Mi is az A DEMO study?

Digitális Egészségügyi Megoldások az Orvoslásban

„E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben” című 2020. évi NKFI-1 nyertes pályázat (FK 134372)

A 21. század egészségügyi kihívásai közé tartozik a krónikus betegségek nagyarányú növekedése, a várható élettartam,az egészségügyi költségek emelkedése, valamint ehhez kapcsolódóan az egészségügyben világszerte tapasztalható munkaerőhiány. Mindezzel párhuzamosan a web 2.0 korszak óriási hatást gyakorol a medicinára, jelentős számban jelennek meg azok a betegek, akik a világhálón tájékozódnak, keresnek megoldást problémáikra, online próbálnak kapcsolatot teremteni gyógyítóikkal, viselhető szenzorok és applikációk révén monitorozzák egészségüket, menedzselik krónikus betegségeiket. Ez az átalakulás számos technikai, kulturális, etikai, pszichológiai és társadalmi kérdést vet fel.

Kutatásunkban a digitalizáció egészségügyben jelentkező hatásait kívánjuk megvizsgálni, mind az ellátói (orvosi) oldalról, mind pedig a páciensek szemszögéből. Digitális technológiákon az eHealth és az mHealth egészségügyi alkalmazási lehetőségeit értjük. Vizsgáljuk, hogy az internetes információkeresés, a közösségi média, az applikációk szenzorok használata, valamint a telemedicina lehetőségei miként vannak jelen a hazai egészségügyben.

A tudás–attitűd–alkalmazás kérdéskörei mentén szeretnénk feltérképezni a digitális technológiák alkalmazásának lehetőségeit, előnyeit és hátrányait. Kutatási célkitűzésünk továbbá annak megválaszolása, hogy az egészségügyi tér különböző szereplői miként vélekednek a digitális technológiák implementációjának lehetőségeiről, és milyen potenciális szerepe lehet a digitális egészségügyi alkalmazásoknak a hozzáférési egyenlőtlenségek csökkentésében.