Üdvözöljük a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoportjának honlapján!

A pszichiátria szakma és tudomány az elmúlt évtizedekben forradalmi fejlődésen és változáson ment keresztül. Gondoljunk csak a genetikai és a pszichofarmakológiai kutatásokra, a DSM-5 bevezetésével a diagnosztikus kritériumok megújulására, a terápiás paletta bővülésére, a kórképek megjelenésének és lefolyásának megváltozására, és a pszichiátriai ellátórendszernek a zárt intézet felől a közösségi ellátás irányába haladására.

Lehetetlenné vált a szakma teljes spektrumát átfogó, olyan speciális szakismeret birtoklása, mely minden részterületen való jártasságon, a szakirodalom és a kutatási eredmények naprakész ismeretén (evidenciákon) alapulna. A pszichiátriát is elérte az orvostudomány többi ágában mára megszokottá vált szubspecializáció. Ennek megfelelően levált, önálló alap szakképesítéshez kötött szakterület lett a gyermekpszichiátria, és ráépíthető szakképesítéshez kötötten megjelent a pszichoterápia, a pszichiátriai rehabilitáció, és – a hazánkba is begyűrűző droghasználat folyományaként – az addiktológia. A nemzetközi gyakorlatnak és a hazai hagyományoknak megfelelően átalakulóban van a pszichiátria igazságügyi (forenzikus) vonatkozásaival foglalkozó terület is.

Klinikánk Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoportja a kor tudományos-szakmai elvárásainak megfelelően a pszichiátria forenzikus (igazságügyi) ágának tudományos, bizonyítékokon alapuló művelését tűzte ki célul.

Szakmai tevékenységünk gerincét a bíróság által elrendelt elmeállapot megfigyelések lefolytatása jelenti a Klinikán 2013-ban létrejött, 6 ágyon működő Forenzikus Pszichiátriai Részlegen. Emellett törekszünk a Klinika hagyományai szerint igényes igazságügyi pszichiátriai szakértői vélemények megalkotására. Ennek érdekében munkacsoportunkban az igazságügyi pszichiáter szakértők munkáját szakkonzulensek segítik, akik a pszichiátria/pszichológia egyes részterületein (pl. pszichofarmakológia, pszichózisok, szexuális zavarok, személyiségzavarok gerontopszichiátria, addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichológia, neuropszichológia) elismert szakemberek, kutatók.

Évek óta tevékenyen részt vállalunk az igazságügyi pszichiátria oktatásában is: oktatjuk orvostanhallgatóknak, pszichiáter szakorvosok képzésében/továbbképzésében, és részt vállalunk az igazságügyi pszichiáter szakorvosok szakképzésében is.

Működésünk harmadik területét forenzikus pszichiátriai kutatások folytatása és eredményeink publikálása jelenti.

Honlapunkon hozzáférhetővé válnak továbbá a területünket érintő jogszabályok, hírek, tájékoztatunk a szakmai rendezvények, továbbképzések időpontjáról, az igazságügyi pszichiátria ráépített szakképzés tudnivalóiról.