Ingyenes mintavételre vonatkozó információk

Semmelweis Polgár vagyok

A Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja a COVID-PCR mintavételt munkavállalói, hallgatói számára, a következő három eseteben:

1. Utazási indokoltság esetén:

A mintavételt a Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja a munkavállalói, hallgatói számára, amennyiben a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött. A mintavétel igénylése során a 408/2020 (VIII.30) Korm. rendeletben foglaltakat szükséges figyelembe venni:

 • Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. Amennyiben a vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, a személy a hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül elhelyezésre, mely alól mentesítési kérelemmel nem élhet, így PCR vizsgálatra sem hagyhatja el az otthonát.
 • Amennyiben az egészségügyi vizsgálat a nem állapítja meg fertőzés gyanúját, a személy 14 napos házi karanténba/kijelölt karanténba kerül elhelyezésre, azonban a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság az elhelyezett személy részére engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal PCR vizsgálaton vegyen részt a karantén alóli felmentés megadása érdekében. Tehát az egyetemi PCR vizsgálat csak a hatósági engedély birtokában végeztethető el.

2. Tünetek esetén:

A mintavételt a Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja a munkavállalói, hallgatói számára, amennyiben típusos tüneteket észlel magán, azonban fontos, hogy felelősségteljesen járjanak el, vagyis ne jelenjenek meg munkahelyükön, illetve ne vegyenek részt oktatáson.

Elsődlegesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje szerint szükséges eljárni, vagyis keresse fel telefonon háziorvosát, és a háziorvosa utasítása szerint járjon el. Amennyiben tünetei olyan súlyosak, hogy azonnali orvosi vizsgálatot indokolnak, akkor az SE Sürgősségi Betegellátó Osztályán jelenhet meg (időpontfoglalásra és soron kívüliség biztosításra sincs lehetőség és ugyanúgy látják el, mint a többi beteget), ahol a klinikai kép és az anamnesztikus adatok alapján, ha felmerül a fertőzés gyanúja, a PCR vizsgálatot is elvégzik.

3. Megerősített COVID-19 kontakt esetén:

A mintavételt a Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja azon munkavállalói, hallgatói számára, akik megerősített COVID-19 fertőzött esettel kerültek szoros kapcsolatba (NNK eljárásrendje szerint a kötelező 10 napos karantén nem oldható fel PCR teszttel, a munkába való visszatérés feltétele a 10 napos megfigyelés letelte, kizárólag egészségügyi dolgozók esetében szükséges két, 48 óra különbséggel végzett negatív tesz), azonban fontos, hogy felelősségteljesen járjanak el, vagyis ne jelenjenek meg munkahelyükön, illetve ne vegyenek részt oktatásban.

Hogyan jelentkezhet Semmelweis Polgárként mintavételre? 

Ha Ön a Semmelweis Egyetem munkavállalója:

Mintavételt nem végző szervezeti egységek esetében a munkavállaló közvetlen munkáltatója igényelheti a Klinikai Központon keresztül egy meghatározott adattartalommal rendelkező táblázat e-mailen történő megküldésével. A jelentkezés feltételeiről a szervezeti egységek vezetői külön értesítést kapnak. A kiközölt mintavételi időpontok módosításra nincs lehetőség, ezt az igények leadásánál szigorúan szem előtt kell tartani.
Mintavétel végző szervezeti egységek esetében közvetlenül a munkáltató bírálja el a munkavállaló igényét.

Ha Ön a Semmelweis Egyetem hallgatója:

A jelentkezés feltételeiről a NEPTUN rendszeren keresztül külön értesítést kapnak a hallhatók. Kizárólag azon a helyen és időben veheti igénybe a mintavételt a hallgató, ahová a jelentkezési felületen regisztrált.

Hogyan juthatok hozzá a leletemhez?

A lelet felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe, ahonnan ügyfélkapun keresztül érhető el, vagy a háziorvos által kérhető le. Arra is van lehetőség, hogy a leletet a megadott e-mail címre (fontos az e-mail cím ellenőrzése) automatikusan kiküldjük, ha ehhez szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a betegfelvételnél. Fontos, hogy a születési dátumát a betegfelvétel során ellenőrizze, tekintettel arra, hogy lelet megismerése a rögzített születési dátummal lehetséges.

