Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

T Á J É K O Z T A T Ó

klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői, vezető koordinátorai részére

Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr!

Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a területükön található POS terminálokról nyilatkozni szíveskedjenek.

A nyilatkozat tartalmazza a terminálok darab számát, típusát, és hogy mely pénzintézet helyezte ki. (melléklet)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen eszközökre is vonatkozik a Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat 2.16.1.6 Idegen (magántulajdonban lévő) vagyontárgyak nyilvántartása, ellenőrzése pontja.

Amennyiben nem rendelkeznek POS terminállal, kérjük a nemleges válaszról is nyilatkozni szíveskedjenek.

Az esetleges kérdések tekintetében, kérjük Danyi Ildikó csoportvezető asszonyhoz fordulni szíveskedjenek (Danyi Ildikó, csoportvezető, Eszközanalitika Csoport Tel. 06-20-825-9783)

Budapest, 2019. január 16.

Tisztelettel:

Baumgartnerné Holló Irén

POS terminál

POS terminál nyilatkozat melléklet