Betűméret: A A A

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központja

Prof_Merkely_photo_cropAz Egyetem az orvos- és egészségtudományi képzéshez kapcsolódóan a betegellátás biztonságának folyamatos fenntartása, a magas színvonalú és a legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátás feltételeit teljesítő egészségügyi szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében létre hozta a Klinikai Központot.

Klinikai Központ elnöke – Prof. Dr. Merkely Béla, a Klinikai Központ irányításáért felelős klinikai rektorhelyettes, aki felelős az egészségügyi szolgáltatás szervezéséért.

A Klinikai Központhoz tartozik az Egyetem minden olyan szervezeti egysége, amely gyógyító- megelőző és rehabilitációs betegellátó tevékenységet végez, valamint további szervezeti egységek,  amelyek az egészségügyi szolgáltatás biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.

A Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységei…

Az elnök tevékenységét a Klinikai Központ Elnöksége, a Klinikai Központ Tanácsadó Testülete, valamint a Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testülete segíti.

A Klinikai Központ Elnöksége  a Klinikai Központ elnöke részére szakmai-stratégiai és az operatív irányítással összefüggő javaslattevő szerv, melynek vezetője a Klinikai Központ elnöke.

A Klinikai Központ elnökének munkáját általános elnökhelyettes, valamint a Klinikai Központ elnökének hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátására megbízott elnökhelyettes segíti.

Tovább a Klinikai Központ Elnökségének határozataihoz (csak intraneten olvasható)…

A Klinikai Központ Elnökségének tagjai:

  • Dr. Szabó Attila mb. általános elnökhelyettes; igazgató, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
  • Dr. Ács Nándor Külső Klinikai Tömbért felelős mb. elnökhelyettes; igazgató, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
  • Dr. Gál János igazgató, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
  • Dr. Hankó Balázs igazgatóhelyettes, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet; Klinikai Központ főgyógyszerésze
  • Dr. Nyirády Péter igazgató, Urológiai Klinika
  • Dr. Sinkó Eszter dékánhelyettes, Egészségügyi Közszolgálati Kar; igazgató-helyettes, programvezető, Egészségügyi Menedzserképző Központ
  • Dr. Tamás László igazgató, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika.

A Klinikai Központ Tanácsadó Testülete  a Klinikai Központ elnökének és a szakmai, illetve finanszírozási kérdések összehangolása tekintetében a kancellárnak véleményező, javaslattevő, tanácsadó szerve. Öt klinikus tagját a Klinikai Központ elnöke bízza meg. A Klinikai Központ Tanácsadó Testülete elnöke a Klinikai Központ elnöke.

A Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testülete az Egyetem fenntartásában lévő klinikák igazgatóinak a rektorral, az általános rektorhelyettessel, az ÁOK, FOK és GYTK dékánjával kiegészített testülete.

A Klinikai Központ elnöke által közvetlenül irányított szervezeti egységek: 

Szakmai Irányítási és Szervezési Főigazgatóság

főigazgató:
Dr. Széll Enikő Ágnes

Munkatársak:
Dr. Janik Csilla, ügyvivő szakértő
Ben Andrea, ügyvivő szakértő

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 105.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
Telefon: 459-1500 / 55450

Szervezeti egységei:


Klinikai Központ Kabinet

kabinetvezető:
Dr. Kormos Andrea

Munkatársak:
Takácsné Molnár Irén, titkárságvezető
Czétényi Tünde, ügyvivő szakértő
Adonicsné Püski Kata ügyvivő szakértő

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 113.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
Telefon: 459-1500 / 55215