Budapesti, Pest megyei egészségügyi dolgozó vagyok

A mintavételt a Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja a budapesti és Pest megyei állami fenntartású intézmények egészségügyi dolgozói számára, amennyiben a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 4.§ a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy ugyan nem rendelkezik szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban (pl. segédápolók).

A mintavétel igénylése során a 408/2020 (VIII.30) Korm. rendeletben foglaltakat szükséges figyelembe venni:

 • Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. Amennyiben a vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, a személy a hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül elhelyezésre, mely alól mentesítési kérelemmel nem élhet, így PCR vizsgálatra sem hagyhatja el az otthonát.
 • Amennyiben az egészségügyi vizsgálat a nem állapítja meg fertőzés gyanúját, a személy 14 napos házi karanténba/kijelölt karanténba kerül elhelyezésre, azonban a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság az elhelyezett személy részére engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal PCR vizsgálaton vegyen részt a karantén alóli felmentés megadása érdekében. Tehát az egyetemi PCR vizsgálat csak a hatósági engedély birtokában végeztethető el.

A mintavétel célja a kapacitáshiányokkal küzdő egészségügy segítése, az ellátórendszer védelme, ezért a térítésmentes mintavétel kizárólag a betegellátásban aktívan tevékenykedő személyzetre terjed ki.

Hogyan jelentkezhet budapesti vagy Pest megyei egészségügyi dolgozóként mintavételre? 

Az idopont.pcr@semmelweis-univ.hu email címre szükséges a következőket megküldeni: az orvosi nyilvántartási számát vagy a szakdolgozói alapnyilvántartási számát, továbbá a járványügyi hatóság által kiállított határozatot a karantén elhagyásának tényéről. A mintavétel időpontjáról és helyszínéről e-mailen kap visszaigazolást. Időpontokat a szabad kapacitások függvényében áll módjában az Egyetemnek biztosítani, azt sürgősséggel nem lehet kérelmezni. A mintavételre kérjük, hogy hozza magával a hazaérkezésekor kapott határozatot, amellyel igazolni tudja, hogy a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött, valamint a jelentkezéskor megadott azonosítóját tartalmazó dokumentumot.

Hogyan juthat hozzá a leletéhez?

A lelet felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe, ahonnan ügyfélkapun keresztül érhető el, vagy a háziorvos által kérhető le. Arra is van lehetőség, hogy a leletet a megadott e-mail címre (fontos az e-mail cím ellenőrzése) automatikusan kiküldjük, ha ehhez szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a betegfelvételnél. Fontos, hogy a születési dátumát a betegfelvétel során ellenőrizze, tekintettel arra, hogy lelet megismerése a rögzített születési dátummal lehetséges.

Budapesti, Pest megyei szociális dolgozó vagyok

A mintavételt a Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja a budapesti és Pest megyei állami fenntartású intézmények személyes gondoskodást végző munkavállalói (a továbbiakban: szociális dolgozó) számára, amennyiben a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1.§ (2) a) személyes gondoskodást végző személy az, aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült; főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.

A mintavétel igénylése során a 408/2020 (VIII.30) Korm. rendeletben foglaltakat szükséges figyelembe venni:

 • Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. Amennyiben a vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, a személy a hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül elhelyezésre, mely alól mentesítési kérelemmel nem élhet, így PCR vizsgálatra sem hagyhatja el az otthonát.
 • Amennyiben az egészségügyi vizsgálat a nem állapítja meg fertőzés gyanúját, a személy 14 napos házi karanténba/kijelölt karanténba kerül elhelyezésre, azonban a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság az elhelyezett személy részére engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal PCR vizsgálaton vegyen részt a karantén alóli felmentés megadása érdekében. Tehát az egyetemi PCR vizsgálat csak a hatósági engedély birtokában végeztethető el.

