A Klinikai Központ

Az Egyetem az orvos- és egészségtudományi képzéshez kapcsolódóan a betegellátás biztonságának folyamatos fenntartása, a magas színvonalú és a legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátás feltételeit teljesítő egészségügyi szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében létre hozta a Klinikai Központot.

Klinikai Központ elnöke – Dr. Szabó Attila, klinikai rektorhelyettes, aki felelős az egészségügyi szolgáltatás szervezéséért.

A Klinikai Központhoz tartozik az Egyetem minden olyan szervezeti egysége, amely gyógyító- megelőző és rehabilitációs betegellátó tevékenységet végez, valamint további szervezeti egységek,  amelyek az egészségügyi szolgáltatás biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.

 

A Klinikai Központ elnöke irányítja az Orvosszakmai Főigazgatóságot.

Az elnök tevékenységét a Klinikai Központ Elnöksége, valamint a Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testülete segíti

Klinikai Központ Elnöksége

A Klinikai Központ Elnöksége  a Klinikai Központ elnöke részére szakmai-stratégiai és az operatív irányítással összefüggő javaslattevő szerv, melynek vezetője a Klinikai Központ elnöke.

A Klinikai Központ elnökének munkáját általános elnökhelyettes, valamint a Klinikai Központ elnökének hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátására megbízott elnökhelyettes segíti.

Tovább a Klinikai Központ Elnökségének határozataihoz… (csak intraneten olvasható)

A Klinikai Központ Elnökségének tagjai:

  • Dr. Szabó Attila elnök; klinikai rektorhelyettes; igazgató, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
  • Dr. Ács Nándor Külső Klinikai Tömbért felelős elnökhelyettes; mb. igazgató, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
  • Dr. Gál János igazgató, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
  • Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes; igazgatóhelyettes, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet; Klinikai Központ főgyógyszerésze
  • Dr. Nyirády Péter igazgató, Urológiai Klinika
  • Dr. Sinkó Eszter dékánhelyettes, Egészségügyi Közszolgálati Kar; igazgató-helyettes, programvezető, Egészségügyi Menedzserképző Központ
  • Dr. Tamás László igazgató, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika.

A Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testülete az Egyetem fenntartásában lévő klinikák igazgatóinak a rektorral, az általános rektorhelyettessel, az ÁOK, FOK és GYTK dékánjával kiegészített testülete.