Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

GMF/PÜI/214/2009.

Tárgy: adatszolgáltatás a fejlesztési támogatások felhasználásáról

T Á J É K O Z T A T Ó
az egyetemi gazdálkodó egységek vezetőinek:
központi szervezeti egységek, ÁOK, EFK, FOK, GYTK, TF, Doktori Iskola vezetőinek, Gazdasági Műszaki Főigazgatóság, továbbá a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek igazgatóinak és gazdasági vezetőinek

Emlékeztetőül felhívom a figyelmüket arra, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 17. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a fejlesztési megállapodás alapján támogatásban részesített szervezeti egységek 2010. március 15-éig kötelesek megküldeni a rendelet 1./B) és 2. számú mellékletének megfelelő adatszolgáltatást az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) részére.
A fejlesztési támogatásból megvalósított és értékesített vagy bérbe adott tárgyi eszközökre vonatkozó 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha nem történt értékesítés vagy bérbeadás. A nyomtatványt át kell húzni és a dátum, aláírás, pecsét felett, nemleges jelzettel kell ellátni.

Az adatszolgáltatás elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a rendelet 17. § (8) bekezdése értelmében az Egyetem a 2010. évben támogatást nem fogadhat és a 19. §-ában foglaltak alapján a fejlesztési támogatás egészét vagy nem megfelelően felhasznált részét a 37. § (3) bekezdésben meghatározott mértékű kamattal – napi mértéke a jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese – növelt mértékét kell visszafizetni az EFK számlára.

Kérem T. Gazdasági Vezető Asszonyt/Urat, hogy az adatok egyetemi szintű összesítése végett szíveskedjenek a levelemhez csatolt excel táblázatot kitölteni és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2010. február 20-án 14.00 óráig Tóthné Tamás Judit (tothj@gfi.sote.hu ) vagy Dunai Zsófia Anna ( zsdunai@gfi.sote.hu) munkatársaim részére elektronikus úton megküldeni.

Budapest, 2010. február 8.

Baumgartnerné Holló Irén s. k.