Feladatunknak tekintjük továbbá a forenzikus pszichiátriai/pszichológiai tevékenység tudományos művelését, bekapcsolódásunkat a nemzetközi kutatásokba, tudományos, kutatási együttműködés kialakítását a terület társintézeteivel: az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézettel (IMEI-vel), az egyetemek Igazságügyi Orvostani Intézeteivel, a Szakértői Intézetekkel, az egyetemek Jogi Karaival  és a Bíróságokkal.

Publikációk

Könyvek, könyvfejezetek

Baran B, Szabó FA. Forenzikus pszichiátria. In: Füredi J, Németh A (szerk.), A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest, 2015: 688-697.

Közlemények

Gazdag G, Belán E, Szabó FA, Ungvári GS, Czobor P, Baran B. (2015) Predictors of suicide attempts after violent offences in schizophrenia spectrum disorders. Psychiatry Res 2015 Oct 24. doi: 10.1016/j.psychres.2015.10.027.

Baran B, Szabó FA, Kara B, Kovács M, Uzonyi A, Antal A, Ungvari GS, Gazdag G. (2015) Do previous offences predict violent acts in psychiatric patients? A retrospective study in Hungary. Ideggyogy Sz 68 (3–4): 99–104.

Baran B, Gazdag G. (2011) Relationship between schizophrenia and criminal behavior. Neuropsychopharmacol Hung 13 (4): 257-261.

Konferencia részvételek (előadás, poszter)

Szabó FA, Szuromi B, Czobor P, Silfen P, Baran B. Preferences of judges with regard to forensic psychiatry experts in Hungary: a pilot study.

The Royal College of Psychiatrists Faculty of Forensic Psychiatry Annual Conference, 2015. március. 4-6, Budapest

TDK

 

Dr. Baran Brigitta: A magyar pszichiátria története (biológiai és pszichoterápiák, elektrokonvulzív kezelés, eugenika hazánkban).

Dr. Baran Brigitta: A pszichiátriai betegségek igazságügyi vonatkozásai Magyarországon.

Dr. Baran Brigitta: Pszichiátriai betegségük miatt kényszergyógykezelésre ítélt violens bűncselekményt elkövetők kórelőzményének vizsgálata .

Szakdolgozatok

2017
Balogh Márton: Viktimizáció mentális betegségekben (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Szuromi Bálint)
Berkes Tibor György: A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar forenzikus vonatkozásai konzulens: Dr. Szuromi Bálint)
Fülöp Fanni Anna: Az akarat ellenére történő pszichiátriai kezelésbe vétel összefüggései a pszichopatológiai jellemzőkkel (konzulens: Dr. Szuromi Bálint)
Keresztény Zsófia: Patológiás részegség igazságügyi pszichiátriai szakértői véleményezése (konzulens: Dr. Baran Brigitta)
Marton Fruzsina: Sürgősségi gyógykezelésbe vétel és szocio-demográfiai jellemzői (konzulens: Dr. Szuromi Bálint)
Varga Noémi: Az autizmus spektrum zavar forenzikus vonatkozásai (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Szuromi Bálint)

2015
Andreas Eckert: Opfer, Tatpersonen und Geschlechtsspezifische Unterschiede (konzulens: Dr. Baran Brigitta)

2014
Jámbor Máté: A pszichiátriai betegségek igazságügyi vonatkozásai. Az igazságügyi pszichiátriai szakértői vélemény fejlesztése (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Szuromi Bálint)

2013
Belán Emese A violens bűnelkövetés és az öngyilkosság kapcsolata (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Gazdag Gábor)

2012
Kovács Magdolna A pszichiátriai betegség miatt kényszergyógykezelésre ítélt magyar bűnelkövetők megelőző jogsértéseire vonatkozó adatainak vizsgálata (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Gazdag Gábor)
Szabó Ferenc Ádám A pszichiátriai betegség miatt kényszergyógykezelésre ítélt magyar bűnelkövetők bűnismétlési gyakorisága (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Gazdag Gábor)
Kara Borbála Pszichiátriai betegségük miatt kényszergyógykezelésre ítélt violens bűncselekményt elkövetők kórelőzményének vizsgálata:megelőző pszichiátriai kezelésre vonatkozóan (konzulensek: Dr. Baran Brigitta, Dr. Gazdag Gábor)