Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

                                                                   TÁJÉKOZTATÓ

                        a Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységének vezetőinek
                                              és gazdasági ügyekért felelős vezetőinek

A Bio-Rad Magyarország Kft. nyilatkozat tételre hívta fel az Egyetemet arra vonatkozóan, hogy az általuk szállított diagnosztikai reagensek felhasználása humán célú-e a kedvezményezett adókulcs esetében.

A két Hálózat-irányítási Igazgatóság részére 126624 és 126630/KSGFI/2018. iktatószámon megküldött nyilatkozat kérés tárgyú levélre eddig visszaérkezett válaszok alapján a diagnosztikai reagensek humán és nem humán célú felhasználása is történik, ezért az Egyetem nevében kiadott nyilatkozatban ilyen célú felhasználás (nyilatkozat c) pontja) lett megjelölve.

Felhívom a figyelmüket, hogy e pont értelmében a Bio-Rad Magyarország Kft. részére a megrendelés során nyilatkozni szükséges a diagnosztikai reagensek humán célú felhasználásáról, mert csak így kerül 5%-os áfa tartalommal számlázásra a megrendelés.

Kérem, hogy a megrendelés során a partner cég felé minden esetben nyilatkozzanak a diagnosztikai reagens felhasználásáról, és a nyilatkozat egy példányát a számla beigazoláskor Pénzügyi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjenek.

Amennyiben más cég is kér a megrendeléskor a diagnosztikai reagens felhasználási céljáról nyilatkozatot, kérem, az ő esetükben is ennek megfelelően járjanak el.

Budapest, 2019. január

Tisztelettel:

                    Baumgartnerné Holló Igén

Tájékoztató

Nyilatkozat tájékoztatóhoz_20180122