Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

Tisztelt Pénzügyi Ellenjegyző Asszony/Úr!

Az SAP rendszerben egy fejlesztést hajtunk végre, amely következtében a bérköltségeknek a költséghelyek és a rendelések közötti eltérítésének kezelése egyértelműbbé válik. Ennek a fejlesztésnek az egyik lépése, hogy az SAP törzsadatként nyilvántartott költséghelyek és rendelésszámok jellemzőjeként rögzíteni fogjuk, hogy az adott költséghelyre vagy rendelésre a bérköltségek mely típusai számolhatók el.
Ezt három kategóriába sorolva tudjuk rögzíteni a törzsadatokon, amelyek a következők:

1 – Kizárólag illetmény
2 – Illetmény- és távolléti díj
3 – Illetmény- és távolléti díj, betegszabadság

A költséghelyek és rendelésszámok esetében az alapértelmezett beállítás a 3-as típus.

Amennyiben az Ön kezelésében van olyan költséghely vagy rendelésszám, amit ettől eltérően szeretne kezelni, azt kérem, hogy a mellékelt excel táblában vezesse fel és a Kontrolling Igazgatóságra e-mail-ben (kontrolling@semmelweis-univ.hu) küldje meg legkésőbb 2019.02.21-ig.

A jövőben új költséghely vagy rendelésszám igénylésekor kérjük, hogy a módosított rendelésszám igénylő lapon jelöljék meg, hogy a három kategória közül melyik legyen érvényes az adott törzsadatra. 2019. február 21-jét követően már csak az új igénylőlapon fogadunk be kéréseket.

Budapest, 2019. február 15.

Ujvári István
kontrolling igazgató

Mellékletek:
1 db Új CO-rendelésszám igénylő lap
1 db bérköltség elszámolási jellemző – adatbekérő

bérköltség elszámolási jellemző adatbekérő_1

CO igénylő sablon_2019