A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja 2020 októberében jött létre azzal a céllal, hogy a tudományos kutatás módszereivel járuljon hozzá a fertőző betegségek elleni védekezéséhez és a nemfertőző betegségek okozta betegségterhek csökkentéséhez Magyarországon.

Az Epidemiológiai és Surveillance Központ munkatársai több mint tíz éves tapasztalattal rendelkeznek, mind az epidemiológiai kutatómunkában, mind a népegészségügyi programok tervezésesében, szervezésében és értékelésében.

Fő profil:

 • A surveillance rendszerek átfogó fejlesztése és az ebből származó adatok feldolgozása
 • Tudományos együttműködések kialakítása és megszilárdítása
 • Nemzetközi tudományos együttműködések keretében, innovatív surveillance rendszerek bázisán kutatási hálózatok létrehozása és működtetése a légúti kórokozók epidemiológiai vizsgálatára
 • A magyar lakosság morbiditási és mortalitási mutatóinak térbeli és időbeli elemzése, különös tekintettel a SARS-CoV-2 világjárvány rövid, közép és hosszútávú egészséghatásaira
 • Az egészségbiztonság fejlesztése
 • Pandémiás tervezési és felkészülési eszköztárak fejlesztése
 • Népegészségügyi kapacitás és humán erőforrás fejlesztés

A Központ feladata különösen:

 • A meglevő releváns hazai adatgyűjtések, surveillance-ok áttekintése, egységesítése, különböző adatforrásokból származó adatok összegyűjtése, adatmodellek készítése, adatok elemzése, értékelése, riportálása, a különböző eredmény paraméterek becsatornázása modellekbe. A lakosság egészségi állapotának monitorozása, új típusú surveillance rendszerek kifejlesztése, tesztelése, értékelése. Népegészségügyi szakmai információs rendszer, korai észlelési-riasztási rendszer kidolgozása, elérhetővé tétele.
 • Megbetegedés halmozódások, járványok felderítése, a terjedés mozgatórugóinak és a megbetegedések kockázati tényezőinek azonosítása. Fennálló és fenyegető járványügyi veszélyhelyzetek azonosítása, értékelése és kommunikálása az egyetemi vezetés felé. Ennek érdekében a lehető legszélesebb körből történő információgyűjtés, elemzés és értékelés.
 • Az új hazai és nemzetközi, népegészségügyi jelentőségű tudományos evidenciák értékelése, szintetizálása, jelentések készítése és publikálása. Adatok elemzése és értékelése, ezek alapján evidenciák generálása, becsatornázása matematikai modellezésbe, (nép)egészségügyi képzésekbe, valamint a napi gyakorlatba. Részvétel a döntés-előkészítésben és a szakmai eredmények döntéshozók felé történő kommunikálásában.
 • Evidenciákon alapuló, célzott, kockázatértékelésen alapuló intézkedési tervek kidolgozása, javaslattétel, valamint intézkedések eredményességének, hatékonyságának értékelése;
 • Olyan célzott lakossági és szakmai egészségkommunikáció kidolgozása, amely támogatja bizonyos egészség kockázatok csökkentését.
 • Stratégiai partnerségek kialakítása és működtetése, különösen a Járványmatematikai és Epidemiológia Projekttel, valamint Magyarország járványmatematikai modellezési és epidemiológiai kapacitásainak bővítésével kapcsolatban, járványügyi előrejelzések készítése érdekében.
 • Az egyetemen működő kutatócsoportok munkájának szakmai támogatása járványmatematikai és epidemiológiai kérdésekben.
 • Az RRF-2.3.1-21-2022-00006 azonosító számú, Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium című projekt (RRF-2.3.1-21-2022-00006, „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése”) eredményes megvalósítása.