Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 15.
535976 Összes oltás

A Richter Anna Díj célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatosság, a társadalmi jóllét fontosságára, inspirálja az egészségügy, oktatás, kutatás, gyógyszerészet területein dolgozó szakembereket, és a legjobb ötleteik – melyek munkakörülményeiket javítják – kivitelezéséhez anyagi támogatást nyújtson, megmutassa azokat a nagyközönségnek, sajtónyilvánosságot biztosítson, és segítse megvalósulásukat.

A Richter Gedeon Nyrt. „Richter a Nőkért” program kezdeményezésének keretében olyan újszerű, legkésőbb 2022. szeptember 30 – ig megvalósítható ötleteket kíván támogatni, amelyek a természettudományi oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyhöz kapcsolódó ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá az oktatás vagy egészségügy színvonalához, fejlődéséhez, illetve az adott területen dolgozók mindennapjait megkönnyítik, minőségi változást hoznak a hétköznapokban, egyúttal a Richter Gedeon Nyrt. szellemiségével valamint a mindenkor hatályos gyógyszeripari jogszabályokkal és iparági kódexek szabályaival összhangban vannak. Ehhez kapcsolódóan ilyen ötletek különösen, de nem kizárólagosan:
Rendezvények, programsorozatok szervezése és megvalósítása,
melyek célja a fenntarthatóság, egészségtudatosság népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok – azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszerés gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek – számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.
Képzések, tréningek, konferenciák szervezése és megvalósítása,
melyek célja a gyógyszerkutatás, egészségügy, gyógyítás, természettudomány területein végzett ismeretterjesztés, szemléletváltás, valamint ezen területeken belül a kommunikáció, kapcsolatteremtés fejlesztése, és az evidenciákon alapuló gyógyítás népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok – azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek – számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.
Életmód, burning out prevenció, közösségépítés,
melynek célja olyan innovatív beruházások létesítése, melyek hozzájárulnak az oktatásban és egészségügyben dolgozók egészségének és jóllétének megőrzéséhez, figyelemmel arra, hogy tilos az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban dolgozók számára szórakoztatás – például sportolási, szabadidős vagy kulturális tevékenységek – nyújtása, finanszírozása vagy szervezése.

A Semmelweis Egyetem részéről az alábbiakban felsorolt kategóriák valamelyikének megfelelő természetes személy, vagy e természetes személy által képviselt csapat vehet részt:
– Orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
– Egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
– Gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
– Pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat

A pályázat nyertes Pályázói a pályázat megvalósítására kategóriánként négymillió forint vissza nem térítendő összeget kapnak.

A pályázati útmutató EZEN A LINKEN elérhető.

A beadási határidő 2021. november 30.