minimum bruttó 10.000,- Ft-o, és minden esetben teljesíteni, amennyiben a rendelés értéke eléri a minimum bruttó 25.000,- Ft értékhatárt. (Ennek megfelelően célszerű minden rendelést legalább bruttó 25.000,- Ft értékben indítani.)
  • A megrendelések a számú SAP 4619003311, 4619003310, 4619003303, 4619003305 számú szerződések alapján indíthatók, Beszerzést Minősítő Lap (BML) kiállítása nem szükséges.
  • A felsorolt termékkörökbe tartozó, tendernyertes termékektől eltérő beszerzési igényről BML kiállítása szükséges, melyhez az igénylő szervezet részéről az eltérés részletes (pl. a speciális felhasználásra vonatkozó) indoklásának csatolása szükséges. A BML-t a Beszerzési Igazgatóság minősíti.

Az új keretmegállapodás szerinti termékkörökre vonatkozó keretszerződés szerinti műszaki leírás a 2. sz. mellékletben találhatók.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Központi Raktár rendelkezik orvosi kesztyű készlettel, ezért új beszerzési igény jelentkezése esetén tájékozódjon, hogy a szükséges típus és mennyiség lehívható-e az egyetemi készletből!

Budapest, 2019. 06.27.

                                      Tisztelettel:

                                                                       Dr. Farkas Dénes                                                                                                                                                 igazgató

 

1. sz. Melléklet:
Ártáblázat és elérhetőség a megrendeléshez

2. sz. Melléklet:
Műszaki leírás

3. sz. Melléklet:
Megrendelő lap minta

Orvosi vizsgálókesztyűk tájékoztató

Orvosi vizsgálókesztyűk tájékoztató_2019

Orvosi vizsgálókesztyűk tájékoztató_melléklet