A mintavétel célja a kapacitáshiányokkal küzdő szociális ágazat segítése, az ellátórendszer védelme, ezért a térítésmentes mintavétel kizárólag a szociális ágazatban aktívan tevékenykedő személyzetre terjed ki.

Hogyan jelentkezhet mintavételre szociális dolgozóként?

Az idopont.pcr@semmelweis-univ.hu e-mail címre szükséges a következőket megküldeni: a személyes gondoskodást végző személyek nyilvántartási számát, továbbá a járványügyi hatóság által kiállított határozatot a karantén elhagyásának tényéről. A mintavétel időpontjáról és helyszínéről e-mailen kap visszaigazolást. Időpontokat a szabad kapacitások függvényében áll módjában az Egyetemnek biztosítani, azt sürgősséggel nem lehet kérelmezni. A mintavételre kérjük, hogy hozza magával a hazaérkezésekor kapott határozatot, amellyel igazolni tudja, hogy a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött, valamint a jelentkezéskor megadott azonosítóját tartalmazó dokumentumot.

Hogyan juthat hozzá a leletéhez?

A lelet felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe, ahonnan ügyfélkapun keresztül érhető el, vagy a háziorvos által kérhető le. Arra is van lehetőség, hogy a leletet a megadott e-mail címre (fontos az e-mail cím ellenőrzése) automatikusan kiküldjük, ha ehhez szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a betegfelvételnél. Fontos, hogy a születési dátumát a betegfelvétel során ellenőrizze, tekintettel arra, hogy lelet megismerése a rögzített születési dátummal lehetséges.

Budapesti, Pest megyei pedagógus vagyok

A mintavételt a Semmelweis Egyetem térítésmentesen biztosítja a budapesti és Pest megyei állami fenntartású intézmények pedagógusai számára – akik az alábbi jogszabályi rendelkezés körébe tartoznak -, amennyiben a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 20.nevelőtestület: nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, egyházi szolgálati jogviszony keretében pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján a szakképző intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és oktatók.

A mintavétel igénylése során a 408/2020 (VIII.30) Korm. rendeletben foglaltakat szükséges figyelembe venni:

 • Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. Amennyiben a vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, a személy a hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül elhelyezésre, mely alól mentesítési kérelemmel nem élhet, így PCR vizsgálatra sem hagyhatja el az otthonát.
 • Amennyiben az egészségügyi vizsgálat a nem állapítja meg fertőzés gyanúját, a személy 14 napos házi karanténba/kijelölt karanténba kerül elhelyezésre, azonban a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság az elhelyezett személy részére engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal PCR vizsgálaton vegyen részt a karantén alóli felmentés megadása érdekében. Tehát az egyetemi PCR vizsgálat csak a hatósági engedély birtokában végeztethető el.

A mintavétel célja a kapacitáshiányokkal küzdő köznevelési ágazat segítése, az ellátórendszer védelme, ezért a térítésmentes mintavétel kizárólag a köznevelési ágazatban aktívan tevékenykedő személyzetre terjed ki.

Hogyan jelentkezhet pedagógusként mintavételre? 

Az idopont.pcr@semmelweis-univ.hu e-mail címre szükséges a következőket megküldeni: a pedagógusigazolvány/oktatási azonosító számát, továbbá a járványügyi hatóság által kiállított határozatot a karantén elhagyásának tényéről. A mintavétel időpontjáról és helyszínéről e-mailen kap visszaigazolást. Időpontokat a szabad kapacitások függvényében áll módjában az Egyetemnek biztosítani, azt sürgősséggel nem lehet kérelmezni. A mintavételre kérjük, hogy hozza magával a hazaérkezésekor kapott határozatot, amellyel igazolni tudja, hogy a mintavétel indokoltsága utazáshoz kötött, valamint a jelentkezéskor megadott azonosítóját tartalmazó dokumentumot.

Hogyan juthat hozzá a leletéhez?

A lelet felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe, ahonnan ügyfélkapun keresztül érhető el, vagy a háziorvos által kérhető le. Arra is van lehetőség, hogy a leletet a megadott e-mail címre (fontos az e-mail cím ellenőrzése) automatikusan kiküldjük, ha ehhez szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a betegfelvételnél. Fontos, hogy a születési dátumát a betegfelvétel során ellenőrizze, tekintettel arra, hogy lelet megismerése a rögzített születési dátummal lehetséges.

