196 SARS-CoV-2 pozitív minta szekvenálási eredményei a 2022/2023. évi légúti szezonban, háziorvosi alapú COVID VE projekt, Magyarország

A háziorvosi COVIDVE projekünk keretében a 2022. év utolsó 15 hetében (2022. év 38-52. hete) 135 SARS-CoV-2-pozitív mintát és 2023. év első 13 hetében 61 mintát soroltunk be variánscsoportokba.

A mintát szolgáltató páciensek közül 76 férfi (38,8%) és 120 nő (61,2%) volt.

A 196 sikeresen szekvenált minta közül 84 (42,9%) a BA.5, 32 (16,3%) a BQ.1, 25 (12,8%) pedig az XBB.1 variánscsoportba tartozott.
Forrás: Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ
Egészségbiztonság Nemzeti Labor RRF-2.3.1-21-2022-00006

A BA.5 variánscsoport kissé alulreprezentált volt a 19-39 évesek körében (30%), és kissé felülreprezentált (50%) a 80 év feletti korosztályban. Ugyanakkor a BQ.1 variánscsoport a 40-59 és a 80+ korcsoportban volt felülreprezentált(23,5% illetve 21,4%).

Forrás: Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ
Egészségbiztonság Nemzeti Labor RRF-2.3.1-21-2022-00006

2022. utolsó 15 hetében a BA.5 variáns dominált (78/135 minta, 57%), 2023. első 13 hetében pedig az XBB.1 vette át a dominanciát (25/61 minta, 41%), míg a második leggyakoribb a BQ.1 variáns volt (15/61 minta, 24,6%).
Forrás: Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ
Egészségbiztonság Nemzeti Labor RRF-2.3.1-21-2022-00006

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ további háziorvosok jelentkezését várja a nemzetközi szakmai hálózatunkba.

RRF-2.3.1-21-2022-00006 Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium projekt