31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről.

2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről.

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról.

A szakértő alkalmazása 99-101§

A szakértő, a szakértő kizárása 102-103.§

Szakértői vizsgálat 104-105.§

Az elmeállapot megfigyelése 107.§

A szakvélemény előterjesztése 108-109.§

Az ideiglenes kényszergyógykezelés  140-145.§

A szakértő meghallgatása, a szakvélemény ismertetése 298-299.§

A kényszergyógykezelés felülvizsgálata  566. §

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.

A büntethetőséget kizáró, vagy korlátozó okok 15-18.§

A kényszergyógykezelés  78.§

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

A betegek jogai és kötelezettségük 6-34.§

A pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása 188-201.§

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről.

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról.

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről.

32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról.

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Cselekvőképesség, gondnokság, támogatott döntéshozatal 2:8§ – 2:41§

Végintézkedésen alapuló öröklés 7:10§ – 7:54§

 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról.

Perképesség 48-50.§

Ügygondnok 74.§

Szakértők 177-183.§

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.

Gondnok kirendelése, típusai, működésének felügyelete, gondnokság alá helyezés megszüntetése 131-145.§

Bírósági határozatok anonimizált gyűjteménye