 

Térítésköteles mintavételre vonatkozó információk

Ki veheti igénybe térítés ellenében a COVID-PCR mintavételt?

A Semmelweis Egyetem mintavételi pontjain bárkinek lehetősége van előzetes bejelentkezés alapján és költségtérítés ellenében mintavételt igénybe venni.

Hol és mikor kérhetek költségtérítéses vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen?

Az Egyetemen költségtérítés ellenében mintavételt végző szervezeti egységek és elérhetőségei:

A helyszíneken készpénzzel/banki átutalással tud fizetni, ennek módját az időpont foglaláskor kérjük, egyeztesse a kiválasztott helyszínnel.

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Időpontegyeztetés: 061/458-6812,6817; ambulancia@kardio.sote.hu
(időpontot kizárólag rendelési időben lehet igényelni)
Rendelési idő: munkanapokon 10:00 – 12:00

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A mintavétel pontos címe:
1083 Budapest, Szigony utca 38-40.
A mintavétel pontos helyszíne:
I. Kapu (a Szigony utca és az Üllői út sarkán, a zöld kereszt alatt)
Időpontegyeztetés: 0620/825-9600

(időpontot kizárólag rendelési időben lehet igényelni)

Rendelési idő: munkanapokon 8:00-15:00

Milyen korosztályt lát el:
Felnőtt és gyermek

Pulmonológiai Klinika
Időpontegyeztetés: 0620/666-3220
(időpontot kizárólag rendelési időben lehet igényelni)
Rendelési idő: munkanapokon 10:00 – 11:00

Mennyibe kerül a költségtérítéses mintavétel?

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 433/2020 (IX.18: ) Korm.rendelet alapján 2020.09.18-tól a mintavétel és a vizsgálat díja összesen: 19.500 Ft (a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja:17.000 Ft + a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja: 2.500 Ft)

 

Hogyan fizethetek a mintavételi pontokon? Mi a szerződött partnerek teendője?

Amennyiben saját részre kér számlát, készpénzzel/banki utalással fizethet a helyszínen és megkapja a számlát. (Időpontfoglalás során kérdezzen rá a fizetés módjára!)

Akinek munkáltató fizeti a vizsgálatot és nem szervezett mintavétel keretében történik, vagyis a munkáltató nem szerződött le a Semmelweis Egyetemmel, hozniuk kell a munkáltatótól egy igazolást a kötelezettségvállalásról, hogy a munkáltató vállalja az egyén költségeit. Az igazolás bemutatása esetén átutalásos számla készül a munkáltató nevére, a helyszínen nem kell fizetni.

Hogyan juthatok hozzá a leletemhez?

A lelet felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes), ahonnan ügyfélkapun keresztül érhető el, vagy a háziorvos által kérhető le.

Arra is van lehetőség, hogy a leletet a megadott e-mail címre (fontos az e-mail cím ellenőrzése) automatikusan kiküldjük, ha ehhez szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a betegfelvételnél. Fontos, hogy a születési dátumát a betegfelvétel során ellenőrizze, tekintettel arra, hogy lelet megismerése a rögzített születési dátummal lehetséges.

 

Tünetekre, kontaktokra és karanténra vonatkozó információk 

Mi a teendő, amennyiben koronavírussal fertőzött személlyel érintkeztem (kontakt)?

Ebben az esetben kövesse az Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatását kövesse! https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban

Bármely tünetmentes személyt, aki az új koronavírussal valószínűsített vagy megerősített beteggel szoros kapcsolatba került, járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a betegségre jellemző láz és légúti tünetek esetleges megjelenésének azonnali észlelése érdekében. A kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya a járványügyi vizsgálat során megkeresi a valószínűsített/megerősített esettel kontaktusba került személyeket, és a megerősített vagy valószínűsített COVD-19 beteg tüneteinek fennállása idején és a maximális elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros kapcsolatba került személyeket 10 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi. A szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. A járványügyi megfigyelés a jelenlegi szabályozás szerint nem oldható fel 10 napon belül  2 negatív PCR teszttel sem.

Ha a járványügyi megfigyelés alatt a COVID-19 megbetegedésre jellemző klinikai tünetek jelentkeznek, akkor a kontakt személyt valószínűsített fertőzöttnek kell minősíteni. Ha a valószínűsített fertőzött esetében a járványügyi megfigyelés ideje alatt a laboratóriumi vizsgálat igazolja a COVID-19 fertőzést, akkor a kontakt személyt megerősített esetnek minősítik, ebben az esetben az egy háztartásban élő családtagjai szoros kontaktként járványügyi megfigyelésre kerülnek, a fentebb írtaknak megfelelően.

A járványügyi megfigyelés leteltekor nem szükséges az intézkedés alá vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni, kivéve az egészségügyi ellátórendszerben és az ápolási és gondozási intézményekben ellátott/gondozott vagy dolgozó tünetmentes szoros kontaktokat. A Semmelweis Egyetem egészségügyi dolgozói és betegellátásban résztvevő hallgatói számára ez a vizsgálat terítésmentes.

Magas kockázatú expozíció (szoros kapcsolat):

 • A COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élő személy;
 • A COVID-19 fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy (pl. kézfogás útján);
 • A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett személy (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz
 • A COVID-19 fertőzöttel személyes kapcsolatba került személy (kevesebb, mint 2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő, pl. közös étkezés, kávézás, cigarettázás);
 • A COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben (szellőztetés és védőfelszerelés használata nélkül) együtt tartózkodott személy (kevesebb, mint 2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. iskolai osztályterem, irodai megbeszélés, kórházi váróterem);
 • Az előírt egyéni védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID -19 beteg közvetlen ellátásában/gondozásában részt vett egészségügyi, vagy ugyanezen módon a COVID – 19 beteg mintáit kezelt laboratóriumi dolgozó

Mi a teendő, amennyiben tüneteket észlelek magamon?

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!

Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!

A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.

Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és

 1. a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljábó Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt. A további teendőkről a Semmelweis Egyetem munkavállalójaként a szervezeti egység vezetőjének kiküldött tájékoztatóban foglaltakat kövesse. Ha hallgató, akkor a NEPTUN-ban megküldött tájékoztatóban leírtak az irányadók.
 2. b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, mellkasi fájdalom) forduljon orvoshoz vagy hívja a mentőket (112).

Mi a teendő, amennyiben olyan személlyel találkoztam, aki koronavírussal fertőzött személlyel érintkezett?

Az eset másodlagos kontaktnak számít, a mintavétel elvégzése nem indokolt.

Mi a teendő, ha pozitív a teszteredményem?

Pozitív PCR lelet esetén, kötelező házi karanténba vonulni. Amennyiben a vizsgálat az Egyetemen történt, a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztálya a területileg illetékes hatóság felé bejelenti az esetet. A karantén alóli felszabadítás akkor történhet, ha a beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt. Ekkor kövesse háziorvosa utasításait.

Minden egészségügyi dolgozó esetében a munkavégzéshez (a közvetlen betegellátásban való részvételhez) történő visszatérés feltétele két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredmény (az első mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap). A Semmelweis Egyetem betegellátásban résztvevő dolgozóinak és hallgatóinak ezt a vizsgálatot az egyetem terítésmentesen elvégzi.

Az egészségügyi dolgozó 2 negatív PCR minta nélkül is visszatérhet munkahelyére
a tünetek kezdete/fertőzést igazoló PCR mintavételt követő 21. napon.

Az otthoni elkülönítés szabályai (pdf)

A járványügyi megfigyelés időtartam alatt elhagyhatom a karantént, fogadhatok-e vendéget?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje szükséges eljárni, vagyis hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni. Hatósági házi karanténra kijelölt személynek a háztartási szemetet pedig dupla zsákba helyezve kell a szemétkukába tenni. Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, a helyi önkormányzattól kérhet segítséget.